Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti pomáhají rozvíjet řadu dovedností předškoláka. Inspirujte se v článku, jak si mohou předškoláci s aktivitami navazujícími na známé pohádky užít spoustu zábavy a zároveň se učit něco nového!

Význam pohádek v dětství a zejména v předškolním období, které je s ním nerozlučně spjato právě tím způsobem, jak dítě vnímá, posuzuje a chápe okolní svět, je jedinečný a nezastupitelný. Dítě zvládne život ve společnosti pouze tehdy, pokud mu to dovolí jeho vlastní vnitřní zdroje. Pohádky tím, že popisují a řeší všeobecné lidské problémy, přinášejí úlevu jak na vědomé, tak i na předvědomé a nevědomé úrovni.

V práci s dětmi předškolního věku by měly mít pohádky své stálé a výsadní místo. Pro děti v mateřské škole jsou nepostradatelné. Jsou nositeli tradic, uměleckých hodnot amorálních principů. Proto přinášíme následující tři aktivity, které se opírají o notoricky známé pohádky a rozvíjejí řadu dovedností každého předškoláka.


 

O Budulínkovi

 

Cíle:

■ připomenout si slova nové písničky (klíč do pohádek), příběh princezny Malvíny,
■ zopakovat si děj pohádky O Budulínkovi,
■ procvičit si vnímání sluchem, spojit je se zrakovým,
■ zopakovat si názvy hudebních nástrojů, poznat sluchem jejich zvuky,
vyzkoušet si hru na nástroje,
■ upevnit si názvy ročních období.

Pomůcky: obrázek z pohádky, sluchová hra Bim bam, obrázky hudebních nástrojů, CD přehrávač, různé hudební nástroje, korálky.

 

Motivace:

„Dobrý den, děti. Vzpomínáte si na princeznu Malvínu? Kde princezna bydlí? Co se jí stalo? Ano, to je princezna z pohádkové knížky s rozsypanými korálky. V pohádkové knize, kde žije, skončilo jaro – jaké je tam tedy teď období? Správně, léto. V létě trávíme hodně času venku v přírodě. Jaké to bývá v létě venku, jaké je počasí? Těšíte se na léto? V létě chodíme k vodě a také do lesa sbírat borůvky, maliny a první houby. V lese žijí různá zvířátka – znáte nějaká? A znáte nějakou pohádku, která se odehrává v lese? Správně, například ta o perníkové chaloupce, o Smolíčkovi a o Budulínkovi. A vidíte: některé z korálků princezny Malvíny se zakutálely právě do těchto pohádek. Přineste si, prosím, své kouzelné náramky a naše další pohádkové hraní může začít.“

 

Průběh:

Pomocí kouzelného klíče vstoupíme do pohádky. Dětem připomeneme děj pohádky, zopakujeme hudební nástroje, které babička s dědečkem v pohádce používají, zmíníme i další nástroje. Děti budou mít před sebou obrázky hudebních nástrojů, z CD přehrávače jim budeme pouštět zvuky, úkolem dětí bude poznat, o jaký nástroj se jedná a ukázat na správný obrázek. Poté dětem rozdáme hudební nástroje. Necháme chvíli děti, aby si vyzkoušely, jak jejich nástroj hraje. Pak jim určíme, že teď budou hrát jenom určité hudební nástroje: „Babička s dědečkem teď hrají na ozvučná dřívka (triangl, tamburínu, rolničky, atd.)!“ Po povelu budou hrát pouze děti, které mají v danou chvíli stejný nástroj jako babička s dědečkem. Splněním úkolů děti získají korálek.

 

 

O perníkové chaloupce

Aktivita I.


Cíle:

■ poznat pohádku na obrázku,
■ zopakovat si názvy lesních plodů,
■ zapojit fantazii a představivost,
■ vyjádřit činnost pohybem,
■ spojit sluchové vnímání a výtvarné vyjádření,
■ nakreslit do košíčku nasbírané lesní plody.

 

Pomůcky:

obrázek perníkové chaloupky, kartičky s obrázky lesních plodů, zvuky lesa na CD nosiči, CD přehrávač, obrázky prázdného košíčku, pastelky.

