Zamrzlá malotřídka

Zamrzlá malotřídka
Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu ukázek.

Byl jsem požádán panem starostou jedné obce, abych navštívil školu v jeho obci a udělal jí takový malý pedagogicko-didaktický audit. Navštívil jsem školu... a byl jsem z toho hodně zklamaný. O to více, že byl červen, tedy dny, které by měly být ještě hravější a zábavnější než jiné! A o to více, že ve třídách bylo vždy méně než patnáct dětí! Bylo mi líto žáků, kteří byli skvělí a přátelští. Skvělé děti, nádherná budova, perfektní hřiště, plno místa všude, jen to vyučování vykazovalo znaky totálního zmaru. Než budu pokračovat tím, co se ve škole odehrálo, naladíme se na pozitivní notu. Když jsem seděl a hleděl na ten didaktický smutek, hlavou se mi honily nápady, jak bych dané učivo zpracoval se žáky já, a dělal jsem si poznámky. Později jsem je trochu rozpracoval. Pojďme tedy do světa lepší edukace.

Když paní ředitelka s ukazovátkem v ruce opakovala lidské tělo a orgánové soustavy a smysly, bylo to jako v předválečné měšťance. Jde to i mnohem lépe! Dopředu říkám, že nebudu žádné učivo řešit rádoby „projekty“, tedy spíše tematickými kolážemi. Nic proti nim, ale je trochu k smíchu, že se ještě dělají s takovou hrdostí na druhém stupni, nebo dokonce středních školách, když dovednosti k její realizaci jsou na úrovni první a druhé třídy ZŠ. My jsme ale už ve třídě o trochu starších dětí, můžeme dělat komplikovanější činnosti.

 

EXPERTNÍ SKUPINY. Představte si skupinovou práci, kdy každý v mateřské skupině má na starosti jednu orgánovou soustavu. Jeden dýchací, druhý trávicí, třetí vylučovací, čtvrtý rozmnožovací. Nejprve získají poznatky ve své expertní skupině (například skupina odborníků na trávicí soustavu), pak ve své mateřské skupině zakreslují do nákresu lidské postavy každý svou soustavu vlastní barvou. Expert na dýchací soustavu zakreslí nos, hrtan, průdušnice, plíce a tak dále. Vzájemné učení může být podpořeno tím, že při prezentaci experti vysvětlují své nákresy navzájem, tedy expert na dýchací soustavu vysvětluje tu vylučovací, kterou si připomněl při práci ve skupině. Vzájemné učení, týmová práce, prezentace.

 

LAPBOOK. Dobrá metoda je tvorba lapbooků, ať už na téma soustav nebo smyslů. Dvojice nebo trojice vytvářejí produkt podle svých představ na zadané téma. Mělo by to být hodně svobodné zadání, co se týká velikosti, počtu prvků a podobně. Jen pozor na charakter lapbooků: měl by být hodně „interaktivní“. Dobrý je ten, který obsahuje samé obálky, odklapovačky a podobně, je velmi zajímavý a motivující.

 

OLYMPIÁDA SMYSLŮ. Co by to bylo za učení o smyslech, kdybychom neuspořádali soutěž v ochutnávání? Nebo dokonce celou olympiádu! Týmy mohou soutěžit v ochutnávání se zavázanýma očima a tipování pokrmů. Nabízí se analogie na další smysly, hádání předmětů nebo materiálů v černém pytlíku, kvízy plné optických klamů nebo hádání zvuků. Rozhodně se nespokojíme s tím, že na tabuli napíšeme „sluch – ucho“. To je tak do mateřské školky.

 

HRAD Z KOSTEK. Trochu jinou pointu by mohla mít aktivita „Hrad z kostek“. Skupiny mají za úkol například sestavit hrad z kostek a každý žák má svou roli (zásobování kostkami z centrálního skladu kostek, podavač kostek, stavěči), ale každý se také musí vzdát nějakého smyslu. Někdo zraku (má pásku na očích), jiný řeči (má symbolickou pásku přes ústa), jiný sluchu (má v uších sluchátka s hudbou). Po splnění úkolu následuje reflexe: jak je těžký život bez jednoho ze smyslů? Nezapomeňte, že nikoho nic nenaučíte, pokud se při tom nebude osobnostně měnit.

 

SURVIVOR GAME. Jedna z her, které se objevily v sérii Survivor, je vedení slepých týmů. Na školním hřišti jsou položeny kužely různých barev (podle počtu skupin, ideálně dvě nebo tři). Žáci jsou k sobě svázaní, buď švihadlem ve výši pasu, anebo se musejí držet za ruku a podobně. Jeden vodič má k dispozici tři nebo čtyři dvojice a všechny ovládá ústními pokyny. Každý tým by měl své kužely dopravit na jedno společné místo. Už jsme ovšem v oblasti spíše volnočasových aktivit, kde je podobných her více (například TRIFIDI). Chci tím poukázat na to, že jsem v dané škole byl ke konci června, ale vypadalo to tam jako uprostřed školního roku. Neměli bychom ale v tomto období (ovšem ani jindy!) žáky nutit šprtat se na nějaké rozhodující testy kvůli známkám, ale mělo by přibývat her.  Rozvojových, teambuildingových.

 

CESTA PO EVROPĚ. Touto a dalšími aktivitami bych nahradil ony nesmyslné referáty v hodině vlastivědy. Učitel dětem přichystá úkoly, které jsou spojeny s hledáním v atlase. Za splněný úkol jsou body, takže každý může posunovat svou figurku (či spíše barevný špendlík) na velké mapě Evropy, kde jsou nakreslena políčka. Ale pozor, neurčujeme žádný start a cíl! Nikdo není první ani poslední. Každý může startovat z města na trase podle své libosti a jet směrem, jaký si vybere. Za dosažení důležitého města mohou být milé a malé sladké odměny.

 

MONOPOLY. Žáci mají za úkol vytvořit hrací desku ve stylu „Monopoly“, ale o Evropě. Jednotlivá políčka mohou být turistické atrakce nebo slavné fotbalové stadiony nebo zajímavá místa. Vyrobí i figurky cestovatelů a po vytvoření hry si v další hodině pochopitelně zahrají! Samozřejmě, je možné udělat si Monopoly i pražské (nebo vůbec místní, třeba litvínovské), ale my máme nyní téma Evropa.

 

TICKET TO RIDE. Když jsme u her, proč si nezahrát tuto skvělou hru? Okamžitě si ji po pěti, šesti exemplářích do školy kupte! Děti se skvěle naučí nejen evropská města, jejich rozložení a vzdálenost mezi sebou, ale i mnoho dalších dovedností, strategických, plánovacích.

 

PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ: NA CESTÁCH. Toto možná ještě není pro páťáky, ale napadlo mě to jako analogie „Ticket to Ride“. Chce to ale využít internet. Učitel bude mít startovací místa (na západě Evropy: Lisabon, Madrid…) a cílová (na východě a jihu: Minsk, Moskva a tak dále). Každý žák si vylosuje svou trasu. Učitel pak zadá úkol: „1. srpna letíš na dovolenou, ze které se vracíš 10. srpna. Najdi co nejlacinější letenky mezi svými městy, která odpovídá termínům. Budou přestupy? Jak dlouho cesta potrvá?“ Lze doplňovat zadání o ubytování co nejblíže letišti, dopravu z Prahy a podobně.

 

REKLAMNÍ AGENTURA. Viděli jste už plakáty, které nás zvou k návštěvě různých zemí? Učitel může nějaké ukázat pro inspiraci. A úkol pro týmy grafiků je jasný:

• Společně vytvořte návrh plakátu, který zve k návštěvě vybrané evropské země.
• Snažte se využít znaky (památky, přírodu), které jsou pro danou zemi charakteristické.
• Vyberte prezentátora.
• Práci ukončete do 15 minut.
• Odprezentujte.
• Ohodnoťte druhou skupinu.
• Rozdělení práce: radili a komunikovali všichni, a pokud jeden ze skupiny kreslil a další prezentoval, zbývající jsou hodnotitelé.

