Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku
Kapitoly článku
  • 1. Exkurze
  • 2. Specifika exkurze pro děti předškolního věku
Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě, že se s nimi vypravíte na exkurzi, přinášíme v tomto článku!

 

Specifika exkurze pro děti předškolního věku

 Motivace. Předškolní děti je třeba pro činnost nadchnout a motivovat více, než děti starší. Ideální jsou pro tento účel např. příběhy (proč navštěvujeme dané místo - jaký příběh se tam odehrál), honba za pokladem nebo hra na…


Redukce poznatků.
Není třeba se snažit zprostředkovat dětem příliš velké množství informací (viz didaktická zásada přiměřenosti). Vybereme jedno téma, jeden cíl. Nesnažíme se dětem představit vše, co na daném místě lze. Pokud je učitelka příliš ambiciózní a vybere pro děti příliš složité téma, většina z nich si nebude pamatovat nic.


Nutnost střídání aktivit.
Při plánování exkurze připravíme doprovodné činnosti tak, aby byly střídány činnosti pracovní a herní, klidové a pohybové, aktivity pro různé smysly atd. Při změně typu činnosti děti relaxují.


Vyhodnocení exkurze nejlépe pomocí portfolia. Portfolio by mělo být po exkurzi dostupné rodičům.

 

 

 Naučná stezka „Nedělej z jezevce bezdomovce“ – každé dítě si vyrobilo svého jezevce.

Zdroj: Jančaříková K.: Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání.

 

 

Základní pojmy

 

Portfolio je krabice nebo složka, do které jsou zakládány fotografie, kresby dětí, zapsané příběhy dětí o zážitcích (dítě diktuje, učitelka zapisuje) nebo i vybrané artefakty. Na exkurzi by měly navazovat následné aktivity (hry, tvoření, vyprávění o…), do kterých je vhodné zapojit i rodinné příslušníky dětí (rodiče a sourozence). Specifickým typem exkurzí jsou přírodovědné vycházky nebo naučné stezky.

 

Přírodovědné vycházky jsou exkurze na přírodovědně zajímavá místa. Pro mladší věkové kategorie je třeba je realizovat v co nejbližším okolí školy či budovy, ve které děti tráví ozdravný pobyt na škole v přírodě. Děti na vycházce doprovází jejich učitelka, příp. i pozvaný expert.

 

Naučné stezky jsou specifické tím, že se dětem věnuje celá řada dospělých (někdy je možné využít i starší žáky), kteří na ně čekají na jednotlivých zastaveních naučné stezky. Příkladem jsou naučné stezky „Nedělej z jezevce bezdomovce“ (Jančaříková, 2010) nebo „Se zvířátky za Zlatovláskou“ (Jančaříková, 2010).

 

 

 Chodíte s dětmi na výlety? Jaká místa patří mezi Vaše oblíbená?

 

 V článku byly použity ukázky z publikace Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Autorkou je Kateřina Jančaříková.

 

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

 

Ediční řada: Dvouleté děti v předškolním vzděláváníČinnosti venku a v přírodě v předškolním vzděláváníAktivity pro dobrodruhy - ediční řada

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 7100

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka