Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP
Kapitoly článku

V článku přinášíme tipy a rady k vzdělávání žáků s SVP podle naší novinky Nápravná cvičení - český jazyk a literatura od Jitky Kendíkové.

 

Starosti s literaturou

Hodiny literární výchovy považují mnozí za oddechové a zábavné, ale mnoha žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mohou činit různé obtíže. Do rozpaků může některé z nich přivádět hlasité čtení. Přestože „pro sebe“ čtou velmi dobře a někdy i rychle, při hlasitém čtení se mohou zadrhávat, potíže jim mohou dělat dlouhá nebo cizí slova apod. I v tomto případě doporučujeme pečlivě číst doporučení školského poradenského zařízení a konkrétní žáky, kterým z důvodu určité speciální vzdělávací potřeby (např. dyslexie) uvedená činnost činí problémy, při ní nevyvolávat.


Opět se vyplatí při vysvětlování pojmů z literární teorie vytvářet a používat tabulky a schémata, aby se žáci v dané problematice měli možnost zorientovat. Stejně tak se vyplatí připravit požadovanou strukturu referátů či zápisů do čtenářského deníku. Žáky je potřeba s ní seznámit a vysvětlit jednotlivé body. Pozor – někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. PAS) mohou mít problém s prezentací svých úkolů před celou třídou. Umožněte jim proto, pokud to jde, aby obdobný úkol splnili za upravených podmínek. Tedy např. předvedli svůj referát pouze vám.


Při koncipování povinné četby pečlivě vybírejte jednotlivé úkoly. Účelem hodin literární výchovy by mělo být, mimo jiné, přivést žáky k vlastní četbě. Nabízejte jim tedy zajímavé a aktuální tituly, umožněte též vlastní výběr. Dbejte na to, aby šlo o snadno dostupné knihy. Vybírejte i takové, které lze sehnat v audio podobě. Ukazuje se totiž, že pro některé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je využití této podoby literárních děl zajímavou, často i klíčovou alternativou.

 

 

Slohová cvičení – mučení?

Také hodiny slohu mohou být pro mnohé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami velmi náročné. Zejména jedincům s PAS činí někdy problémy vytvářet vlastní texty nebo psát o určitých tématech. Doporučujeme zprvu vytvářet opravdu krátké texty, bez citového zabarvení. Na začátku volte jednoduché slohové útvary − zprávy, inzeráty, úřední dopisy. Teprve poté je možno zvyšovat náročnost a také délku vytvářených textů. Někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají naopak obrovskou fantazii, jsou tvořiví a vytvářejí zajímavé, v některých případech i překvapivě neotřelé texty. Snažte se jim vyjít maximálně vstříc a podpořit je, i když se jejich výtvory v mnoha aspektech vymykají z běžného standardu.


 

Ukázka z praxe

Z praxe bohužel známe mnohé příklady, kdy takové literární pokusy narážejí na necitlivost a nepochopení ze strany čtenáře. Příkladem je žák sedmé třídy s PAS, který psal slohovou práci, a to slohový útvar „popis pracovního postupu“. Místo běžného receptu nebo popisu opravy rozbité zásuvky ale napsal práci s názvem Jak jednoduše udělat z koně jednorožce. Přestože se jednalo o velmi zajímavý text svědčící o chlapcově bohaté fantazii, který navíc vyhovoval požadovanému psanému útvaru, byl hodnocen jako nedostatečný. Jeho vyučující jej navíc donutila práci přepsat. Verze, v níž chlapec popisoval přeměnu dřevěného houpacího koně v dřevěného houpacího jednorožce, u učitelky češtiny prošla a byla hodnocena podstatně lepší známkou.


Při slohových pracích dávejte dobrý pozor na přesnost zadání a výběr jednotlivých témat. Naučte žáky formulovat úvodní a závěrečné pasáže. Při samotném psaní jim umožněte využívat osnovu, kterou můžete dopředu připravit. Dopřejte těmto žákům dostatek času, nebo jim jej naopak zkracujte. V tomto ohledu se řiďte zejména doporučením školského poradenského zařízení. Ve třídě by vždy měly být k dispozici příslušné pomůcky, zejména pravidla pravopisu, slovník synonym, mluvnice.

 

 

Pár tipů na závěr

V rámci vzdělávání žáků s SVP je dobré:

• dodržování postupů stanovených v doporučení školského poradenského zařízení;

• dodržování postupů stanovených v IVP či PLPP;

• spolupráce s odborníky;

• dodržování struktur hodin;

• používání pomůcek − tabulky, schémata, obrázky;

• vizualizace − zejména zápisy na tabuli − přehledné, stručné, strukturované;

• důkladné procvičování − různé způsoby a formy;

• tvořivost;

• využívání různých metod práce − projekty, skupinová práce;

• vyhledávání a používání aktuálních informací;

• empatie a nadhled;

• spolupráce s asistenty pedagoga a ostatními učiteli;

• sebehodnocení a sebekritika; • vzdělávání a sebevzdělávání

Bylo by ideální, kdyby jmenované zásady používali při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i těmi tzv. běžnými všichni učitelé. Domníváme se, že v tomto ohledu se v českém školství skutečně blýská na lepší časy. Objevuje se stále více učitelů, kteří umí pracovat s uvedenými žáky a jejich práce je baví.

 

Text pochází z nové publikace Nápravná cvičení - český jazyk a literatura. Autorkou je Jitka Kendíková. Redakčně upraveno.

 

 

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Nápravná cvičení - český jazyk a literaturaRozvoj učitele a péče o sebeRozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura

 

Chcete připravovat děti na školu snadno, efektivně a hravě?

Už žádné další hledání pracovních materiálů. Nakladatelství Raabe nabízí odborníky vytvořenou koncepci přípravy na vstup do…

Sejdeme se na konferenci Aktuální otázky předškolního vzdělávání?

Rádi byste se dozvěděli novinky a strategie v oblasti předškolního vzdělávání? Ve dnech 13. a 14. ledna 2017…

Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s KuliFerdou

Podpořte kreativitu a tvůrčí přístup dítěte a rozvíjejte tak jeho dovednosti pro život - (před)matematickou gramotnost,…

Světový den počítačové gramotnosti

Jak rozvíjet počítačovou gramotnost u dětí různých věkových kategorií? Podívejte se spolu s námi do publikací nakladatelství…

Jak se člověk setkává člověkem?

20. 11. slavíme Světový den dětí, který můžeme znát také pod názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte. Jaké činnosti mohou…

Klikyháky třesky plesky, zase bude trochu ČESKY…

Odborná recenze publikace Činnosti k svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání od Mgr. H. Švejdové.

Naučte žáky se SVP anglicky!

Představujeme publikaci Anglický jazyk z nové ediční řady Vzděláváme žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2.…

Nakladatelství Dr. Raabe se zapojilo do akce organizace Rytmus Týden pro inkluzi

Více než 10 let mnoho českých učitelů vzdělává děti společně v běžných školách. Na jejich podporu realizuje organizace…

Legislativa, inspirace a příklady dobré praxe pro ředitele a jejich zástupce

Čtvrtletník pro ředitele základních a mateřských škol nyní mezi novinkami manažerských publikací.

Praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP

Příručka – soubor pracovních listů – je zdrojem nápadů a inspirací pro mnohé činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími…

Novinka na českém trhu

Metodika pomůže učitelkám a ředitelkám mateřských škol zorientovat se v aktuálních otázkách předškolního vzdělávání,…

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 6125

Volejte284 028 940
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 7 z 7