 

Motivace:

„Včera jsme, děti, byli společně v pohádce o Budulínkovi, která se odehrává v lese. A v lese ještě zůstaneme i dnes. Zazpíváme kouzelný klíč, pohádková kniha se otevírá. Co je na obrázku? Správně, je to perníková chaloupka. V této pohádce šli Jeníček a Mařenka lesem a sbírali do košíčků plody lesa. Znáte nějaké lesní plody, které můžeme v létě v lese sbírat? Já tu mám obrázky lesních plodů, jsem zvědavá, jestli je všechny poznáte. Hned potom vám řeknu, co je vaším dnešním pohádkovým úkolem.“


Průběh:

Pustíme z CD přehrávače zvuky lesa, děti na chvíli zavřou oči a představí si, že jsou Jeníček nebo Mařenka, jdou lesem a sbírají do košíčku lesní plody. Pak je vyzveme, aby otevřely oči, vstaly a napodobily, jak se tyto plody v lese sbírají. Poté jim rozdáme předem připravené obrázky prázdných košíčků a pastelky. Úkolem dětí bude nakreslit do košíčku lesní plody, výběr ponecháme na dětech. Při kreslení necháme dětem puštěné zvuky lesa.


Aktivita II.

Cíle:

■ převyprávět samostatně pohádku,
■ spolupracovat ve dvojici při vedení kamaráda,
■ vyhýbat se překážkám,
■ procvičit si reakci na dotyk.

Pomůcky:

velké molitanové kostky, miska s perníčky, šátky, korálky.

Motivace:

„Když šli Jeníček s Mařenkou lesem a sbírali lesní plody, zabloudili a hledali cestu, až došli k perníkové chaloupce, kde žila zlá ježibaba. My dnes půjdeme také cestou k perníkové chaloupce.“

 

Průběh:

S dětmi si zopakujeme děj pohádky, jedna učitelka ztvárňuje čarodějnici z perníkové chaloupky, druhá učitelka zlý strom v temném lese. Na zem rozmístíme velké molitanové kostky, ukážeme dětem, kde je konec cesty (perníková chaloupka), umístíme tam košík s perníčky a rozdáme dětem do dvojic šátky. Jeden z dvojice bude Jeníček, druhý Mařenka. Úkolem Jeníčka bude zavázat Mařence oči a bezpečně ji provést temným lesem až k chaloupce, kde bude spát ježibaba, která může děti, pokud ji probudí, zaklít – pak se děti nesmějí hýbat. Vysvobodí je pouze dotyk někoho z dětí z jiné dvojice. Strom bude dětem cestu lesem ztěžovat, ale pouze tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si mohou z chaloupky „uloupnout“ perníček a získávají další korálek.

 

■ O Otesánkovi


Cíle:

■ poznat pohádkovou postavu na obrázku,
■ vysvětlit si význam výrazů jako krajáč, rendlík, sedlák, trakař,
■ spolupracovat a vzájemně si pomáhat při vytváření Otesánka,
■ zorientovat se zrakem v místnosti, najít správné obrázky předmětů,
■ umístit obrázky ve správném pořadí na Otesánka.

 

Pomůcky:

obrázek Otesánka, kartičky s předměty z pohádky pro čtyři skupiny, polštáře, provaz, kolíčky, nůžky, korálky.


Motivace:

„Vítám vás, děti. Mám z vás velkou radost, jak pilně plníte všechny pohádkové úkoly a pomáháte princezně najít její korálky. Dnes se spolu podíváme do pohádky o jednom velkém jedlíkovi, myslím, že někteří z vás již tuší, o koho jde. Zazpíváme kouzelný klíč a uvidíme, jestli jste to správně uhodli. Podívejte se, kdo to na nás z knížky vykoukl? Správně, je to Otesánek. Pojďme si teď společně říci, jak to vlastně bylo a co všechno Otesánek v pohádce snědl.“

 

Průběh:

Ukážeme dětem na obrázcích, co Otesánek všechno snědl: kaši z rendlíka, krajáč mléka, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s trakařem, pasáčka s vepři, sedláka se senem, ovčáka s ovcemi. Pokud děti nebudou některým pojmům rozumět, společně si ukážeme, co znamenají, vysvětlíme si je a zopakujeme. Děti rovnoměrně rozdělíme do čtyř skupin, po herně rozmístíme obrázky s předměty z pohádky, rozdáme polštáře, připravíme košíček s kolíčky, nůžkami a provázkem.

