Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit
Kapitoly článku
Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze podniknout s obyčejným obrázkem? Přečtěte si nový článek inspirovaný publikací Činnosti k rozvoji řečových dovedností v předškolním vzdělávání, jejíž autorkou je Marta Kryčová.

Práce s obrázky

Obrázky jsou pro děti zajímavou motivací. U tří až čtyřletých dětí začíná pedagog popisem obrázku nebo vyhledávání objektů (osob, zvířat) na něm. U dětí čtyř až pětiletých by měl pedagog zařazovat aktivity, kde děti s obrázky manipulují, hledají v nich rozdíly nebo je uspořádávají, např. podle časové posloupnosti. Předškoláci by tyto činnosti měli bez problémů zvládat a pedagog by měl zařazovat obtížnější aktivity. (Bednářová, 2015)

 

Aktivity s obrázky:

a) Vyhledej na obrázku

Cíl aktivity: rozvoj logického vnímání, pasivní slovní zásoby, zrakového vnímání.
Pedagog ukáže dítěti obrázek, na kterém má za úkol najít určité předměty. Úkolem dítěte je ukázat jen určité předměty.

 

b) Co do pohádky nepatří

Cíl aktivity: rozvoj logického vnímání, aktivní slovní zásoby.
Po prohlédnutí obrázku mají děti za úkol říci, co se do obrázku nehodí a proč. Po ukončení aktivity pedagog vyzve dítě, aby „nesmysly“ spočítalo.

 

c) K čemu předmět slouží?

Cíl aktivity: rozvoj logického myšlení, paměti.
Pedagog rozdá dítěti různé kartičky s jednoduchými obrázky typu židle, svetr, sáňky, auto, míč apod. Úkolem dítěte je popsat aktivitu, při níž daný předmět využijí.

 

d) Najdi předměty začínající na hlásku…

Cíl aktivity: rozvoj sluchového vnímání, slovní zásoby, zrakového vnímání.
Pedagog předloží dětem obrázek, na kterém vidí spoustu různých předmětů. Úkolem dítěte je ukázat a pojmenovat všechny předměty začínající na určitou hlásku. Gradací aktivity by mohla být slabika nebo slova končící na určitou hlásku.

 

e) Prohlédni, zapamatuj, řekni!

Cíl aktivity: rozvoj zrakového vnímání, paměti, slovní zásoby.
Dítě má za úkol si prohlédnout obrázek a zapamatovat si co nejvíce detailů. Důležité je, aby na prohlédnutí obrázku mělo dostatek času. Poté obrázek otočíme a dítě má vyjmenovat co nejvíce předmětů, které si z obrázku zapamatovalo.

 

f) Je to pravda?

Cíl aktivity: rozvoj souvislého vyjadřování, rozvoj sebedůvěry.
Pedagog předloží dětem obrázek. Dítě si ho pořádně prohlédne a poté se ho pedagog ptá na několik otázek. Úkolem dítěte je říci, zda je to pravda, nebo ne, a dokázat prosadit svůj názor. Například:

Pedagog: „Na stole jsou čtyři jablka“

Dítě: „To není pravda. Na stole jsou tři jablka“

Pedagog: „Opravdu?“

Dítě: „Ano“

Samozřejmě pedagog musí dítě, se kterým pedagog aktivitu provádí, znát a vědět, jak k němu má přistupovat.

 

g) Popis obrázku

Cíl aktivity: rozvoj souvislého vyjadřování.
Dítěti necháme dostatek času, aby si obrázek prohlédlo. Poté ho pedagog vyzve, aby obrázek popsalo. Pedagog by měl dítěti trpělivě naslouchat, příp. mu dopomoci vhodnými otázkami.

 

 h) Co se asi stalo?

Cíl aktivity: rozvoj souvislého vyjadřování, slovní zásoby, představivosti a fantazie.
Pedagog přinese do třídy obrázek, na kterém bude nakreslený např. hořící les. Úkolem dětí je popsat, co předcházelo vzniku požáru.

 

i) Co se mezitím stalo?

Cíl aktivity: rozvoj souvislého vyjadřování, slovní zásoby, vnímání času.
Pedagog rozdá dítěti dvě kartičky. Na kartičkách je znázorněn začátek a konec pohádky. Úkolem dítěte je vymyslet a říci ostatním, co se odehrálo mezi nimi.

 
j) Charakterizuj roční období

Cíl aktivity: rozvoj souvislého vyjadřování, rozvoj slovní zásoby.
Pedagog rozdá dětem obrázky, které charakterizují roční období. Úkolem dítěte je poznat, o které roční období se jedná, a poté ho popsat.

 

A jak pracujete s básničkami a obrázky Vy?

 


Text pochází z publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností v předškolním vzdělávání, autorkou je Marta Kryčová.

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 2591

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka