Konflikty ve škole

Konflikty ve škole
Cílem publikace Otevřená komunikace a řešení problémů je představit možnosti, jak lze na konflikt nahlížet, jak s ním pracovat, ale i jak zbytečným konfliktům předcházet, případně je využít ve prospěch celé skupiny, která se při konstruktivním přístupu může mnohému naučit, a posunout tak celou skupinu na vyšší úroveň spolupráce. Konflikt ve skupině je součástí vývoje skupiny a způsobu, jakým jedinci v kolektivu spolu komunikují, proto část textu věnujeme otevřené, nenásilné komunikaci.

Přestože učitelé mají často pocit, že situaci ve třídě mají pod kontrolou díky tomu, že děti sedí v lavici a dávají pozor, opak je pravda. V době krátkých, ale pro děti velmi významných přestávek se odehrává mnoho dějů, které zásadně ovlivňují chod celé třídy, a tudíž i další výuky. Ptáme-li se dětí, co je ve škole baví nejvíce, často dostáváme odpověď: přestávky. O přestávce mají příležitost navazovat sociální kontakty, sdílet se spolužáky informace, které je opravdu zajímají, a v neposlední řadě mohou uspokojovat své základní potřeby – dát si něco dobrého a napít se. O přestávkách ale také vznikají první animozity, které pokud je zanedbáme, mohou vést ke konfliktům a někdy až sociálnímu vyloučení nebo šikaně. Život o přestávkách do velké míry formuje i atmosféru ve škole. To platí pro všechny stupně vzdělávání.

Každá škola řeší problém přestávek jinak. Na 1. a 2. stupni drží učitelé o malých i velkých přestávkách dozor a snaží se, aby děti změnily prostředí a trávily přestávky např. na chodbách, na školním dvoře či v bufetu (především starší děti). Některé školy mají dokonce žákovské kluby a herny, instalují pingpongové stoly a basketbalové koše. Děti v mladším školním věku dost často o přestávkách „hlídá“ asistentka. Přes všechna opatření se někdy nepodaří nepřijatelné a protispolečenské chování včas odhalit. Na jedné střední škole byli učitelé šokováni tím, že šikanu odhalili až po dlouhé době, a to čirou náhodou – ve chvíli, kdy se stal úraz jinému spolužákovi, který chtěl šikanovanému pomoci. Zjistilo se, že šikanátor a jeho suita mají vybudovaný důmyslný systém hlídkování a zastírání šikany. Až zpětně si učitelé uvědomili, že občas viděli na chodbě postávat žáky, kteří hlídali, zda nejde nějaký vyučující, aby mohli včas svého šikanujícího spolužáka varovat. Učitelé dokonce vídali, jak spolu oběť s viníkem sedávají v družném rozhovoru na lavici před školou. Nebýt náhody v podobě úrazu nezúčastněné osoby, šikana mohla trvat ještě podstatně déle. Dlouhotrvající a neodhalené násilí mělo devastující vliv na klima v celé třídě a učitelé se obávají, že by časem na místo šikanátora (byl donucen odejít na jinou školu) mohl nastoupit někdo jiný. Někteří se domnívají, že by to mohla být dokonce i původní oběť. V tomto případě nezbývá, než přizvat ke spolupráci psychologa a s třídním kolektivem dlouhodobě pracovat.

Kromě extrémních případů se ale ve škole často setkáváme s běžnými konflikty, jejichž včasné řešení může zlepšit klima ve třídě.

My sami často vnímáme konflikt jako něco velmi nepříjemného, čemu bychom se raději vyhnuli a co do hodiny ani do školy nepatří. Chceme situaci rychle vyřešit, abychom nebrzdili proces výuky, a sáhneme čas od času po autoritativním řešení. Spor rychle rozhodneme, viníka potrestáme a myslíme si, že tím je problém vyřešen. Opak je pravda. Potlačený, nedořešený konflikt je sice dočasně násilně utlumen, ale po chvíli se přihlásí s větší silou a má ještě horší dopad na atmosféru v třídním kolektivu. Bylo-li nám v prvním případě líto času, který bychom byli museli věnovat důkladnějšímu prozkoumání konfliktu, abychom pochopili, z čeho pramení, musíme napodruhé vyvinout mnohem větší úsilí, abychom situaci rozklíčovali a správně vyhodnotili.

Důležitá je role učitele ve škole nikoliv jako soudce, ale spíše jako mediátora nebo staršího, zkušenějšího partnera. Pro učitele ale není z několika důvodů lehké tuto roli přijmout. Může se obávat ztráty autority, přílišného zahlcení procesem řízení skupiny při řešení konfliktu, namístě jsou i obavy z emoční destabilizace. Část učitelů nedokáže navíc vystoupit z role zkušeného, neomylného pedagoga, který vůči dětem zachovává určitý odstup, má vždy poslední slovo a v případě konfliktu je tím, kdo rozhoduje o vině a trestu. Bojí se, že by se jim situace mohla vymknout z rukou a oni by nad procesy ztratili kontrolu. Raději tedy setrvávají na svých konzervativních pozicích vševědoucích učitelů. Někdy učiteli jeho mocenské postavení dokonce vyhovuje. Z pozice autority může kdykoli zasáhnout, rozhodnout a potrestat či odměnit.

V návaznosti na proměňující se společnost se ale bude zvyšovat i tlak na pedagogy, kteří budou muset hledat nové přístupy a jiný komunikační klíč k dětem. Tím klíčem je rovnocenné partnerství, vzájemný respekt, ale i vědomí vzájemného obohacování. Žák v každém věku může učiteli zprostředkovat důležité poznání především v oblasti zpětné vazby.

 

Text pochází z publikace Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, autorkou je PhDr. Jitka Gabašová. Celou ediční řadu Škola jako (ne)bezpečné místo nabízíme v e-shopu Dobrá škola.

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 7490

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka