Ke dni učitelů: Jak předcházet rizikovým situacím a jak získat autoritu?

Ke dni učitelů 5. 10. Vám přinášíme článek věnovaný právě jim. Dozvíte se například, jak předcházet rizikovým situacím, nebo jak si vybudovat u žáků autoritu. Ukázka pochází z kapitoly v nové publikaci Sebeobrana učitele, jejímž autorem je Václav Mertin.

V průběhu uplynulých let se postupně mění místo školního vzdělávání ve společnosti i v životě dítěte, proměňuje se proto i postavení a úloha učitele. Základní školství je dnes pokládáno za samozřejmé, navíc je bezplatné, je trvale spíše jednotné, což z psychologického hlediska snižuje jeho hodnotu. Učitel tak dnes představuje jednu ze služeb veřejnosti a tímto pohledem je na jeho práci i nahlíženo, což automaticky poněkud snižuje jeho formální autoritu u rodičů a následně často i u dětí.


Je smutné, jak často se zapomíná na to, že ve společnosti není větší odborník na vzdělání a výchovu dítěte než je učitel. Ten však má smůlu, že každý občan je přesvědčený, že problematice vzdělání a výchovy rozumí stejně dobře jako on, protože také chodil do školy a na vzdělávání dětí přece není nic složitého.

 

Nelze opomenout ani fakt, že školství a vzdělávání není dlouhodobě priorita tohoto státu. Měnící se ministři, chybějící diskuze o pojetí vzdělání i místu školy, nekoncepční změny, prosazování nápadů, které nepodporuje odborná ani rodičovská veřejnost, nedostatečné finanční ohodnocení učitelů, nepříliš pozitivní mediální obraz státního školství, to vše negativně ovlivňuje rodiče i celou veřejnost a dopadá nepříznivě i na práci konkrétního učitele.

 


Ve srovnání s dobou minulou vzrostly v posledních letech nároky na učitele nebývale – naposledy např. kvůli inkluzi. Současně se zvyšuje počet potenciálních rizikových míst v jeho činnosti. Zřejmě není možné sepsat jednotlivý návod, který by účinně zmírnil všechny problémy ve škole nebo jim předešel. Podle mých zkušeností je třeba se zaměřit různými směry a žádný, ani ten nejdrobnější prostředek neodmítat. Mnohdy se totiž ukáže, že zcela malý prostředek může sehrát významnou roli při řešení nejrůznějších problémů.

 


Škola jako (ne)bezpečné místo

 

K tomu, aby učitel naplnil dobře současné požadavky, aby úspěšněji zvládal své povolání a aby se tak lépe dokázal bránit před ohrožujícími událostmi, je třeba, aby si osvojil pestrou škálu pedagogických i psychologických znalostí a dovedností. U učitelské profese jde především o dovednosti předmětové (oborové), diagnostické a komunikační. Učitel by měl dobře ovládat obecnou i speciální didaktiku a především stručně připomenutý management třídy. Měl by mít i určité znalosti z vývojové a sociální psychologie a rovněž ze speciální pedagogiky. Dnes se nemůže vyhnout setkání se znalostmi psychopatologie. Dobré znalosti i dovednosti při aplikaci těchto odborných disciplín napomohou učiteli, aby se lépe bránil ohrožením.

 

Jak to udělat, aby k nepříjemným situacím docházelo co nejméně? Podívejte se na další stránku!

 

 

Mohlo by se Vám líbit:

 

 

Problémy se třídou?Naše třídaVýchova demokratického občana II

k

Podzimní aktivity - jablíčka

Co s dětmi dělat na podzim? Několik nápadů jsme Vám už přinesli v předchozích článcích. V tomto najdete aktivity…

Tři prasátka – pohádkou k rozvoji komunikačních schopností dětí

Cílem aktivity je poskytnout takové náměty pro práci s dětmi, které by co nejvíce podpořily rozvoj komunikačních schopností.…

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

První zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale i stále ještě hřejivé sluníčko. Podzim je tu, přestože se…

Konference nakladatelství Pasparta: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

 Dne 26. 10. 2017 proběhne v prostorách ČSOB na Jungmannově náměstí 767, Praha 1 konference s názvem Na co…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

Činnosti a náměty pro rozvoj hudebních a tvořivých dovedností

Tento příspěvek je zaměřen na praktické tipy na činnosti pro rozvoj základních hudebních, hudebně pohybových a hudebně…

Druhý ročník Pohádkového čarování s KuliFerdou klepe na dveře

Registrace do druhého ročníku výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou byla zahájena! Přečtěte si, jaké je letos…

Ing. Miloš Rathouský, odborný garant publikace Strojírenství a strojírenská výroba

Soumrak učebnic (po půl roce)

V průběhu dubna a května 2017 proběhla série odborných seminářů zaměřených na vzdělávání na středních odborných školách.…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Činnosti a hry venku i uvnitř k rozvíjení (nejen) přírodovědné gramotnosti

V následujícím článku Vám přinášíme tipy a náměty na hry s dětmi v mateřských školách i doma.

Děti jako svědci domácího násilí – co s tím jako (třídní) učitel, část 2.

V pokračování článku se dozvíte, co může pedagog vypozorovat z chování dítěte, jaké znaky by mohly ukazovat na to, že…

Děti jako svědci domácího násilí – co s tím jako (třídní) učitel, část 1.

Jaký je mechanismus domácího násilí? Jaké s sebou nese důsledky? Co prožívá oběť? Jaké jsou prožitky dětí v roli…

Vyšel Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen

Dietní stravování bylo součástí školního stravování od jeho začátků, neboť léčebná strava ke společnému stravování neodmyslitelně…

Příprava na školu hravou formou s pracovními sešity Kuliferda

Co jsou to pracovní sešity KuliFerda? Pojďme se s nimi seznámit trochu blíže.

6 tipů, jak jako třídní učitel podporovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Třídní učitel by mohl být klíčovým pracovníkem při vzdělávání žáků s SVP a mohl by rozvíjet týmovou spolupráci při…

Mimoškolní akce - rady z Výběru ze školské legislativy

Několik užitečných rad pro organizaci školních výletů a škol(ek) v přírodě.

autorka knihy Dvouleté děti v předškolním vzdělávání, Hana Splavcová

Dvouletí a předškolní vzdělávání?

Přinášíme rozhovor s Hanou Splavcovou, spoluautorkou úspěšných publikací Dvouleté děti v předškolním vzdělávání.…

Pozvánka na konferenci PASPARTA: Zamotaná hlava II

Odborná konference určená pro asistenty pedagoga, vedení škol a další zájemce: Zamotaná hlava II., aneb další příspěvky…

Dietní stravování ve škole – dlouhá cesta se šťastným koncem?

Když se řekne školní jídelna, nám dospělým se často vybaví knedlíky či rýže s UHO (univerzální hnědá omáčka) a blíže…

Pozvánka na konferenci PASPARTA: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

Konference s příspěvky a workshopy pro praktické využití v mateřských školách.

Jak hovořit ve školce o sociálních rozdílech? Praktické tipy a náměty

S nástupem dětí do mateřské školy se pro ně mění spousta věcí. Především se socializují v rámci třídy, musí se naučit…

Nakladatelství Raabe na jaře pořádalo semináře pro učitele mateřských a středních odborných škol

V průběhu měsíců dubna a května nakladatelství Raabe uspořádalo celkem pět seminářů pro pedagogy mateřských škol a pedagogy…

Jak se stát dobrým koučem?

Na to odpovídá Jiří Bréda, autor populární publikace Učitel jako kouč, která vyšla v Nakladatelství Raabe v samostatné…

Jak vybrat vhodné písně pro děti?

21. 6. je Světový den hudby. Ideální příležitost si s dětmi zazpívat nějakou písničku, nebo je nějakou naučit. Ale jakou?…

Metody práce s textem: čtení s předvídáním

V tomto článku se zaměříme na učitele a jejich výukové metody při práci s textem.

Učitel jako vyjednavač?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Spektrum učitelských…

Co přinášejí pracovní sešity KuliFerda?

Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 8470

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 3
Starší článkyPoslední stránka