Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!
Kapitoly článku
Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne ven, bylo běžné pro generaci prarodičů, možná rodičů dnešních dětí. V současnosti existuje řada lákadel, kvůli nimž se dětem samotným ven moc nechce, u těch mladších bývá občas pobyt venku omezován ze strany rodičů, ať už ze strachu, aby se jim nic nestalo, nebo z jiných důvodů. Pokud jsou děti už od školky vedeny k tomu, že i venku se dá dělat spoustu zajímavých věcí, vztah k přírodě pak zpravidla mají celý život. Abychom usnadnili práci skvělým učitelkám, které neustále vymýšlí pro děti nové aktivity, včetně těch venkovních, přinášíme článek s nápady na činnosti, které se dají dělat i v zimě, ať už sněží, nebo ne.

Po stopách živočichů


Tato aktivita se dá provozovat v průběhu celého roku. Na vycházce (pokud to není možné, tak i ve třídě) děti seznámíme s různými pobytovými znameními, tj. podle čeho poznáme, že zde zvířata jsou nebo že zde byla. Může to být třeba stopa, hlas ptáka, pach, trus, peří, hnízdo, vajíčka a jejich skořápky, kus shozeného paroží, zbytek vosího nebo včelího hnízda, ohlodaná kost, rozrytá zem, ohlodaná větvička, vyloupaná šiška atd. Je vhodné přizvat si na výpravu třeba myslivce nebo hajného, který může děti zavést na vhodná místa, nebo alespoň přinést názorné ukázky a dětem vysvětlit, kde je našel a od kterého zvířete jsou. Na dalších procházkách pak můžeme s dětmi obdobná znamení hledat a pozorovat, případně můžeme připravit stezku, po které se děti vydají. O zážitcích si nakonec popovídáme, případně děti namalují, co našly, viděly, zažily…

 

Konkretizované výstupy z činnosti:


• Dokáže se v lese pohybovat potichu a ohleduplně, aby nerušilo ptáky, zvěř?

• Popíše dítě, co našlo? Umí dítě plynule vyprávět své zážitky? Poslouchá dítě, co vyprávějí ostatní?

• Vymýšlí zajímavé možnosti, jak předmět či jiná stopa po živočichovi vznikla? Umí dítě využít nalezené přírodniny ve výtvarném projevu? Zajímá se dítě o dění v přírodu aktivně? Osvojilo si některá nová slova – (např. trus, paroží…) Porovnává vzájemně předměty a jejich vlastnosti?

 

 

Pozorovací hry se stuhou


Vezmeme děti na místo, kde můžeme něco pěkného pozorovat. Čtyři děti vytvoří rámeček pomocí stuhy dlouhé cca 5m. V průhledu rámečku tak ostatním dětem ukáží zajímavé místo, strom, výhled apod. Pokud tuto aktivitu pravidelně opakujeme v průběhu roku na stejných místech, děti zaznamenají změny prostředí kolem sebe. Vnímají, že okolí se mění, vyvíjí se… Pozorování můžeme zaznamenat výtvarně – kresbou či malbou, vytvořit ji z hlíny nebo z přírodnin.

 

Konkretizované výstupy z činnosti:

• Zvládne dítě manipulaci se stuhou (vytvořit rámeček)?

• Zdůvodní, co jej zaujalo a proč? Naslouchá citlivě i vyjádření druhých dětí? Umí se dítě s ostatními domluvit, co a jak chce ostatním dětem ukázat?

• Používá pojmy dole, nahoře, blízko, daleko?

• Spolupracuje s druhými dětmi při vytváření rámečku? Zapojuje se dítě do hry aktivně, nebo jen pasivně přijímá pokyny druhých?

 

 

Proč s dětmi podnikat venkovní aktivity?


• Dostatečné množství volného pohybu na čerstvém vzduchu vede ke zlepšení jejich fyzické kondice, pohybových dovedností i zlepšení imunity.

• Manipulace s různorodými přírodními materiály vede ke zlepšení jemné motoriky, poznávání vlastností přírodnin rozvíjí smyslové vnímání.

• Hry „bez hraček“, jen s využitím přírodních zdrojů, podněcují jejich tvořivost, fantazii.

• U dětí obvykle vidíme určité „zklidnění“ – ubývá agresivity, zlepšuje se celkové emocionální cítění a sociální dovednosti.

• Děti při hrách v přírodě disponují větší mentální výkonností, jsou schopné se více koncentrovat, soustředit se po delší dobu.

• Hra ve venkovním prostředí umožňuje dětem postupnou integraci s celým světem živé i neživé přírody, děti si uvědomují některé souvislosti jevů v přírodě, promýšlejí příčiny a důsledky.

• Hry v přírodě vedou děti k samostatnosti a spolupráci. Je až překvapivé, jak a s čím si v přírodě dokáží děti pohrát, jak svoji hru dokáží organizovat.

 

 

Na pravidla her v přírodě se podívejte na další stránce!

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se Mgr. Lucie Krejčová.…

Deset pravidel pro správný rozvoj řeči u předškoláků

Jak rozmluvit předškoláka? Deset pravidel přináší naše zbrusu nová publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Činnosti a aktivity na Mikuláše

Přinášíme Vám skvělé nápady a náměty na rozvíjející činnosti pro děti předškolního i mladšího školního věku, které…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí, tak…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 6044

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 9
Starší článkyPoslední stránka