Děti budou ve skupinách vytvářet Otesánka, kterého bude ztvárňovat vždy jedno dítě ze skupiny – ostatní mu na břicho přivážou polštář. Upozorníme děti na to, že je lepší, je-li polštář více omotán, že budou potřebovat delší provázek. Na takto vzniklé Otesánkovo břicho budou děti připevňovat kartičky s předměty, které v pohádce Otesánek snědl, a to ve správném pořadí. Naposledy s dětmi zopakujeme pořadí předmětů. Skupina, která svého Otesánka „nakrmí“, se přihlásí, s ostatními dětmi zkontrolujeme pořadí a počet předmětů. Pokud je správný, získávají děti další korálek.

 


■ O kocourovi v botách

 

Cíle:

■ připomenout si pohádku z předchozího dne,
■ procvičovat pohybové dovednosti při pohybové hře,
■ procvičit si orientaci v prostoru a reakci na signál,
■ rozvíjet koordinaci celého těla.

 

Pomůcky:

obrázek z pohádky, barevné kroužky, dětské chůdy, korálky.

 

Motivace:

„Mám tu pro vás, děti, v knize další pohádku s úkolem. Zazpívejme si kouzelný klíč, můžete do rytmu písničky třeba tleskat. Podívejte se, tuhle pohádku jsme si včera četli spolu na lehárně. Jak se jmenuje? Výborně, je to pohádka O kocourovi v botách. Řeknete mi, jak to v pohádce bylo, proč má kocour na obrázku pytel a co by v něm mohlo být?“

 

Průběh:

Děti si zahrají hru „Kocour chytá zajíčka“. Jedno nebo více dětí bude hrát kocoura, bude ležet na zemi uprostřed. Ostatním dětem rozdáme kroužky – zaječí pelíšky. Na povel „Zajíčci, vyskočte!“ zajíčci vyskočí a budou skákat kolem kocoura, který spí. Mezitím odebereme některé kroužky. Kocour se probudí (řekne „mňau!“), vyskočí a snaží se chytit zajíčka. Zajíčci se mohou zachránit, pokud skočí do pelíšku. Hra pokračuje, dokud kocour nepochytá všechny zajíčky. Budou-li děti chtít, mohou se v roli kocoura vystřídat.

Poté kocour ještě musí se zajíčkem ve velkých botách dojít k panu králi. Učitelky v roli krále sedí na trůnu. Úkolem dětí bude vzít si dětské chůdy (dva umělohmotné kyblíky s provázky) a dojít z jednoho konce místnosti na druhý ke králi.

Soubor činností pak společně v kruhu zakončíme: „Tak, děti, dnes jste získaly pro princeznu další korálek. Dokážete spočítat, kolik jich už máte? V pohádkové knize pomalu končí léto a přichází podzim. Po víkendu si budeme o podzimu povídat a plnit úkoly v dalších pohádkách. Děkuji vám, jak hezky princezně pomáháte, a budu se těšit na příště.“

 

  

Text a aktivity pocházejí z publikace Dramatické činnosti v předškolním vzdělávání. Autorkami jsou Alžběta Amirová, Michaela Fiedlerová a Andrea Rejchrtová. Redakčně upraveno.

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Metody a aktivity dramatické výchovy

v předškolním vzdělávání

Školní zralost a dítě s SVP: v praxi MŠAsistent pedagoga v mateřské škole

E-book ke stažení zdarma: Jarní inspirace v mateřské škole!

Přestože máme venku ještě zimu, rozhodně není předčasné přemýšlet nad jarně laděnými aktivitami pro předškoláky. Proto jsme…

Nácvik čtenářské gramotnosti podle věku aneb Naučte děti milovat knihy!

Podle některých průzkumů dopadají české děti v testech čtenářské gramotnosti stále hůře. Pojďme to změnit! Přinášíme…

Riziko učitelské profese: stres. Jak ho zvládnout během pracovní doby?