Uznávám, že výše uvedené metody nejsou ty nejtradičnější. Samozřejmě, žáci mohou pracovat na textech o Evropě metodami podporujícími čtení s porozuměním nebo vyzkoušet metodu vzájemného učení. Já jsem chtěl jen ukázat ten „hravý červen“. Nyní však pojďme na něco klasického, na aktivitu „Vzájemné učení: odkud jsem?“ Žáci si vyberou zemi a připraví si deset vět, od těch nejzáhadnějších po ty nejjasnější. Chodí po třídě a hledají si dvojice: na přeskáčku si říkají věty, druhý jednou za kolo hádá zemi. Otázky mohou číst. Střídají se. Když je jedna země uhádnuta, říká své výroky už jen „neuhádnutý“ žák. Příklad: 1. věta: „V mé zemi se prodává mnoho, opravdu mnoho druhů sýra.“ 2. věta: „Říká se, že v mojí zemi rozumíme módě nejvíce…“… 9. věta: „V mojí zemi stojí Eiffelovka.“ 10. věta: „Hlavní město mé země je Paříž.“

 

E-U-R: I hodinu českého jazyka si dokážu lehce představit v lepším podání:

1. část, evokace. Čtení textu. Zajímavý text, dobrý vstup do hodiny, krátká diskuze o textu, celkem vhodná evokace.

2. část, uvědomění. Učitelka zadává úkol: a) Napište příběh s deštníkem, pravdivý nebo fiktivní, sci-fi nebo pohádkový, prózu nebo poezii – volba je na vás. b) Každý bude prezentovat svůj text a hodnotit jiný text. Kritéria hodnocení: 1. největší klad díla, 2. největší klad přednesu. Při větším počtu žáků mohou děti prezentovat ve skupinách a pak hlasovat, které jedno dílo se bude za celou skupinu prezentovat před celou třídou. Možná je i dělba úkolů, text jednoho čte jiný a další to doprovázejí například výrazovým tancem
nebo pantomimou.

3. část, reflexe. Žáci mohou využít deštník jako příměr. Jak by vypadal deštník, kdyby byl jako naše dnešní hodina? Byl by to děravý, starý křáp, nebo by byl nablýskaný a elegantní, anebo třeba malý, skromný, ale účelný? Jaký jsem já jako tvůrce či designér deštníku?

 

Ještě bych rád připomněl, že jsem nyní netvořil žádnou metodiku, jen zpracoval nápady, které jsem črtal do sešitu při smutném pozorování původních hodin v malotřídce.

 


 

Ukázka pochází z publikace Líný učitel: Kompas moderního učitele, autorem je Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (redakčně zkráceno). Všechny publikace z edice Líného učitele najdete v e-shopu Dobrá škola.

3 hry a aktivity na velikonoční téma

Pohybová hra, výtvarný námět nebo rytmická aktivita? To vše lze vyzkoušet s předškoláky a mladšími školáky (nejen)…

Velikonoce - jak o nich mluvit a co s předškoláky vyrobit?

Blíží se Velikonoce, významný celosvětový svátek. Oslavují zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Jak si o nich vyprávět…

Model nástupu afektu u dítěte s ADHD

Nástup afektu může být modelován jako pohyb po stráni směrem k vrcholu. Vrchol hory symbolizuje vyhrocení situace, tedy…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

Konflikty ve škole

Cílem publikace Otevřená komunikace a řešení problémů je představit možnosti, jak lze na konflikt nahlížet, jak s ním…

Charakteristika vývoje dítěte s SVP v předškolním věku - deficity dílčích funkcí

U dětí předškolního věku můžeme zaznamenávat některé projevy, deficity, které mohou být rizikovými faktory z hlediska…

Příprava předškoláka na čtení

Dítě má při čtení za úkol správně přiřadit odpovídající hlásku k přečtenému písmenu, to vše v rychlém sledu za sebou.…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

Zápis krok za krokem: jak na spolupráci mezi MŠ a ZŠ?

Zápis do základních škol se blíží, a tak vám přinášíme praktické doporučení pro efektivní komunikaci mezi mateřskou a základní…

Tipy na jednoduché výrobky s předškoláky a mladšími školáky

Přinášíme vám praktické tipy na jednoduché výrobky, jimiž zabavíte předškoláky a mladší školáky. Inspirujte se v článku!…

Jak na otevřenou a nenásilnou komunikaci ve třídě?

Komunikace je jednou z nejtěžších disciplín, kterou se učitel musí naučit. Ale jak na to? Inspirujte se postřehy z knihy…

Vývoj exekutivních funkcí u dětí - jak se rodí vnímání?

Kdy a jak se u dětí vyvíjí pozornost? Nahlédněte do problematiky s profesionálkou prof. Marií Vágnerovou!

Aktuální situace v Raabe v souvislosti s koronavirem

I my v Raabe vnímáme kritickou situaci ve společnosti, proto se snažíme přizpůsobit nabídku a prodej stávající situaci.…

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní…

Jak ve škole pracovat s chybou?

Nedávno internet obletěl obrázek z nástěnky jisté paní učitelky, která motivovala děti tím, že na něm ukázala, že chyba…

Jaké dovednosti souvisejí s rozvojem řeči předškoláka?

Existuje velká souvislost mezi úrovní řeči a hrubé i jemné motoriky a dalšími dovednostmi. Logoped či klinický…

E-book ke stažení zdarma: Jarní inspirace v mateřské škole!

Přestože máme venku ještě zimu, rozhodně není předčasné přemýšlet nad jarně laděnými aktivitami pro předškoláky. Proto jsme…

Nácvik čtenářské gramotnosti podle věku aneb Naučte děti milovat knihy!

Podle některých průzkumů dopadají české děti v testech čtenářské gramotnosti stále hůře. Pojďme to změnit! Přinášíme…

Riziko učitelské profese: stres. Jak ho zvládnout během pracovní doby?

Podle nejrůznějších průzkumů je učitelské povolání jedním z nejvíce stresujících, a to kvůli řadě faktorů. Způsoby…

Zveme vás na konferenci Škola jako místo setkávání 2020

ZMĚNA DATA KONÁNÍ! Akci "Škola jako místo setkávání" navštěvujeme každý rok. Přidejte se letos i vy! Dovolujeme si vás…

Co s dětmi dělat na masopust? Tipy z knihy Činnosti ke svátkům a tradicím!

3 dny před Popeleční středou (14. února) se můžeme těšit na třídenní lidový svátek - masopust. Jeho vrcholem je masopustní…

Zimní královna a další aktivity pro předškoláky v zimě!

Zima, jedno ze čtyř ročních období, je dobou, kdy se vyskytuje mráz a sníh, který nás nikdy nepřestane udivovat. Vše…

Roční období - aktivity ve školce

Práce v mateřské škole je náročná a vyžaduje mnoho inspirace. Ale kde ji brát? V našich článcích Vám pokaždé…

E-book ke stažení zdarma: tipy pro práci s žákem s SVP!

Náš v pořadí třetí e-book se zaměřuje na integraci žáka s SVP. Dočtete se řadu praktických tipů a rad k výuce…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Jak nastavit pravidla ve třídě, aby vyhovovala opravdu všem?

Odborníci na třídní management z celého světa se shodují na tom, že pravidla ve třídě jsou nejdůležitějším nástrojem…

Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit

Předškoláci mají skvělou možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím hry a zábavy - tak by to mělo být. Jaké aktivity…

Vztah a pomoc namísto trestů jako metoda skvělého učitele

Klíčem pro správnou výuku žáků je vhodná komunikace. Ale jak na ni? A jak na ni v případě, že je s žákem těžké…

Přejeme Veselé Vánoce, aneb Co jste o Vánocích možná nevěděli!

Štědrý den už pomalu klepe na dveře a my se už moc těšíme! Ve vánočně laděném článku Vám přinášíme několik informací…

Komunikace mezi učitelem a žáky - jak na ni?

Ze všech stran slýcháme, jak je komunikace důležitá. Tím spíš ve škole. Žáci by samozřejmě měli komunikovat slušně a s respektem…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 7405

Volejte284 028 940
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 2 z 8
Starší článkyPoslední stránka