Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?
Kapitoly článku
V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem školní docházky. Negativní aspekty pro Vás na následujících řádcích shrnuje Irena Příkazská, autorka jedné z kapitol v publikaci Školní zralost a odklady školní docházky.

 

3.) Jednostranně akcelerované schopnosti

Tento fenomén se rovněž v posledních letech objevuje více než vletech minulých. Velmi často se setkávám s dětmi, které mají výborné znalosti v oblasti ezoteriky, s velkým zápalem hrají fotbal, mají bohaté znalosti o hvězdách a planetách, ale ostatní sledované oblasti jaksi pokulhávají. Velmi fandím rozvoji dítěte a podporuji zápal o vědění, jakož i zápal pro sport. Jsem však také toho názoru, že je vhodné, zejména v předškolním věku, rozvíjet dítě ve všech směrech. Pokud tomu tak není, bývá dítě často v kolektivu terčem posměchu za nezdar, za který v podstatě nemůže. A ačkoliv by mu většinou v rozvoji nebránila žádná nemoc, nemá patřičné návyky z domova. Na druhou stranu má znalosti, které v běžném životě mezi vrstevníky málokdy využije, a nemá tedy šanci být stimulováno pochvalou a obdivem okolí.

 

 

4.) Málo disciplíny v důsledku příliš benevolentní výchovy

V posledních letech se velmi často píše o hyperaktivitě, poruchách přizpůsobení a nerespektování autorit. Valné procento dětí, které mají tuto nálepku, ale nemá základní návyky z domova. V takových rodinách většinou nejsou stanovena jasná pravidla, a pokud ano, pak se jejich dodržování hlídá nedůsledně či se na to vůbec nedbá. Rodiče často neplní roli vzoru a dobrého příkladu. Nefunguje systém odměn a přiměřených sankcí. Nefunguje hodnoticí systém. Někdy je výchova vedena tak, že je vlastně dítě na stejné úrovni jako dospělý. Děti ale potřebují pravidla a řád. Cítí se tak bezpečněji. Potřebují se učit ovládat, zažít úspěch, ale i neúspěch, a následné poučení se z chyb. Jedině takovou cestou je můžeme připravit na život.

 

 

5.) Střídavá péče o dítě s nejednotným přístupem rodičů

 

Znám případy, kdy dítě střídá po týdnu předškolní zařízení, případně dochází do školky ob týden, protože bydlí jeden týden u maminky a jeden týden u tatínka. Stejným způsobem trénuje dítě i logopedickou nápravu. Jeden týden si může dovolit vše, a druhý týden fungují pravidla. Někdo by mohl namítat, že by takto prováděná střídavá péče neměla být vůbec povolena. To je pravda. Co ale má dělat člověk, který o tom rozhoduje, když vidí, jak dítě trpí již samotným rozchodem rodičů?

Dítě miluje oba rodiče, chce být s oběma. Nabízí se otázka: Mají rodiče rádi své dítě stejně tak jako ono je? Záleží jim na něm? Oba odloučení rodiče by nyní jistě došli výjimečně ke vzájemné shodě a přísahali by, že svoje dítě milují. Pak bych se však musela znovu ptát, zda si uvědomují následky svého nejednotného přístupu. Zmatek v dětské hlavičce, nejednotná pravidla, dva domovy a nepravidelný denní režim se jistě do budoucna neobejde bez následků. 

 

 

 

6.) Nepravidelná či sporadická docházka do předškolního zařízení

Myslím, že v tomto ohledu se jistě shodnu s většinou pedagogů na názoru, že je pro dítě velmi vhodné, aby do předškolního zařízení docházelo pravidelně. Jak jsem již popsala výše, systém předškolní výchovy je jasně ukotven ve vzdělávacím plánu a jednotlivé výchovně vzdělávací celky a aktivity na sebe navazují. Tuto skutečnost však mnoho rodičů podceňuje a své děti do předškolního zařízení posílá sporadicky, případně vůbec. Zejména se jedná o maminky na mateřské dovolené, případně o rodiče, kteří zastávají jiné výchovné principy. Děti pak ale nemají nač navázat v první třídě. V neposlední řadě bývají ve vrstevnických vztazích méně obratné.

 

 

7.) Předčasný nástup školní docházky

Často se stává, že děti poznají některá písmenka, pěkně malují, hezky vyslovují nebo mají velmi bohatou slovní zásobu i dobře rozvinutý všeobecný přehled, ale některá další podstatná kritéria nesplňují. Bývá občas problém vysvětlit rodičům, že je zbytečné posílat dítě do školy dříve a jít proti přírodě. Pokud je předpoklad, že nedostatečně rozvinuté schopnosti a funkce budou bránit dítěti v nácviku čtení, psaní a počítání nebo nezvládne emočně zátěž, většinou zahájení školní docházky není doporučeno. Samy děti často říkají, že by raději zůstaly ve školce, ale nástup do školy si přejí rodiče.

 

 

Závěrem

V hrubých rysech jsem popsala předškolní prohlídky očima poradenského pracovníka. Nutno podotknout, že můj popis se vztahoval k běžné populaci českých dětí. Ačkoliv mají předškolní prohlídky své jasně dané parametry, každé dítě je posuzováno jako individualita a přihlíží se ke všem aspektům. Závěry a doporučení poraden mají doporučující charakter, kde je však vždy sledován nejlepší zájem dítěte.

 

Text pochází z publikace Školní zralost a odklady školní docházky. Autorkou kapitoly je Irena Příkazská.

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Školní zralost a její diagnostikaŠkolní zralost a odklady školní docházkyŠkolní zralost a komunikace

Já a moje pocity

Ukázka z publikace k nácviku emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním…

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se Mgr. Lucie Krejčová.…

Deset pravidel pro správný rozvoj řeči u předškoláků

Jak rozmluvit předškoláka? Deset pravidel přináší naše zbrusu nová publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Činnosti a aktivity na Mikuláše

Přinášíme Vám skvělé nápady a náměty na rozvíjející činnosti pro děti předškolního i mladšího školního věku, které…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Vánoce pro KuliFerdovy školky

Vážené Kuliferdovy mateřské školy! Blíží se zimní čas a nejkrásnější svátky v roce a my společně s KuliFerdou…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí, tak…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 5252

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 9
Starší článkyPoslední stránka