Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!
Kapitoly článku
Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne ven, bylo běžné pro generaci prarodičů, možná rodičů dnešních dětí. V současnosti existuje řada lákadel, kvůli nimž se dětem samotným ven moc nechce, u těch mladších bývá občas pobyt venku omezován ze strany rodičů, ať už ze strachu, aby se jim nic nestalo, nebo z jiných důvodů. Pokud jsou děti už od školky vedeny k tomu, že i venku se dá dělat spoustu zajímavých věcí, vztah k přírodě pak zpravidla mají celý život. Abychom usnadnili práci skvělým učitelkám, které neustále vymýšlí pro děti nové aktivity, včetně těch venkovních, přinášíme článek s nápady na činnosti, které se dají dělat i v zimě, ať už sněží, nebo ne.

Po stopách živočichů


Tato aktivita se dá provozovat v průběhu celého roku. Na vycházce (pokud to není možné, tak i ve třídě) děti seznámíme s různými pobytovými znameními, tj. podle čeho poznáme, že zde zvířata jsou nebo že zde byla. Může to být třeba stopa, hlas ptáka, pach, trus, peří, hnízdo, vajíčka a jejich skořápky, kus shozeného paroží, zbytek vosího nebo včelího hnízda, ohlodaná kost, rozrytá zem, ohlodaná větvička, vyloupaná šiška atd. Je vhodné přizvat si na výpravu třeba myslivce nebo hajného, který může děti zavést na vhodná místa, nebo alespoň přinést názorné ukázky a dětem vysvětlit, kde je našel a od kterého zvířete jsou. Na dalších procházkách pak můžeme s dětmi obdobná znamení hledat a pozorovat, případně můžeme připravit stezku, po které se děti vydají. O zážitcích si nakonec popovídáme, případně děti namalují, co našly, viděly, zažily…

 

Konkretizované výstupy z činnosti:


• Dokáže se v lese pohybovat potichu a ohleduplně, aby nerušilo ptáky, zvěř?

• Popíše dítě, co našlo? Umí dítě plynule vyprávět své zážitky? Poslouchá dítě, co vyprávějí ostatní?

• Vymýšlí zajímavé možnosti, jak předmět či jiná stopa po živočichovi vznikla? Umí dítě využít nalezené přírodniny ve výtvarném projevu? Zajímá se dítě o dění v přírodu aktivně? Osvojilo si některá nová slova – (např. trus, paroží…) Porovnává vzájemně předměty a jejich vlastnosti?

 

 

Pozorovací hry se stuhou


Vezmeme děti na místo, kde můžeme něco pěkného pozorovat. Čtyři děti vytvoří rámeček pomocí stuhy dlouhé cca 5m. V průhledu rámečku tak ostatním dětem ukáží zajímavé místo, strom, výhled apod. Pokud tuto aktivitu pravidelně opakujeme v průběhu roku na stejných místech, děti zaznamenají změny prostředí kolem sebe. Vnímají, že okolí se mění, vyvíjí se… Pozorování můžeme zaznamenat výtvarně – kresbou či malbou, vytvořit ji z hlíny nebo z přírodnin.

 

Konkretizované výstupy z činnosti:

• Zvládne dítě manipulaci se stuhou (vytvořit rámeček)?

• Zdůvodní, co jej zaujalo a proč? Naslouchá citlivě i vyjádření druhých dětí? Umí se dítě s ostatními domluvit, co a jak chce ostatním dětem ukázat?

• Používá pojmy dole, nahoře, blízko, daleko?

• Spolupracuje s druhými dětmi při vytváření rámečku? Zapojuje se dítě do hry aktivně, nebo jen pasivně přijímá pokyny druhých?

 

 

Proč s dětmi podnikat venkovní aktivity?


• Dostatečné množství volného pohybu na čerstvém vzduchu vede ke zlepšení jejich fyzické kondice, pohybových dovedností i zlepšení imunity.

• Manipulace s různorodými přírodními materiály vede ke zlepšení jemné motoriky, poznávání vlastností přírodnin rozvíjí smyslové vnímání.

• Hry „bez hraček“, jen s využitím přírodních zdrojů, podněcují jejich tvořivost, fantazii.

• U dětí obvykle vidíme určité „zklidnění“ – ubývá agresivity, zlepšuje se celkové emocionální cítění a sociální dovednosti.

• Děti při hrách v přírodě disponují větší mentální výkonností, jsou schopné se více koncentrovat, soustředit se po delší dobu.

• Hra ve venkovním prostředí umožňuje dětem postupnou integraci s celým světem živé i neživé přírody, děti si uvědomují některé souvislosti jevů v přírodě, promýšlejí příčiny a důsledky.

• Hry v přírodě vedou děti k samostatnosti a spolupráci. Je až překvapivé, jak a s čím si v přírodě dokáží děti pohrát, jak svoji hru dokáží organizovat.

 

 

Na pravidla her v přírodě se podívejte na další stránce!

Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s KuliFerdou

Podpořte kreativitu a tvůrčí přístup dítěte a rozvíjejte tak jeho dovednosti pro život - (před)matematickou gramotnost,…

Světový den počítačové gramotnosti

Jak rozvíjet počítačovou gramotnost u dětí různých věkových kategorií? Podívejte se spolu s námi do publikací nakladatelství…

Jak se člověk setkává člověkem?

20. 11. slavíme Světový den dětí, který můžeme znát také pod názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte. Jaké činnosti mohou…

Klikyháky třesky plesky, zase bude trochu ČESKY…

Odborná recenze publikace Činnosti k svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání od Mgr. H. Švejdové.

Naučte žáky se SVP anglicky!

Představujeme publikaci Anglický jazyk z nové ediční řady Vzděláváme žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2.…

Nakladatelství Dr. Raabe se zapojilo do akce organizace Rytmus Týden pro inkluzi

Více než 10 let mnoho českých učitelů vzdělává děti společně v běžných školách. Na jejich podporu realizuje organizace…

Legislativa, inspirace a příklady dobré praxe pro ředitele a jejich zástupce

Čtvrtletník pro ředitele základních a mateřských škol nyní mezi novinkami manažerských publikací.

Praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP

Příručka – soubor pracovních listů – je zdrojem nápadů a inspirací pro mnohé činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími…

Novinka na českém trhu

Metodika pomůže učitelkám a ředitelkám mateřských škol zorientovat se v aktuálních otázkách předškolního vzdělávání,…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 9 z 9