Správné držení těla dítěte - teorie i praxe

Správné držení těla dítěte - teorie i praxe
Učit děti postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly – tedy zachovávat správné držení těla po určitou dobu, je velmi vhodný požadavek RVP PV, protože kvůli nízké obecné pohybové aktivitě mají děti často celkově nebo částečně ochablé svalstvo, což se projevuje odchylkami od správného držení těla.

Co to je správné držení těla?

Obvykle se uvádí, že se jedná o individuálně optimální vzpřímenou polohu těla. To však znamená, že každý stojí trochu jinak, protože má jinak dlouhé kosti, jiný tvar, jinak robustní kosti a lebku atd. Ale jde o to, aby vzpřímená poloha byla co nejekonomičtější, klouby byly v dobrém – centrovaném – postavení, a tedy vyžadovaly co nejméně námahy – svalové síly – k udržení vzpřímené postavy.

Podpora správného držení těla u nejmenších dětí spočívá v každodenní podpoře veškerého pohybu, protože tím se zpevňuje většina svalů a podporuje se jejich funkčnost. Současným problémem je spíše celková svalová ochablost předškolních dětí než vysoký tonus a případné zkrácení. Velmi negativně působí na držení těla dlouhodobá nečinnost a setrvávání v jedné poloze.

Při hrách a řízeném cvičení lze postupně zařazovat polohy, kdy je tělo protažené v lehu a stoji, vytažené a vzpřímené v sedu, kleku, stoji (např. při hře na sochy), nebo kdy je třeba udržovat rovnováhu nebo tělo zpevnit (rovnovážné stoje, převaly). Přirozeně lze k těmto pohybům přidávat polohy paží (vzpažit, mávat jako křídly, kroužit jako lopatkami...).

Po čtvrtém roce – podle vyspělosti dětí – lze ukázat správné, vzpřímené a pěkné držení těla hrát si na rytíře, princezny, tanečnice a jiné postavy, které by mohly děti k pěknému držení těla motivovat. Lze pak i postupně slovně připomínat ve vhodných okamžicích „...narovnáme se, jsme krásně rovní, rosteme jako kytičky...“

Postupně pak lze zařazovat přímo polohy a cviky, které se váží k jednotlivým problematickým částem těla:

  • přitahovat bradu ke klíčním kostem
  • kroužit rameny a stlačovat je dolů
  • upažit mírně vzad
  • předklonit se v tureckém sedu a v sedu roznožném
  • v lehu přednožit a šlapat na kole nebo ohýbat špičky aj.

K podpoře správného držení těla a posílení vhodných svalových skupin slouží také lezení po prolézačkách a cvičení na nářadí. Takový pohyb posiluje pletenec ramenní, zádové svalstvo i hýžďové svalstvo, pokud jsou prolézačky provazové, pak také udržování rovnováhy zpevňuje svaly celého těla i hluboký stabilizační systém. Na nářadí je pak dále možné záměrně volit konkrétní cvičení, např. přitahování v lehu po lavičce, případně i po lavičce šikmé, přitahování v lehu vzadu, přeskoky stranou přes lavičku ve vzporu stojmo apod. Tato cvičení potřebné svaly zatěžují a zpevňují.

Pro podporu držení těla je třeba také zařazovat několik vyrovnávacích cviků i mezi jiné činnosti během dne, především při statické práci – při kreslení a modelování, při poslechu četby apod. Je vhodné občas dětem doporučit změnit polohu sezení, doporučit třeba i leh při poslechu četby. Je vhodné také činnost na chvíli přerušit a provést několik cviků v sedu, viz dále. Učitelka by držení těla dětí měla mít na paměti během dne a při vhodné příležitosti, ovšem nenásilně, dětem vzpřímení připomenout. Nesmí se to však stát stálým a přehlíženým napomínáním typu „Narovnej se...“.

 

ČINNOSTI A NÁMĚTY pro podporu správného držení těla

 

Čarování

Učitelka čaruje a zaklíná děti do různých poloh, pokyny motivuje podle věku a vyspělosti dětí může použít jednoduché veršíky:

„Čáry, máry...“ všechny děti jsou na špičkách a vytáhnou se pažemi vysoko až do stropu – „Když já se natáhnu, až na strop dosáhnu.“

Čáry, máry...“ – všechny děti sedí jako turci, tělo zpříma – „Já jsem turek od okurek, kouknu sem a kouknu tam, na všechny se usmívám.“

Čáry, máry...“ – všechny děti stojí rozkročmo – „Už je brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, projedeme jí na koni, kdo chce, ať nás dohoní.“

„Čáry, máry...“ – všechny děti sedí rovně – „Takhle sedí na trůně pan král v zlaté koruně.“

„Čáry, máry...“ – všechny stojí na jedné noze – „Já jsem čáp Klapyklap a mám rybník plný žab.“

 

Pozor na...

Volbu přiměřených poloh: pro malé jednoduché – základní, pro větší obtížnější, rovnovážné i s polohami a souhyby paží. Ve hře lze rozlišovat pokyny pro mladší a starší děti.

 

Na kašpárky

Při hudbě (na klavír, rytmizace na bubínek, reprodukovaná hudba) se děti volně pohybují, uvolněně poskakují, třeba i jako loutka na provázcích pohazují všemi končetinami. Jakmile hudba přestane hrát, zkamení ve vzpřímeném stoji s co nejlepším držením těla. Učitelka provádí kontrolu a může opakovat základní pokyny – „hlava zpříma, dlouhý krk, ramena dolů, hrudník vystavíme na sluníčko, zatáhneme bříško...“ Opakuje se.

 

Pozor na...

Hra by měla být zábavou, děti mohou poskakovat zcela volně, ale měly by dokázat na signál – přerušení hudby – ihned zaujmout správnou polohu a chvíli v ní vydržet. Jde i o to, aby si uvědomovaly, jak se správně drží tělo. Opakovat by se měla vícekrát, pokud děti baví.

 

Cvičení s overbally

Stoj – overball na zemi před tělem – jedno chodidlo na overballu – kutálet jím mírně vpřed, vzad, dokolečka, totéž druhá noha. Sed pokrčmo roznožmo na overballu – pérovat, kutálet overball mírně vpřed, vzad, stranou, kutálet dokolečka – „nakreslit zadečkem kolečko“ na jednu a druhou stranu, ale nespadnout. Snažit se udržet i vzpřímený trup.

Sed pokrčmo roznožmo na overballu – mírně zvednout jednu nohu, pak druhou, případně chvíli se udržet s oporou jen jedné nohy, druhá nad zemí. Snažit se udržet vzpřímený trup.

Vzpor klečmo – kolena na overballu – kutálet kolena na overballu mírně vpřed a vzad, u vyspělých téměř do vzporu (kliku) ležmo.

 

Pozor na...

Je třeba uzpůsobit cvičení úrovni dětí – postupně se udržet na overballu učí, proto je třeba začít pomalu a jen s několika jednoduchými polohami.


Ukázka z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí, autorkou je Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.. Další  publikace ve formátu PDF najdete v sekci E-knihy v e-shopu Dobrá škola.

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se Mgr. Lucie Krejčová.…

Deset pravidel pro správný rozvoj řeči u předškoláků

Jak rozmluvit předškoláka? Deset pravidel přináší naše zbrusu nová publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Činnosti a aktivity na Mikuláše

Přinášíme Vám skvělé nápady a náměty na rozvíjející činnosti pro děti předškolního i mladšího školního věku, které…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí, tak…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 8594

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 9
Starší článkyPoslední stránka