Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit

Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit
Kapitoly článku

Předškoláci mají skvělou možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím hry a zábavy - tak by to mělo být. Jaké aktivity s nimi například vyzkoušet? Přečtěte si náš článek inspirovaný publikací Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí!


1. Barevné hrníčky

Varianta A

Postup: Práce probíhá u stolečků ve skupinách. Každá skupina dětí má k dispozici košík s barevnými umělohmotnými hrnečky a podšálky, které mají děti v dětské kuchyňce. Na stoleček pokládají hrnečky podle zadání učitelky. Děti vzájemně spolupracují a navzájem kontrolují úkon druhého dítěte.

 

Pokyny učitelky (příklad):

- „Položte na stolek dva červené hrníčky.“
- „Přidejte ke každému hrníčku podšálek, který není bílý.“
- „Upravte servis hrníčků na stole tak, aby měl každý červený hrníček podšálek jiné barvy.“
- „Kolik podšálků jste vyměnili?“
- „Přidejte na stolek hrníčky s podšálky tak, aby bylo hrníčků pět a podšálky byly čtyři.“
- „Který hrníček nemá podšálek?“
- „Doplňte podšálky tak, aby měl každý hrníček podšálek. Kolik podšálků jste doplnili?“
- „Upravte hrníčky s podšálky na stolečku tak, aby na stole zůstaly čtyři hrníčky s podšálky jiné barvy.“

 

Varianta B

Postup: Využijeme tuto situaci na procvičení kombinatorických dovedností. Zadáme dětem podmínku, kolik vymyslí různých variant z hrníčků a podšálků, pokud mohou využívat košík, který jsme pro tento účel připravili. Košík obsahuje dostatečný počet hrnečků v barvě zelená, modrá a červená a podšálků bílých a modrých. Variant je tedy třikrát dvě, tj. šest.

 

Na co si dát pozor:

- Spolupracují všechny děti? Jsou všechny zapojeny?
- Rozumí všechny děti zadání úkolu?
- Rozumí všechny děti úkonům, které postupně provádí?
- Které úkony dělají dítěti největší potíže – přidávání, ubírání, záměna, negace apod.?

Rovněž v různých didaktických hrách je možné rozvíjet patřičné dovednosti samotným průběhem herní činnosti. Jsou záměrně vytvářeny tak, aby rozvíjely poznávací procesy s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Jedná se o záměrné a zároveň řízené učení hrou. Tato metoda učení je pro předškolní věk charakteristická.

 

 

2. Honzo, vstávej!


Průběh: Hra je oblíbená a běžně se v mateřské škole využívá, pouze připomeňme, jak významně pomáhá v procesu pochopení kvantity.

Jedno z dětí (vyvolávač) vyvolává: „Honzo, vstávej!“

Honza: „Kolik je hodin?“

Vyvolávač: „Pět sloních.“

Honza vykročí směrem k vyvolávači a udělá pět velkých kroků (vždy podle odhadu, jaké kroky dané zvíře dělá – malé, velké, skoky apod.)
Vyvolávač dává postupně pokyny všem dětem. Ten, kdo k němu přikročí nejdřív, se stane vyvolávačem.

Poznámka: hra rozvíjí odhad dětí, využívá znalostí z přírody a je silně emočně laděna. Vyvolávač se snaží, aby k němu „dokráčel“ kamarád.

Na co si dát pozor:

- Zapojují se do hry všechny děti?

- Neupřednostňují se ve hře příliš starší děti?

- Je dostatečně zajištěna bezpečnost dětí při hře?

 

 

 

3. Berušky

Varianta A

Děti mají na zádech připevněný terčík s určitým počtem puntíků (od 1 do 6). Pohybují se jako berušky po místnosti a hledají svou „párovou“ berušku. Podle zadání může být „párová“ beruška ta, která má stejný počet puntíků, nebo při obměně činnosti ta, se kterou budou mít celkem 6 puntíků (v tomto případě musí být některé berušky i bez puntíků). Děti si musí informace předávat, protože o sobě jinak informace nezjistí.

Varianta B

Děti se seřadí podle počtu puntíků za sebou, první bude ten, kdo má jednu tečku (popř. žádnou). Vytváří se více řad.

 

Na co si dát pozor:

- Jsou splněny podmínky pro to, aby byly zapojeny všechny děti?

- Je prostředí vhodné pro bezpečnost dětí?

 

4. Hodiny

Varianta A

Na předem připravený kruh z kartonu tence vyznačíme střed a šest průměrů, procházejících pomyslnými čísly na ciferníku. Připravíme pro každé hodiny 78 shodných koleček přiměřené velikosti. Děti postupně lepí namísto jedničky jedno kolečko, namísto dvojky dvě kolečka (lepí je na čáru vyznačující průměr a řadí je směrem ke středu) atd.

 

Na co si dát pozor:

Je třeba rozmyslet velikost tak, aby se v místě dvanáctky na ciferníku vešlo na poloměr směrem ke středu dvanáct koleček.

 

Varianta B

Na předem připravený kruh z kartonu tence vyznačíme střed a šest průměrů, procházejících pomyslnými čísly na ciferníku. Připravíme pro výrobu hodin 78 shodných koleček, a to ve dvanácti odlišných barvách přiměřené velikosti. Například jedno kolečko červené (pro 1 na ciferníku), dvě kolečka žlutá (pro 2 na ciferníku), tři kolečka fialová atd. (viz obr.), celkem 78 koleček. Získáme tak barevné hodiny, kdy je každé číslo na ciferníku reprezentováno jinou barvou koleček.


Na co si dát pozor:

- Zajistili jsme dostatek časového prostoru na danou činnost?

- Zapojují se do pracovních činností všechny děti (bez ohledu na věk)?

- Dovede dítě napočítat 1 až 6 koleček (popř. až do 12 koleček)?

- Počítá dítě předměty po částech, nebo napočítá celý potřebný počet?

 


Učitelka mateřské školy je zřejmě první kvalifikovanou osobou, která dítě provází světem kvantitativních vztahů. Je proto žádoucí, aby měla při své práci stále na paměti, že zásadní metodou práce v oblasti rozvíjení předmatematických představ je hra, která dává dostatek prostoru pro potřebné prožívání. To je nutnou podmínkou pro efektivní učení v předškolním věku. Je tedy potřeba zajistit rovnováhu mezi rozumovou a emocionální složkou předškolního vzdělávání, a tedy umožnit dětem dostatečné prožívání, které je spojené především s pozitivními emocemi.

Text pochází z publikace Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí. Autorkami jsou Martina Lietavcová a Hana Lišková.

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí Ediční řada Dvouleté děti v předškolním vzděláváníPředškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 9245

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka