Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti pomáhají rozvíjet řadu dovedností předškoláka. Inspirujte se v článku, jak si mohou předškoláci s aktivitami navazujícími na známé pohádky užít spoustu zábavy a zároveň se učit něco nového!

Význam pohádek v dětství a zejména v předškolním období, které je s ním nerozlučně spjato právě tím způsobem, jak dítě vnímá, posuzuje a chápe okolní svět, je jedinečný a nezastupitelný. Dítě zvládne život ve společnosti pouze tehdy, pokud mu to dovolí jeho vlastní vnitřní zdroje. Pohádky tím, že popisují a řeší všeobecné lidské problémy, přinášejí úlevu jak na vědomé, tak i na předvědomé a nevědomé úrovni.

V práci s dětmi předškolního věku by měly mít pohádky své stálé a výsadní místo. Pro děti v mateřské škole jsou nepostradatelné. Jsou nositeli tradic, uměleckých hodnot amorálních principů. Proto přinášíme následující tři aktivity, které se opírají o notoricky známé pohádky a rozvíjejí řadu dovedností každého předškoláka.


 

O Budulínkovi

 

Cíle:

■ připomenout si slova nové písničky (klíč do pohádek), příběh princezny Malvíny,
■ zopakovat si děj pohádky O Budulínkovi,
■ procvičit si vnímání sluchem, spojit je se zrakovým,
■ zopakovat si názvy hudebních nástrojů, poznat sluchem jejich zvuky,
vyzkoušet si hru na nástroje,
■ upevnit si názvy ročních období.

Pomůcky: obrázek z pohádky, sluchová hra Bim bam, obrázky hudebních nástrojů, CD přehrávač, různé hudební nástroje, korálky.

 

Motivace:

„Dobrý den, děti. Vzpomínáte si na princeznu Malvínu? Kde princezna bydlí? Co se jí stalo? Ano, to je princezna z pohádkové knížky s rozsypanými korálky. V pohádkové knize, kde žije, skončilo jaro – jaké je tam tedy teď období? Správně, léto. V létě trávíme hodně času venku v přírodě. Jaké to bývá v létě venku, jaké je počasí? Těšíte se na léto? V létě chodíme k vodě a také do lesa sbírat borůvky, maliny a první houby. V lese žijí různá zvířátka – znáte nějaká? A znáte nějakou pohádku, která se odehrává v lese? Správně, například ta o perníkové chaloupce, o Smolíčkovi a o Budulínkovi. A vidíte: některé z korálků princezny Malvíny se zakutálely právě do těchto pohádek. Přineste si, prosím, své kouzelné náramky a naše další pohádkové hraní může začít.“

 

Průběh:

Pomocí kouzelného klíče vstoupíme do pohádky. Dětem připomeneme děj pohádky, zopakujeme hudební nástroje, které babička s dědečkem v pohádce používají, zmíníme i další nástroje. Děti budou mít před sebou obrázky hudebních nástrojů, z CD přehrávače jim budeme pouštět zvuky, úkolem dětí bude poznat, o jaký nástroj se jedná a ukázat na správný obrázek. Poté dětem rozdáme hudební nástroje. Necháme chvíli děti, aby si vyzkoušely, jak jejich nástroj hraje. Pak jim určíme, že teď budou hrát jenom určité hudební nástroje: „Babička s dědečkem teď hrají na ozvučná dřívka (triangl, tamburínu, rolničky, atd.)!“ Po povelu budou hrát pouze děti, které mají v danou chvíli stejný nástroj jako babička s dědečkem. Splněním úkolů děti získají korálek.

 

 

O perníkové chaloupce

Aktivita I.


Cíle:

■ poznat pohádku na obrázku,
■ zopakovat si názvy lesních plodů,
■ zapojit fantazii a představivost,
■ vyjádřit činnost pohybem,
■ spojit sluchové vnímání a výtvarné vyjádření,
■ nakreslit do košíčku nasbírané lesní plody.