Podle nejrůznějších průzkumů je učitelské povolání jedním z nejvíce stresujících, a to kvůli řadě faktorů. Způsoby…

Zveme vás na konferenci Škola jako místo setkávání 2020

Akci "Škola jako místo setkávání" navštěvujeme každý rok. Přidejte se letos i vy! Dovolujeme si vás pozvat na třináctý…

Co s dětmi dělat na masopust? Tipy z knihy Činnosti ke svátkům a tradicím!

3 dny před Popeleční středou (14. února) se můžeme těšit na třídenní lidový svátek - masopust. Jeho vrcholem je masopustní…

Zimní královna a další aktivity pro předškoláky v zimě!

Zima, jedno ze čtyř ročních období, je dobou, kdy se vyskytuje mráz a sníh, který nás nikdy nepřestane udivovat. Vše…

Roční období - aktivity ve školce

Práce v mateřské škole je náročná a vyžaduje mnoho inspirace. Ale kde ji brát? V našich článcích Vám pokaždé…

E-book ke stažení zdarma: tipy pro práci s žákem s SVP!

Náš v pořadí třetí e-book se zaměřuje na integraci žáka s SVP. Dočtete se řadu praktických tipů a rad k výuce…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Jak nastavit pravidla ve třídě, aby vyhovovala opravdu všem?

Odborníci na třídní management z celého světa se shodují na tom, že pravidla ve třídě jsou nejdůležitějším nástrojem…

Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit

Předškoláci mají skvělou možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím hry a zábavy - tak by to mělo být. Jaké aktivity…

Vztah a pomoc namísto trestů jako metoda skvělého učitele

Klíčem pro správnou výuku žáků je vhodná komunikace. Ale jak na ni? A jak na ni v případě, že je s žákem těžké…

Přejeme Veselé Vánoce, aneb Co jste o Vánocích možná nevěděli!

Štědrý den už pomalu klepe na dveře a my se už moc těšíme! Ve vánočně laděném článku Vám přinášíme několik informací…

Komunikace mezi učitelem a žáky - jak na ni?

Ze všech stran slýcháme, jak je komunikace důležitá. Tím spíš ve škole. Žáci by samozřejmě měli komunikovat slušně a s respektem…

Táhněme za jeden provaz! Zveme Vás na konferenci Raabe 2020

6. května 2020 proběhne v Praze každoroční konference Nakladatelství Raabe. Tentokrát se zaměříme na týmovou spolupráci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Zimní e-book 2019 ke stažení zdarma: inspirujte se na vánoční besídku!

Představujeme již druhý e-book, tentokrát se zimní tematikou, do nějž jsme pro Vás poskládali zajímavé články s mořem…

Aktivita nejen k 17. listopadu: Sedm přikázání s využitím Orwellovy Farmy zvířat

17. listopad je nejen Mezinárodním dnem studenstva, ale rovněž Dnem boje za svobodu a demokracii. Připomínat si Sametovou…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Podzimní e-book 2019 s praktickými články ke stažení zdarma!

Představujeme podzimní e-book, do nějž jsme pro Vás poskládali zajímavé články s mořem inspirace pro práci pedagoga v mateřské…

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP

V článku přinášíme tipy a rady k vzdělávání žáků s SVP podle naší novinky Nápravná cvičení - český jazyk a literatura…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Tipy na aktivity (nejen) na vánoční besídku v MŠ aneb Tančíme s radostí!

Dětské tanečky vzbuzují v dětech radost z pohybu a spolupráce, vedou k rozvoji pohybových schopností dětí…

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak hodnotí učitel sám sebe?

Každý z nás se občas nevyhne hodnocení druhých. Je to přirozené a je to součást sociální komunikace a obecně…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám další inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Na kávičku s Raabe č. 1

První číslo magazínu Raabe k vytištění - metodické tipy, inspirace, aktuality ze školství.

Vyplatí se vědět: Jaké jsou povinnosti rodičů dle platné legislativy?

Úkolem ředitele školy je kromě jiného též znalost platné legislativy. O povinnostech školy se hovoří velmi často. Ale…

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 0405

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 7
Starší článkyPoslední stránka