Světový den počítačové gramotnosti

Jak rozvíjet počítačovou gramotnost u dětí různých věkových kategorií? Podívejte se spolu s námi do publikací nakladatelství Raabe a inspirujte se.

Tento námět jsem na začátku koncipoval jako jednodenní nebo dvoudenní projekt. Je to z toho důvodu, že samotné dosažení cíle, tedy nalezení cache, sestává ze dvou částí. První část je teoretická nebo také přípravná, část druhá je praktická a spočívá v již samotném vydání se do přírody, do terénu hledat cache.

Teoretickou část realizujeme v počítačové učebně, hlavně proto, že potřebujeme počítač s aktivním připojením k internetu. V této části žáky seznámíme se samotnou hrou, vysvětlíme hlavní principy, smysl a cíle. Důležitým prvkem teoretické části je uplatnění této hry v široké škále mezipředmětových vztahů:

Informační a komunikační technologie

Žáci si procvičí práci s internetem, vyhledávání, filtrování a sumarizaci informací za použití známých vyhledávačů nebo výše zmíněných konkrétních stránek. Seznámí se samotným  přijímačem GPS  signálu jako dalším moderním digitálním zařízením. Naučí se jej obsluhovat, získávat z něj relevantní informace a aplikovat je do praxe. Naleznou geografické souřadnice skryté cache, pokusí se odhadnout její polohu například pomocí známé funkce Plánovač tras na mapách portálu Seznam, naplánují samotnou cestu hledání cache.

Fyzika

Žáci vyhledají informace o samotném principu fungování globálního pozičního systému (GPS), o šíření jeho signálu pomocí satelitních družic, o samotné geostacionární dráze okolo Země, o způsobu vynesení družic na oběžnou dráhu Země, v neposlední řadě o tom, co je to samotná družice a jak to, že nespadne na Zemi.

Zeměpis

Žáci se dozví a osvojí si vše podstatné o navigaci, o principu určování geografické polohy na Zemi, o zeměpisných souřadnicích, procvičí si práci s mapou, určování a plánování tras a jejich směru pomocí buzoly nebo kompasu, určení azimutu.

Přírodopis

Činnost v terénu se nemusí omezit jen na samotné hledání cache. Pobyt v přírodě může navázat na aktuálně probírané učivo v přírodopise se zaměřením na konkrétní příklady a úkazy v přírodě samotné.

Dějepis

Okrajově se tato hra může dotknout i výuky dějepisu. Například v podobě získání co nejvíce historických informací a souvislostí vztahujících se ke konkrétnímu místu úkrytu cache. Navíc se
některé úkryty cache nachází na historicky významných místech v okolí zámků, hradů, bojišť apod.

Tělesná výchova

Pobyt a aktivní pohyb v přírodě rozšíří výuku tělocviku omezující se na prostory školních hřišť a tělocvičen. Cesta k úkrytu cache se dá doplnit nějakou hrou pohybového charakteru.

Anglický jazyk

Geocaching je celosvětová hra a v případě, že se nechceme omezovat jen na území České republiky, bude pro nás znalost světového jazyka takřka nezbytná. Žáci si přinejmenším procvičí angličtinu během vyhledávání informací na stránkách www.geocaching.com.

Na část teoretickou plynule navážeme částí praktickou. V tomto případě se již jedná o samotnou aktivitu v terénu v podobě vydání se se žáky do přírody s cílem nalézt konkrétní úkryt cache.

Proto zároveň tuto hru navrhuji jako jednodenní nebo dvoudenní projekt. Na rozhodnutí konkrétního vyučujícího bude, zda část teoretickou a praktickou rozdělí do jednoho dne na dopolední a odpolední blok, nebo zda se rozhodne v jednou dnu provést část teoretickou a do terénu vyrazit až druhý den.

Navrhovaný projekt napomáhá výuce hlavně ve smyslu rozvoje v úvodu zmíněných kompetencí, napomáhá komunikaci, kooperaci ve skupinové činnosti žáků, v neposlední řadě ve vztahu ke zmíněným mezipředmětovým vztahům.

 

Ukázka z publikace Svět digitálních technologií II. z ediční řady Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ II. 

 

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 9335

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka