Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne ven, bylo běžné pro generaci prarodičů, možná rodičů dnešních dětí. V současnosti existuje řada lákadel, kvůli nimž se dětem samotným ven moc nechce, u těch mladších bývá občas pobyt venku omezován ze strany rodičů, ať už ze strachu, aby se jim nic nestalo, nebo z jiných důvodů. Pokud jsou děti už od školky vedeny k tomu, že i venku se dá dělat spoustu zajímavých věcí, vztah k přírodě pak zpravidla mají celý život. Abychom usnadnili práci skvělým učitelkám, které neustále vymýšlí pro děti nové aktivity, včetně těch venkovních, přinášíme článek s nápady na činnosti, které se dají dělat i v zimě, ať už sněží, nebo ne.


Pravidla aktivit v přírodě během celého roku


Příroda nám přináší mnoho pozitivního, ale jsou i určité momenty, které bychom během pobytu dětí v přírodě neměli podcenit.

 

1. Oblečení

„Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečené dítě.“ Dětem chceme umožnit volný pohyb, možnost experimentovat, zkoumat různé přírodní materiály, a to za každého počasí.

 

2. Alergie a nebezpeční živočichové

Během aktivit v přírodě se děti setkají s různými přírodními materiály. V dnešní době jsou alergie bohužel časté a běžné. Proto bychom měli mít u všech dětí předem zmapovaný jejich zdravotní stav a všechny alergie zaznamenané na evidenčním listu, před pobytem venku se s nimi seznámit. Důležité jsou zejména pylové alergie (trávy, bříza, pelyněk, obilí), či alergie na některé potraviny (třeba i lesní jahody).
Zvláštní opatrnost si zaslouží především bodavý hmyz – včely, vosy a sršně. I zde se u některých dětí může objevit alergie. Nepříjemné může být kousnutí od mravence, setkat se můžeme i se zmijí. Proto bychom měli děti na všechny tyto možnosti upozornit a vysvětlit jim, jak se v přírodě bezpečně chovat. Při pobytu venku je třeba používat repelenty pro ochranu proti klíšťatům.

 

3. Úrazy a otravy

Někdy se stává, že děti nejdříve jednají a až poté přemýšlejí. Proto je nutné jim opakovaně připomínat zásady bezpečného chování v přírodě ještě dřív, než se ji vydáme zkoumat a objevovat. Přesto by měla učitelka volit terén a hry vždy s ohledem na možná rizika. Např. u lezení na stromy stačí jen dvě základní pravidla, aby tato činnost byla bezpečná: 1. lez jen tam, kam si sám troufneš; 2. na jednom stromě může být jen jedno dítě. 3. Nikdy ničím neházíme, pokud k tomu není vydán přesný pokyn a také nikdy nešermujeme klacíky před obličejem, abychom nechtěně neublížili.
V přírodě se často setkáme s různými plody a ne všechny mohou být jedlé nebo alespoň ne jedovaté. Základním pravidlem by proto mělo být, že nikdy neochutnáváme nic, co bezpečně neznáme.

 

4. Ochrana přírody

Při každém pobytu v přírodě bychom měli dbát na její ochranu. Děti by měly vědět, že do přírody chodíme na návštěvu a podle toho se tam také chováme. A nerozlišujeme, jestli se jedná o les, louku či „pouze" městský park. Musíme si uvědomit, že každým delším pobytem v přírodě, každou větší hrou působíme v přírodě rušivě, proto se snažíme negativní dopady co nejvíce omezit.
Na většinu aktivit stačí pouze sbírat přírodniny na zem spadlé (listí, kůra, větvičky, šišky, kamínky atd.), není třeba nic trhat. Občas se může stát, že potřebujeme utrhnout nějakou rostlinku, např. kvůli malování. Děti by se měly ujistit, že to není rostlinka chráněná, a měly by být poučeny, že pokud už něco trháme, tak pouze v minimálním množství, které nám bude k dané činnosti stačit.
Dalším důležitým pravidlem je vyvarování se nadměrnému hluku, který by mohl rušit např. hnízdící ptáky. V hustých porostech se ukrývá zvěř a především na jaře v období hnízdění a vyvádění mláďat bychom se měli těmto místům raději vyhýbat. Zvláštní pozornost také zaslouží nově zalesněné plochy, osetá pole a nepokosené louky, na těch se mohou vyskytovat chráněné druhy rostlin a živočichů.
Samozřejmostí je pak úklid veškerých odpadků nebo i pomůcek použitých při našich hrách a činnostech. Také nepoužíváme žádné sprejové barvy na stromy, a pokud už potřebujeme např. připevnit na stromy nebo jinam nějaké značení, děláme to vždy tak, abychom nic nepoškodili a značení šlo bez problémů sundat a odnést.

 

 

Přejeme hodně zábavy při venkovních aktivitách a objevování přírody!

 

 

V článku byly použity ukázky z publikace Rozvíjíme environmentální cítění dětí od kolektivu autorek Jenny Andreskové, Markéty Kubecové, Michaely Kukačkové, Lenky Suchardové a Kateřiny Zemanové.

 

 

Na další články se podívejte do našich Aktualit!

Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s KuliFerdou

Podpořte kreativitu a tvůrčí přístup dítěte a rozvíjejte tak jeho dovednosti pro život - (před)matematickou gramotnost,…

Světový den počítačové gramotnosti

Jak rozvíjet počítačovou gramotnost u dětí různých věkových kategorií? Podívejte se spolu s námi do publikací nakladatelství…

Jak se člověk setkává člověkem?

20. 11. slavíme Světový den dětí, který můžeme znát také pod názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte. Jaké činnosti mohou…

Klikyháky třesky plesky, zase bude trochu ČESKY…

Odborná recenze publikace Činnosti k svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání od Mgr. H. Švejdové.

Naučte žáky se SVP anglicky!

Představujeme publikaci Anglický jazyk z nové ediční řady Vzděláváme žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2.…

Nakladatelství Dr. Raabe se zapojilo do akce organizace Rytmus Týden pro inkluzi

Více než 10 let mnoho českých učitelů vzdělává děti společně v běžných školách. Na jejich podporu realizuje organizace…

Legislativa, inspirace a příklady dobré praxe pro ředitele a jejich zástupce

Čtvrtletník pro ředitele základních a mateřských škol nyní mezi novinkami manažerských publikací.

Praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP

Příručka – soubor pracovních listů – je zdrojem nápadů a inspirací pro mnohé činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími…

Novinka na českém trhu

Metodika pomůže učitelkám a ředitelkám mateřských škol zorientovat se v aktuálních otázkách předškolního vzdělávání,…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 9 z 9