Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP
Kapitoly článku

V článku přinášíme tipy a rady k vzdělávání žáků s SVP podle naší novinky Nápravná cvičení - český jazyk a literatura od Jitky Kendíkové.

 

Starosti s literaturou

Hodiny literární výchovy považují mnozí za oddechové a zábavné, ale mnoha žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mohou činit různé obtíže. Do rozpaků může některé z nich přivádět hlasité čtení. Přestože „pro sebe“ čtou velmi dobře a někdy i rychle, při hlasitém čtení se mohou zadrhávat, potíže jim mohou dělat dlouhá nebo cizí slova apod. I v tomto případě doporučujeme pečlivě číst doporučení školského poradenského zařízení a konkrétní žáky, kterým z důvodu určité speciální vzdělávací potřeby (např. dyslexie) uvedená činnost činí problémy, při ní nevyvolávat.


Opět se vyplatí při vysvětlování pojmů z literární teorie vytvářet a používat tabulky a schémata, aby se žáci v dané problematice měli možnost zorientovat. Stejně tak se vyplatí připravit požadovanou strukturu referátů či zápisů do čtenářského deníku. Žáky je potřeba s ní seznámit a vysvětlit jednotlivé body. Pozor – někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. PAS) mohou mít problém s prezentací svých úkolů před celou třídou. Umožněte jim proto, pokud to jde, aby obdobný úkol splnili za upravených podmínek. Tedy např. předvedli svůj referát pouze vám.


Při koncipování povinné četby pečlivě vybírejte jednotlivé úkoly. Účelem hodin literární výchovy by mělo být, mimo jiné, přivést žáky k vlastní četbě. Nabízejte jim tedy zajímavé a aktuální tituly, umožněte též vlastní výběr. Dbejte na to, aby šlo o snadno dostupné knihy. Vybírejte i takové, které lze sehnat v audio podobě. Ukazuje se totiž, že pro některé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je využití této podoby literárních děl zajímavou, často i klíčovou alternativou.

 

 

Slohová cvičení – mučení?

Také hodiny slohu mohou být pro mnohé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami velmi náročné. Zejména jedincům s PAS činí někdy problémy vytvářet vlastní texty nebo psát o určitých tématech. Doporučujeme zprvu vytvářet opravdu krátké texty, bez citového zabarvení. Na začátku volte jednoduché slohové útvary − zprávy, inzeráty, úřední dopisy. Teprve poté je možno zvyšovat náročnost a také délku vytvářených textů. Někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají naopak obrovskou fantazii, jsou tvořiví a vytvářejí zajímavé, v některých případech i překvapivě neotřelé texty. Snažte se jim vyjít maximálně vstříc a podpořit je, i když se jejich výtvory v mnoha aspektech vymykají z běžného standardu.


 

Ukázka z praxe

Z praxe bohužel známe mnohé příklady, kdy takové literární pokusy narážejí na necitlivost a nepochopení ze strany čtenáře. Příkladem je žák sedmé třídy s PAS, který psal slohovou práci, a to slohový útvar „popis pracovního postupu“. Místo běžného receptu nebo popisu opravy rozbité zásuvky ale napsal práci s názvem Jak jednoduše udělat z koně jednorožce. Přestože se jednalo o velmi zajímavý text svědčící o chlapcově bohaté fantazii, který navíc vyhovoval požadovanému psanému útvaru, byl hodnocen jako nedostatečný. Jeho vyučující jej navíc donutila práci přepsat. Verze, v níž chlapec popisoval přeměnu dřevěného houpacího koně v dřevěného houpacího jednorožce, u učitelky češtiny prošla a byla hodnocena podstatně lepší známkou.


Při slohových pracích dávejte dobrý pozor na přesnost zadání a výběr jednotlivých témat. Naučte žáky formulovat úvodní a závěrečné pasáže. Při samotném psaní jim umožněte využívat osnovu, kterou můžete dopředu připravit. Dopřejte těmto žákům dostatek času, nebo jim jej naopak zkracujte. V tomto ohledu se řiďte zejména doporučením školského poradenského zařízení. Ve třídě by vždy měly být k dispozici příslušné pomůcky, zejména pravidla pravopisu, slovník synonym, mluvnice.

 

 

Pár tipů na závěr

V rámci vzdělávání žáků s SVP je dobré:

• dodržování postupů stanovených v doporučení školského poradenského zařízení;

• dodržování postupů stanovených v IVP či PLPP;

• spolupráce s odborníky;

• dodržování struktur hodin;

• používání pomůcek − tabulky, schémata, obrázky;

• vizualizace − zejména zápisy na tabuli − přehledné, stručné, strukturované;

• důkladné procvičování − různé způsoby a formy;

• tvořivost;

• využívání různých metod práce − projekty, skupinová práce;

• vyhledávání a používání aktuálních informací;

• empatie a nadhled;

• spolupráce s asistenty pedagoga a ostatními učiteli;

• sebehodnocení a sebekritika; • vzdělávání a sebevzdělávání

Bylo by ideální, kdyby jmenované zásady používali při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i těmi tzv. běžnými všichni učitelé. Domníváme se, že v tomto ohledu se v českém školství skutečně blýská na lepší časy. Objevuje se stále více učitelů, kteří umí pracovat s uvedenými žáky a jejich práce je baví.

