Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne ven, bylo běžné pro generaci prarodičů, možná rodičů dnešních dětí. V současnosti existuje řada lákadel, kvůli nimž se dětem samotným ven moc nechce, u těch mladších bývá občas pobyt venku omezován ze strany rodičů, ať už ze strachu, aby se jim nic nestalo, nebo z jiných důvodů. Pokud jsou děti už od školky vedeny k tomu, že i venku se dá dělat spoustu zajímavých věcí, vztah k přírodě pak zpravidla mají celý život. Abychom usnadnili práci skvělým učitelkám, které neustále vymýšlí pro děti nové aktivity, včetně těch venkovních, přinášíme článek s nápady na činnosti, které se dají dělat i v zimě, ať už sněží, nebo ne.


Pravidla aktivit v přírodě během celého roku


Příroda nám přináší mnoho pozitivního, ale jsou i určité momenty, které bychom během pobytu dětí v přírodě neměli podcenit.

 

1. Oblečení

„Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečené dítě.“ Dětem chceme umožnit volný pohyb, možnost experimentovat, zkoumat různé přírodní materiály, a to za každého počasí.

 

2. Alergie a nebezpeční živočichové

Během aktivit v přírodě se děti setkají s různými přírodními materiály. V dnešní době jsou alergie bohužel časté a běžné. Proto bychom měli mít u všech dětí předem zmapovaný jejich zdravotní stav a všechny alergie zaznamenané na evidenčním listu, před pobytem venku se s nimi seznámit. Důležité jsou zejména pylové alergie (trávy, bříza, pelyněk, obilí), či alergie na některé potraviny (třeba i lesní jahody).
Zvláštní opatrnost si zaslouží především bodavý hmyz – včely, vosy a sršně. I zde se u některých dětí může objevit alergie. Nepříjemné může být kousnutí od mravence, setkat se můžeme i se zmijí. Proto bychom měli děti na všechny tyto možnosti upozornit a vysvětlit jim, jak se v přírodě bezpečně chovat. Při pobytu venku je třeba používat repelenty pro ochranu proti klíšťatům.

 

3. Úrazy a otravy

Někdy se stává, že děti nejdříve jednají a až poté přemýšlejí. Proto je nutné jim opakovaně připomínat zásady bezpečného chování v přírodě ještě dřív, než se ji vydáme zkoumat a objevovat. Přesto by měla učitelka volit terén a hry vždy s ohledem na možná rizika. Např. u lezení na stromy stačí jen dvě základní pravidla, aby tato činnost byla bezpečná: 1. lez jen tam, kam si sám troufneš; 2. na jednom stromě může být jen jedno dítě. 3. Nikdy ničím neházíme, pokud k tomu není vydán přesný pokyn a také nikdy nešermujeme klacíky před obličejem, abychom nechtěně neublížili.
V přírodě se často setkáme s různými plody a ne všechny mohou být jedlé nebo alespoň ne jedovaté. Základním pravidlem by proto mělo být, že nikdy neochutnáváme nic, co bezpečně neznáme.

 

4. Ochrana přírody

Při každém pobytu v přírodě bychom měli dbát na její ochranu. Děti by měly vědět, že do přírody chodíme na návštěvu a podle toho se tam také chováme. A nerozlišujeme, jestli se jedná o les, louku či „pouze" městský park. Musíme si uvědomit, že každým delším pobytem v přírodě, každou větší hrou působíme v přírodě rušivě, proto se snažíme negativní dopady co nejvíce omezit.
Na většinu aktivit stačí pouze sbírat přírodniny na zem spadlé (listí, kůra, větvičky, šišky, kamínky atd.), není třeba nic trhat. Občas se může stát, že potřebujeme utrhnout nějakou rostlinku, např. kvůli malování. Děti by se měly ujistit, že to není rostlinka chráněná, a měly by být poučeny, že pokud už něco trháme, tak pouze v minimálním množství, které nám bude k dané činnosti stačit.
Dalším důležitým pravidlem je vyvarování se nadměrnému hluku, který by mohl rušit např. hnízdící ptáky. V hustých porostech se ukrývá zvěř a především na jaře v období hnízdění a vyvádění mláďat bychom se měli těmto místům raději vyhýbat. Zvláštní pozornost také zaslouží nově zalesněné plochy, osetá pole a nepokosené louky, na těch se mohou vyskytovat chráněné druhy rostlin a živočichů.
Samozřejmostí je pak úklid veškerých odpadků nebo i pomůcek použitých při našich hrách a činnostech. Také nepoužíváme žádné sprejové barvy na stromy, a pokud už potřebujeme např. připevnit na stromy nebo jinam nějaké značení, děláme to vždy tak, abychom nic nepoškodili a značení šlo bez problémů sundat a odnést.

 

 

Přejeme hodně zábavy při venkovních aktivitách a objevování přírody!

 

 

V článku byly použity ukázky z publikace Rozvíjíme environmentální cítění dětí od kolektivu autorek Jenny Andreskové, Markéty Kubecové, Michaely Kukačkové, Lenky Suchardové a Kateřiny Zemanové.

 

 

Na další články se podívejte do našich Aktualit!

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se Mgr. Lucie Krejčová.…

Deset pravidel pro správný rozvoj řeči u předškoláků

Jak rozmluvit předškoláka? Deset pravidel přináší naše zbrusu nová publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Činnosti a aktivity na Mikuláše

Přinášíme Vám skvělé nápady a náměty na rozvíjející činnosti pro děti předškolního i mladšího školního věku, které…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí, tak…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 8414

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 9
Starší článkyPoslední stránka