Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit

Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit
Kapitoly článku

Předškoláci mají skvělou možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím hry a zábavy - tak by to mělo být. Jaké aktivity s nimi například vyzkoušet? Přečtěte si náš článek inspirovaný publikací Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí!


1. Barevné hrníčky

Varianta A

Postup: Práce probíhá u stolečků ve skupinách. Každá skupina dětí má k dispozici košík s barevnými umělohmotnými hrnečky a podšálky, které mají děti v dětské kuchyňce. Na stoleček pokládají hrnečky podle zadání učitelky. Děti vzájemně spolupracují a navzájem kontrolují úkon druhého dítěte.

 

Pokyny učitelky (příklad):

- „Položte na stolek dva červené hrníčky.“
- „Přidejte ke každému hrníčku podšálek, který není bílý.“
- „Upravte servis hrníčků na stole tak, aby měl každý červený hrníček podšálek jiné barvy.“
- „Kolik podšálků jste vyměnili?“
- „Přidejte na stolek hrníčky s podšálky tak, aby bylo hrníčků pět a podšálky byly čtyři.“
- „Který hrníček nemá podšálek?“
- „Doplňte podšálky tak, aby měl každý hrníček podšálek. Kolik podšálků jste doplnili?“
- „Upravte hrníčky s podšálky na stolečku tak, aby na stole zůstaly čtyři hrníčky s podšálky jiné barvy.“

 

Varianta B

Postup: Využijeme tuto situaci na procvičení kombinatorických dovedností. Zadáme dětem podmínku, kolik vymyslí různých variant z hrníčků a podšálků, pokud mohou využívat košík, který jsme pro tento účel připravili. Košík obsahuje dostatečný počet hrnečků v barvě zelená, modrá a červená a podšálků bílých a modrých. Variant je tedy třikrát dvě, tj. šest.

 

Na co si dát pozor:

- Spolupracují všechny děti? Jsou všechny zapojeny?
- Rozumí všechny děti zadání úkolu?
- Rozumí všechny děti úkonům, které postupně provádí?
- Které úkony dělají dítěti největší potíže – přidávání, ubírání, záměna, negace apod.?

Rovněž v různých didaktických hrách je možné rozvíjet patřičné dovednosti samotným průběhem herní činnosti. Jsou záměrně vytvářeny tak, aby rozvíjely poznávací procesy s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Jedná se o záměrné a zároveň řízené učení hrou. Tato metoda učení je pro předškolní věk charakteristická.

 

 

2. Honzo, vstávej!


Průběh: Hra je oblíbená a běžně se v mateřské škole využívá, pouze připomeňme, jak významně pomáhá v procesu pochopení kvantity.

Jedno z dětí (vyvolávač) vyvolává: „Honzo, vstávej!“

Honza: „Kolik je hodin?“

Vyvolávač: „Pět sloních.“

Honza vykročí směrem k vyvolávači a udělá pět velkých kroků (vždy podle odhadu, jaké kroky dané zvíře dělá – malé, velké, skoky apod.)
Vyvolávač dává postupně pokyny všem dětem. Ten, kdo k němu přikročí nejdřív, se stane vyvolávačem.

Poznámka: hra rozvíjí odhad dětí, využívá znalostí z přírody a je silně emočně laděna. Vyvolávač se snaží, aby k němu „dokráčel“ kamarád.

Na co si dát pozor:

- Zapojují se do hry všechny děti?

- Neupřednostňují se ve hře příliš starší děti?

- Je dostatečně zajištěna bezpečnost dětí při hře?

 

 

 

3. Berušky

Varianta A

Děti mají na zádech připevněný terčík s určitým počtem puntíků (od 1 do 6). Pohybují se jako berušky po místnosti a hledají svou „párovou“ berušku. Podle zadání může být „párová“ beruška ta, která má stejný počet puntíků, nebo při obměně činnosti ta, se kterou budou mít celkem 6 puntíků (v tomto případě musí být některé berušky i bez puntíků). Děti si musí informace předávat, protože o sobě jinak informace nezjistí.

Varianta B

Děti se seřadí podle počtu puntíků za sebou, první bude ten, kdo má jednu tečku (popř. žádnou). Vytváří se více řad.

 

Na co si dát pozor:

- Jsou splněny podmínky pro to, aby byly zapojeny všechny děti?

- Je prostředí vhodné pro bezpečnost dětí?

 

4. Hodiny

Varianta A

Na předem připravený kruh z kartonu tence vyznačíme střed a šest průměrů, procházejících pomyslnými čísly na ciferníku. Připravíme pro každé hodiny 78 shodných koleček přiměřené velikosti. Děti postupně lepí namísto jedničky jedno kolečko, namísto dvojky dvě kolečka (lepí je na čáru vyznačující průměr a řadí je směrem ke středu) atd.

 

Na co si dát pozor:

Je třeba rozmyslet velikost tak, aby se v místě dvanáctky na ciferníku vešlo na poloměr směrem ke středu dvanáct koleček.

 

Varianta B

Na předem připravený kruh z kartonu tence vyznačíme střed a šest průměrů, procházejících pomyslnými čísly na ciferníku. Připravíme pro výrobu hodin 78 shodných koleček, a to ve dvanácti odlišných barvách přiměřené velikosti. Například jedno kolečko červené (pro 1 na ciferníku), dvě kolečka žlutá (pro 2 na ciferníku), tři kolečka fialová atd. (viz obr.), celkem 78 koleček. Získáme tak barevné hodiny, kdy je každé číslo na ciferníku reprezentováno jinou barvou koleček.


Na co si dát pozor:

- Zajistili jsme dostatek časového prostoru na danou činnost?

- Zapojují se do pracovních činností všechny děti (bez ohledu na věk)?

- Dovede dítě napočítat 1 až 6 koleček (popř. až do 12 koleček)?

- Počítá dítě předměty po částech, nebo napočítá celý potřebný počet?

 


Učitelka mateřské školy je zřejmě první kvalifikovanou osobou, která dítě provází světem kvantitativních vztahů. Je proto žádoucí, aby měla při své práci stále na paměti, že zásadní metodou práce v oblasti rozvíjení předmatematických představ je hra, která dává dostatek prostoru pro potřebné prožívání. To je nutnou podmínkou pro efektivní učení v předškolním věku. Je tedy potřeba zajistit rovnováhu mezi rozumovou a emocionální složkou předškolního vzdělávání, a tedy umožnit dětem dostatečné prožívání, které je spojené především s pozitivními emocemi.

Text pochází z publikace Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí. Autorkami jsou Martina Lietavcová a Hana Lišková.

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí Ediční řada Dvouleté děti v předškolním vzděláváníPředškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Jak profesně nevyhořet? Pomůže Vám dodržování těchto šesti bodů!

Pro výkon učitelského povolání, které je nepochybně jednou z nejrizikovějších profesí vzhledem k vyhoření, je důležité…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Rizikové emoce a jejich smysl

Rizikové emoce působí stres a zhoršují sebeovládání i rozumové schopnosti. Neměli bychom je ale chápat jako nějakou…

Správné držení těla dítěte - teorie i praxe

Učit děti postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly – tedy zachovávat správné držení těla…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Pořádek – základ úspěchu učitele

Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Dobré plány – základ úspěchu učení

S úspěchem při učení souvisí také dobrá příprava. Musíme si nejprve vyjasnit, co chceme sebe či ostatní naučit, a pak…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 8145

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka