Dietní stravování ve škole – dlouhá cesta se šťastným koncem?

Dietní stravování ve škole – dlouhá cesta se šťastným koncem?
Když se řekne školní jídelna, nám dospělým se často vybaví knedlíky či rýže s UHO (univerzální hnědá omáčka) a blíže neidentifikovatelným kusem masa. Ve skutečnosti bylo dietní stravování součástí školního stravování od jeho začátků, neboť léčebná strava ke společnému stravování neodmyslitelně patři. V posledních letech jsou však změny stále více viditelné. Jídelny se přizpůsobují i náročnějším strávníkům – dětem s dietami, alergiemi a nejrůznějšími specifickými požadavky.

Na úvod je třeba zmínit, že přestože dietní stravování v jídelnách není projevem současného trendu zdravé výživy, v počátcích dietního stravování ještě nebyly asociace sester a výskyt strávníků s dietním omezením byl mnohem nižší. V té době také ve školách pracovali školní lékaři, takže nebyl problém léčebnou stravu s nimi konzultovat. Jídelny vycházely vstříc nemocným strávníkům na základě dobré vůle, zdravého rozumu a spolupráce s rodiči a školním lékařem.

 

V roce 1975 vyšla Směrnice 23 687/75-403, která řešila dietní stravování jednoduchým způsobem. V § 10, odst. 7 se psalo: „Dietní jídla se v případě potřeby ve školních a internátních jídelnách připravuji podle pokynů krajského (okresního) národního výboru a v dohodě se školním (dorostovým) lékařem.“ Pravdou ale je, že v té době, a ještě dalších 20 let, působily na okresních úřadech metodičky, které měly odborné vzdělání a tehdejší systém měl více prostoru pro hromadné řízení školního stravování, a to včetně diet. V tomto období byly nejvíce požadované diety jaterní, jako následná a prakticky jediná léčba po mononukleóze a Hepatitidě A. Postupem času začaly přibývat další onemocnění, jejichž základní léčbou bylo dietní opatření, jako celiakie a alergie na některé složky potravy. Zvyšoval se tlak strávníků na přípravu dietní stravy, což zpočátku nebyl velký problém, po dohodě s rodiči nebo jiným odborníkem se jídelny naučily dietní stravu bezpečně připravovat.

 

Rodiče i strávníci byli vděčni, že se dítě, i přes svůj zdravotní hendikep, ve škole nají. Jídelny přistupovaly k dietám odpovědně, a nikdy se v cele historii „ilegální přípravy diet“ nestalo, že by dietní strava byla připravena špatně a jídelna by tak způsobila strávníkům sebemenší zdravotní problémy. Je tedy jasné, že to, co na konferenci Školní stravování dne 27. května 2015 veřejně před cca 200 lidmi uvedla pracovnice MŠMT „školní jídelny v minulosti nelegálním vařením diet způsobily poškození zdraví strávníků“, není pravda. Toto tvrzení také nikdy nebylo podloženo konkrétním případem a můžeme se tedy domnívat, že jde o spekulativní tvrzení, sloužící k propagaci současného způsobu dietního stravování.

 

Již na konci 90. let začala sílit potřeba poskytování dietního stravování a začalo se intenzivně řešit, jak dietní stravování ošetřit legislativně, vložit ho do předpisů pro školní stravování. Legislativní proces trval skoro dvacet let, a protože se v průběhu tohoto období na MŠMT vyměnily nejméně tři pracovnice pro školní stravování, neměl proces potřebnou kontinuitu. Počáteční váhání zkušených pracovníků nad tím, zda dietní stravováni pevně zakotvit do zákona, se ostatním zdálo nepochopitelné, ale nyní se ukázalo, že měli pravdu. Když se totiž dietní systém do školního stravování zavede neodborně, vznikne mnoho problematických situací, které komplikuji provoz, pracovníkům přinášejí mnoho práce navíc a strávníky nemusí plně uspokojit. Obavy, že se pracovníkům přidělá mnoho práce, která nebude patřičně finančně ohodnocena, se bohužel naplnily v plném rozsahu.