 

Pomůcky:

obrázek perníkové chaloupky, kartičky s obrázky lesních plodů, zvuky lesa na CD nosiči, CD přehrávač, obrázky prázdného košíčku, pastelky.

 

Motivace:

„Včera jsme, děti, byli společně v pohádce o Budulínkovi, která se odehrává v lese. A v lese ještě zůstaneme i dnes. Zazpíváme kouzelný klíč, pohádková kniha se otevírá. Co je na obrázku? Správně, je to perníková chaloupka. V této pohádce šli Jeníček a Mařenka lesem a sbírali do košíčků plody lesa. Znáte nějaké lesní plody, které můžeme v létě v lese sbírat? Já tu mám obrázky lesních plodů, jsem zvědavá, jestli je všechny poznáte. Hned potom vám řeknu, co je vaším dnešním pohádkovým úkolem.“


Průběh:

Pustíme z CD přehrávače zvuky lesa, děti na chvíli zavřou oči a představí si, že jsou Jeníček nebo Mařenka, jdou lesem a sbírají do košíčku lesní plody. Pak je vyzveme, aby otevřely oči, vstaly a napodobily, jak se tyto plody v lese sbírají. Poté jim rozdáme předem připravené obrázky prázdných košíčků a pastelky. Úkolem dětí bude nakreslit do košíčku lesní plody, výběr ponecháme na dětech. Při kreslení necháme dětem puštěné zvuky lesa.


Aktivita II.

Cíle:

■ převyprávět samostatně pohádku,
■ spolupracovat ve dvojici při vedení kamaráda,
■ vyhýbat se překážkám,
■ procvičit si reakci na dotyk.

Pomůcky:

velké molitanové kostky, miska s perníčky, šátky, korálky.

Motivace:

„Když šli Jeníček s Mařenkou lesem a sbírali lesní plody, zabloudili a hledali cestu, až došli k perníkové chaloupce, kde žila zlá ježibaba. My dnes půjdeme také cestou k perníkové chaloupce.“

 

Průběh:

S dětmi si zopakujeme děj pohádky, jedna učitelka ztvárňuje čarodějnici z perníkové chaloupky, druhá učitelka zlý strom v temném lese. Na zem rozmístíme velké molitanové kostky, ukážeme dětem, kde je konec cesty (perníková chaloupka), umístíme tam košík s perníčky a rozdáme dětem do dvojic šátky. Jeden z dvojice bude Jeníček, druhý Mařenka. Úkolem Jeníčka bude zavázat Mařence oči a bezpečně ji provést temným lesem až k chaloupce, kde bude spát ježibaba, která může děti, pokud ji probudí, zaklít – pak se děti nesmějí hýbat. Vysvobodí je pouze dotyk někoho z dětí z jiné dvojice. Strom bude dětem cestu lesem ztěžovat, ale pouze tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si mohou z chaloupky „uloupnout“ perníček a získávají další korálek.

 

■ O Otesánkovi


Cíle:

■ poznat pohádkovou postavu na obrázku,
■ vysvětlit si význam výrazů jako krajáč, rendlík, sedlák, trakař,
■ spolupracovat a vzájemně si pomáhat při vytváření Otesánka,
■ zorientovat se zrakem v místnosti, najít správné obrázky předmětů,
■ umístit obrázky ve správném pořadí na Otesánka.

 

Pomůcky:

obrázek Otesánka, kartičky s předměty z pohádky pro čtyři skupiny, polštáře, provaz, kolíčky, nůžky, korálky.