 

Text pochází z nové publikace Nápravná cvičení - český jazyk a literatura. Autorkou je Jitka Kendíková. Redakčně upraveno.

 

 

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Nápravná cvičení - český jazyk a literaturaRozvoj učitele a péče o sebeRozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura

 

E-book ke stažení zdarma: Jarní inspirace v mateřské škole!

Přestože máme venku ještě zimu, rozhodně není předčasné přemýšlet nad jarně laděnými aktivitami pro předškoláky. Proto jsme…

Nácvik čtenářské gramotnosti podle věku aneb Naučte děti milovat knihy!

Podle některých průzkumů dopadají české děti v testech čtenářské gramotnosti stále hůře. Pojďme to změnit! Přinášíme…

Riziko učitelské profese: stres. Jak ho zvládnout během pracovní doby?

Podle nejrůznějších průzkumů je učitelské povolání jedním z nejvíce stresujících, a to kvůli řadě faktorů. Způsoby…

Zveme vás na konferenci Škola jako místo setkávání 2020

Akci "Škola jako místo setkávání" navštěvujeme každý rok. Přidejte se letos i vy! Dovolujeme si vás pozvat na třináctý…

Co s dětmi dělat na masopust? Tipy z knihy Činnosti ke svátkům a tradicím!

3 dny před Popeleční středou (14. února) se můžeme těšit na třídenní lidový svátek - masopust. Jeho vrcholem je masopustní…

Zimní královna a další aktivity pro předškoláky v zimě!

Zima, jedno ze čtyř ročních období, je dobou, kdy se vyskytuje mráz a sníh, který nás nikdy nepřestane udivovat. Vše…

Roční období - aktivity ve školce

Práce v mateřské škole je náročná a vyžaduje mnoho inspirace. Ale kde ji brát? V našich článcích Vám pokaždé…

E-book ke stažení zdarma: tipy pro práci s žákem s SVP!

Náš v pořadí třetí e-book se zaměřuje na integraci žáka s SVP. Dočtete se řadu praktických tipů a rad k výuce…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Jak nastavit pravidla ve třídě, aby vyhovovala opravdu všem?

Odborníci na třídní management z celého světa se shodují na tom, že pravidla ve třídě jsou nejdůležitějším nástrojem…

Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit

Předškoláci mají skvělou možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím hry a zábavy - tak by to mělo být. Jaké aktivity…

Vztah a pomoc namísto trestů jako metoda skvělého učitele

Klíčem pro správnou výuku žáků je vhodná komunikace. Ale jak na ni? A jak na ni v případě, že je s žákem těžké…

Přejeme Veselé Vánoce, aneb Co jste o Vánocích možná nevěděli!

Štědrý den už pomalu klepe na dveře a my se už moc těšíme! Ve vánočně laděném článku Vám přinášíme několik informací…

Komunikace mezi učitelem a žáky - jak na ni?

Ze všech stran slýcháme, jak je komunikace důležitá. Tím spíš ve škole. Žáci by samozřejmě měli komunikovat slušně a s respektem…

Táhněme za jeden provaz! Zveme Vás na konferenci Raabe 2020

6. května 2020 proběhne v Praze každoroční konference Nakladatelství Raabe. Tentokrát se zaměříme na týmovou spolupráci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Zimní e-book 2019 ke stažení zdarma: inspirujte se na vánoční besídku!

Představujeme již druhý e-book, tentokrát se zimní tematikou, do nějž jsme pro Vás poskládali zajímavé články s mořem…

Aktivita nejen k 17. listopadu: Sedm přikázání s využitím Orwellovy Farmy zvířat

17. listopad je nejen Mezinárodním dnem studenstva, ale rovněž Dnem boje za svobodu a demokracii. Připomínat si Sametovou…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Podzimní e-book 2019 s praktickými články ke stažení zdarma!

Představujeme podzimní e-book, do nějž jsme pro Vás poskládali zajímavé články s mořem inspirace pro práci pedagoga v mateřské…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Tipy na aktivity (nejen) na vánoční besídku v MŠ aneb Tančíme s radostí!

Dětské tanečky vzbuzují v dětech radost z pohybu a spolupráce, vedou k rozvoji pohybových schopností dětí…

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak hodnotí učitel sám sebe?

Každý z nás se občas nevyhne hodnocení druhých. Je to přirozené a je to součást sociální komunikace a obecně…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám další inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Na kávičku s Raabe č. 1

První číslo magazínu Raabe k vytištění - metodické tipy, inspirace, aktuality ze školství.

Vyplatí se vědět: Jaké jsou povinnosti rodičů dle platné legislativy?

Úkolem ředitele školy je kromě jiného též znalost platné legislativy. O povinnostech školy se hovoří velmi často. Ale…

Pozvánka na konferenci: Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích

Jste aktivní pedagog, asistent pedagoga, či se zajímáte o oblast pedagogiky? Chcete znát novinky v oboru? Rádi…

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 8124

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 7
Starší článkyPoslední stránka