 

V roce 2015 vyšla novela vyhlášky o školním stravování, která zavedla možnost poskytovat dětem a žákům dietní stravování. Důležitým bodem vyhlášky bylo, že se dietní stravování smí uskutečňovat pouze pod dozorem registrovaného nutričního terapeuta. Nebylo vůbec bráno v potaz, že většina školních jídelen již mnoho let bez problémů dietní stravování provozuje, má bohaté odborné zkušenosti z praxe, a v podstatě by stačilo pouze tuto skutečnost registrovaným nutričním terapeutem ověřit a dát souhlas k provozování dietního stravování, jak tomu bylo v minulosti.

 

Výsledek zavedení dietního stravování do legislativy se tedy ukázal jako kontraproduktivní, protože řada zkušených školních jídelen přestala kvůli komplikacím způsobeným danou vyhláškou, dietní stravu připravovat. Tak se paradoxně stalo, že předpis, který měl umožnit masové poskytování dietního stravování, se stal podnětem pro ukončení poskytování dietní stravy. Po dvou letech platnosti vyhlášky to zatím nevypadá, že by došlo k úpravě nastaveného systému. Řada jídelen našla cestu, jak naplnit vyhlášku a pokračovat v přípravě diet, některé využívají možnosti donášení dietních pokrmů rodiči, a zbytek zatím do přípravy diet nevstupuje, protože je systém pro ně příliš komplikovaný. A stoji i finance, které ale školám nebyly ze státního rozpočtu poskytnuty. Dokud se nenajdou ve státním rozpočtu prostředky na zaplacení nutričního terapeuta, je vaření diety pro školy zátěž. Přesto, že se podle informaci sekce Výživy a nutriční peče jedna zhruba o 5 000 Kč na zavádění systému dietního stravování, jsou to prostředky, které se někde musí vzít a budou chybět. Pokud platí školy NT z provozních prostředků, přenáší se finanční zabezpečeni dietního stravování ze státu na obce.

 

Strávníků vyžadujících dietní stravu bude přibývat, a povinná docházka předškoláků způsobí nutnost přípravy dietní stravy i pro jídelny, které dosud diety nepřipravuji. Zatím je jediný pevný bod v legislativě, a to je, že odborný dohled nad dietním systémem musí mít registrovaný nutriční terapeut.

 

Z výše uvedených důvodů vychází nutnost revitalizovat Metodické doporučení k provádění některých činnosti souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování. Měla by se z něj odstranit fakta, která nejsou v souladu s platnou legislativou, a naopak by měl byt přidán jednoduchý návod, který by obsahoval kroky vedoucí k úspěšnému zavedení dietního vaření ve školních jídelnách. Tyto dvě věci by pomohly zavést jednoduchý systém dietního vaření, který by jídelny bez problémů a zbytečných nákladů zvládaly. V současné době neexistuje žádný jednoduchý návod, jak by se mělo dietní stravování zavádět. NT je zodpovědný za zavedení systému, ale protože není daná forma, je systém nejednotný. Zavedeny systém dietního stravování je u každé školy jiný, protože se odvíjí od osobních zkušenosti nasmlouvaných nutričních terapeutů. Ti mají odborné znalosti o dietách, ale málo zkušenosti se školním stravováním, které se liší od nemocničního. V praxi to může způsobit komplikace, které pak personál kuchyně odradí od toho, aby dietní stravování zavedl.

 

Poskytování dietní stravy pro nemocné strávníky se stává nutnosti. A stejnou nutnosti je najit a zavést jednotný jednoduchý systém dietního stravování ve školní jídelně. Nový jednotný manuál, který by respektoval specifikace školního stravování a zároveň implementoval dietní stravování, je jedinou cestou, jak poskytovat diety ve všech jídelnách.

 

V článku byly použity ukázky z publikace Diety ve školních jídelnách, Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen autorkou kapitoly je Mgr. Alena Strosserová.

 

Kam dál? Mohlo by se Vám líbit:

 

Náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ

Hrajeme si...IEdiční řada - Třídní učitel II

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat (a po sněhu umožňujícím řadu…

Přejeme Veselé Vánoce, aneb Co jste o Vánocích možná nevěděli!