Motivace:

„Vítám vás, děti. Mám z vás velkou radost, jak pilně plníte všechny pohádkové úkoly a pomáháte princezně najít její korálky. Dnes se spolu podíváme do pohádky o jednom velkém jedlíkovi, myslím, že někteří z vás již tuší, o koho jde. Zazpíváme kouzelný klíč a uvidíme, jestli jste to správně uhodli. Podívejte se, kdo to na nás z knížky vykoukl? Správně, je to Otesánek. Pojďme si teď společně říci, jak to vlastně bylo a co všechno Otesánek v pohádce snědl.“

 

Průběh:

Ukážeme dětem na obrázcích, co Otesánek všechno snědl: kaši z rendlíka, krajáč mléka, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s trakařem, pasáčka s vepři, sedláka se senem, ovčáka s ovcemi. Pokud děti nebudou některým pojmům rozumět, společně si ukážeme, co znamenají, vysvětlíme si je a zopakujeme. Děti rovnoměrně rozdělíme do čtyř skupin, po herně rozmístíme obrázky s předměty z pohádky, rozdáme polštáře, připravíme košíček s kolíčky, nůžkami a provázkem.

Děti budou ve skupinách vytvářet Otesánka, kterého bude ztvárňovat vždy jedno dítě ze skupiny – ostatní mu na břicho přivážou polštář. Upozorníme děti na to, že je lepší, je-li polštář více omotán, že budou potřebovat delší provázek. Na takto vzniklé Otesánkovo břicho budou děti připevňovat kartičky s předměty, které v pohádce Otesánek snědl, a to ve správném pořadí. Naposledy s dětmi zopakujeme pořadí předmětů. Skupina, která svého Otesánka „nakrmí“, se přihlásí, s ostatními dětmi zkontrolujeme pořadí a počet předmětů. Pokud je správný, získávají děti další korálek.

 


■ O kocourovi v botách

 

Cíle:

■ připomenout si pohádku z předchozího dne,
■ procvičovat pohybové dovednosti při pohybové hře,
■ procvičit si orientaci v prostoru a reakci na signál,
■ rozvíjet koordinaci celého těla.

 

Pomůcky:

obrázek z pohádky, barevné kroužky, dětské chůdy, korálky.

 

Motivace:

„Mám tu pro vás, děti, v knize další pohádku s úkolem. Zazpívejme si kouzelný klíč, můžete do rytmu písničky třeba tleskat. Podívejte se, tuhle pohádku jsme si včera četli spolu na lehárně. Jak se jmenuje? Výborně, je to pohádka O kocourovi v botách. Řeknete mi, jak to v pohádce bylo, proč má kocour na obrázku pytel a co by v něm mohlo být?“

 

Průběh:

Děti si zahrají hru „Kocour chytá zajíčka“. Jedno nebo více dětí bude hrát kocoura, bude ležet na zemi uprostřed. Ostatním dětem rozdáme kroužky – zaječí pelíšky. Na povel „Zajíčci, vyskočte!“ zajíčci vyskočí a budou skákat kolem kocoura, který spí. Mezitím odebereme některé kroužky. Kocour se probudí (řekne „mňau!“), vyskočí a snaží se chytit zajíčka. Zajíčci se mohou zachránit, pokud skočí do pelíšku. Hra pokračuje, dokud kocour nepochytá všechny zajíčky. Budou-li děti chtít, mohou se v roli kocoura vystřídat.

Poté kocour ještě musí se zajíčkem ve velkých botách dojít k panu králi. Učitelky v roli krále sedí na trůnu. Úkolem dětí bude vzít si dětské chůdy (dva umělohmotné kyblíky s provázky) a dojít z jednoho konce místnosti na druhý ke králi.

Soubor činností pak společně v kruhu zakončíme: „Tak, děti, dnes jste získaly pro princeznu další korálek. Dokážete spočítat, kolik jich už máte? V pohádkové knize pomalu končí léto a přichází podzim. Po víkendu si budeme o podzimu povídat a plnit úkoly v dalších pohádkách. Děkuji vám, jak hezky princezně pomáháte, a budu se těšit na příště.“

 

  

Text a aktivity pocházejí z publikace Dramatické činnosti v předškolním vzdělávání. Autorkami jsou Alžběta Amirová, Michaela Fiedlerová a Andrea Rejchrtová. Redakčně upraveno.