Štědrý den už pomalu klepe na dveře a my se už moc těšíme! V nejnovějším vánočně laděném článku Vám přinášíme několik…

Co s dětmi dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se I. Mgr. Lucie Krejčová.…

Jak na zlobivé dítě? Desatero pro rodiče

I to nejhodnější dítě čas od času zlobí. Jak si poradit se zlobivým dítětem? Přinášíme Vám konkrétní rady a tipy přímo…

MŠMT ČR vyhlašuje dotační program "Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018"

Podporovány jsou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním…

Finále prvního ročníku Pohádkového čarování se povedlo a děti si ho moc užily!

Pohádkové čarování s KuliFerdou – datum finále určeno!

Po nějaké době Vám opět přinášíme novinky ze zákulisí dětské výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou, jejíž…

Činnosti a aktivity na Mikuláše

Přinášíme Vám skvělé nápady a náměty na rozvíjející činnosti pro děti předškolního i mladšího školního věku, které…

Rozvíjíme schopnosti dětí pomocí podzimních aktivit: Ježek

Vážení čtenáři, předkládáme Vám opět dvě aktivity primárně pro předškolní děti inspirované podzimním obdobím. Tentokrát se…

Šablony, aneb Pomáháme vám naplňovat výzvy OP VVV

Nakladatelství Raabe připravilo přehlednou nabídku odborných publikací, které mohou ředitelé škol, školek a středisek…

Zveme Vás k Pohádkovému čarování!

Druhý ročník výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou už odstartoval. Jaké je téma, jak se přihlásit a spoustu…

Dárky pod stromeček nadělujeme už teď!

Přemýšlíte, čím udělat na Vánoce radost sobě nebo svých blízkým? A co třeba publikacemi nebo sešity s opravdu štědrou…

Podzimní aktivity - jablíčka

Co s dětmi dělat na podzim? Několik nápadů jsme Vám už přinesli v předchozích článcích. V tomto najdete aktivity…

Tři prasátka – pohádkou k rozvoji komunikačních schopností dětí

Cílem aktivity je poskytnout takové náměty pro práci s dětmi, které by co nejvíce podpořily rozvoj komunikačních schopností.…

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám…

Konference nakladatelství Pasparta: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

 Dne 26. 10. 2017 proběhne v prostorách ČSOB na Jungmannově náměstí 767, Praha 1 konference s názvem Na co…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

Činnosti a náměty pro rozvoj hudebních a tvořivých dovedností

Tento příspěvek je zaměřen na praktické tipy na činnosti pro rozvoj základních hudebních, hudebně pohybových a hudebně…

Druhý ročník Pohádkového čarování s KuliFerdou klepe na dveře

Registrace do druhého ročníku výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou byla zahájena! Přečtěte si, jaké je letos…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Činnosti a hry venku i uvnitř k rozvíjení (nejen) přírodovědné gramotnosti

V následujícím článku Vám přinášíme tipy a náměty na hry s dětmi v mateřských školách i doma.

Vyšel Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen

Dietní stravování bylo součástí školního stravování od jeho začátků, neboť léčebná strava ke společnému stravování neodmyslitelně…

Příprava na školu hravou formou s pracovními sešity Kuliferda

Co jsou to pracovní sešity KuliFerda? Pojďme se s nimi seznámit trochu blíže.

Mimoškolní akce - rady z Výběru ze školské legislativy

Několik užitečných rad pro organizaci školních výletů a škol(ek) v přírodě.

autorka knihy Dvouleté děti v předškolním vzdělávání, Hana Splavcová

Dvouletí a předškolní vzdělávání?

Přinášíme rozhovor s Hanou Splavcovou, spoluautorkou úspěšných publikací Dvouleté děti v předškolním vzdělávání.…

Pozvánka na konferenci PASPARTA: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

Konference s příspěvky a workshopy pro praktické využití v mateřských školách.

Aktivity na téma "každý jsme jiný"

S nástupem dětí do mateřské školy se pro ně mění spousta věcí. Především se socializují v rámci třídy, musí se naučit…

Nakladatelství Raabe na jaře pořádalo semináře pro učitele mateřských a středních odborných škol

V průběhu měsíců dubna a května nakladatelství Raabe uspořádalo celkem pět seminářů pro pedagogy mateřských škol a pedagogy…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 3313

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 3
Starší článkyPoslední stránka