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Metody a aktivity dramatické výchovy

v předškolním vzdělávání

Školní zralost a dítě s SVP: v praxi MŠAsistent pedagoga v mateřské škole

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Riziko učitelské profese: stres. Jak ho zvládnout během pracovní doby?

Podle nejrůznějších průzkumů je učitelské povolání jedním z nejvíce stresujících, a to kvůli řadě faktorů. Způsoby…

Jak hodnotí učitel sám sebe?

Každý z nás se občas nevyhne hodnocení druhých. Je to přirozené a je to součást sociální komunikace a obecně…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám další inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Na kávičku s Raabe č. 1

První číslo magazínu Raabe k vytištění - metodické tipy, inspirace, aktuality ze školství.

Vyplatí se vědět: Jaké jsou povinnosti rodičů dle platné legislativy?

Úkolem ředitele školy je kromě jiného též znalost platné legislativy. O povinnostech školy se hovoří velmi často. Ale…

Pozvánka na konferenci: Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích

Jste aktivní pedagog, asistent pedagoga, či se zajímáte o oblast pedagogiky? Chcete znát novinky v oboru? Rádi…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Jak rozvíjet sociální dovednosti předškoláků?

Pedagožka Veronika Vysekalová napsala recenzi na oblíbenou publikaci Rozumím sobě, poznávám ostatní. Ta se zaměřuje na rozvoj…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Motivace pro práci ve školství, aneb Je to vše jen o penězích?

Říká se, že učitelské povolání je poslání. Nebo se na to alespoň často vymlouvají ti, kteří rozhodují o výši platu pedagogů.…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí,…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Nácvik čtenářské gramotnosti podle věku aneb Naučte děti milovat knihy!

Podle některých průzkumů dopadají české děti v testech čtenářské gramotnosti stále hůře. Pojďme to změnit! Přinášíme…

Aktivity ke Dni otevírání studánek (31.5.)

Den otevírání studánek nám připomíná, jak je důležitá správná péče o vodní zdroje. Původně lidový zvyk postupně upadal…

Umíte správně používat hlas? Zkuste pravidla hlasové hygieny (nejen) pro učitele!

Hlas je pro pedagoga velmi důležitý. Máme tím na mysli jeho hlas, který využívá v komunikaci se svým okolím. Komunikační…

Zlobí Vaše děti? Možná necítí dost lásky!

Své děti milují rodiče většinou více než sami sebe. Děti jsou pro nás smyslem života. Jak je pak ale možné, že učitelé konstatují,…

Raabe rozdává dárky k oslavě 3000 fanoušků facebookové stránky KuliFerda a jeho svět!

Zdá se, že brzy budeme mít na stránce KuliFerda a jeho svět 3000 fanoušků, což nezůstane bez oslavy! Podívejte se, co…

Aktivity pro předškoláky z Knihrátek s Dvojpohádkou

Čtenářská gramotnost je v dnešní době velmi důležitá. Proto je fajn začíst se čtením co nejdříve. Publikace Knihrátky…

Recenze ediční řady Rozpovídej se!

Přečtěte si recenzi od Lenky Štveráčkové, tentokrát na ediční řadu Rozpovídej se, která obsahuje praktická cvičení pro rozvoj…

Den matek - jak téma využít ve školce?

Den matek slavíme 13. května. O tom, jak si o Dni matek ve školce povídat a co s dětmi podniknout za…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Jak na zlobivé dítě? Desatero pro rodiče

I to nejhodnější dítě čas od času zlobí. Jak si poradit se zlobivým dítětem? Přinášíme Vám konkrétní rady a tipy přímo…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Činnosti venku a v přírodě: Projekt voda

Oslavte světový den vody (22. 3.) spolu s předškoláky i školáky s tematickými pracovními listy!

Inspirujte se jarními aktivitami s bylinkami!

Jaro je krásné období, kdy se probouzí příroda. Poslední sníh roztává a z půdy se začínají klubat zelené rostlinky.…

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 2391

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 7
Starší článkyPoslední stránka