JE VHODNÉ ZAČÍT S VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA JIŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE? – část I.

JE VHODNÉ ZAČÍT S VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA JIŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

část I.

Ing. Iva Fínová

 

1. Úvod

 

Je jasné, že děti a mladší lidé se cizímu jazyku učí rychleji a snadněji, než je tomu u dospělých a starších lidí.
Umět mluvit cizím jazykem co nejdříve je snahou nejen dětí, ale v současné době i jejich rodičů, kteří se bojí, aby jejich dítě nebylo v životě ochuzené o dobrou práci, kde cizí jazyk samozřejmě vyžadují, rodičů, kteří chtějí, aby se jejich dítě bez problémů dorozumělo na zahraničních dovolených, v restauracích, hotelech či obchodech, rodičů, kteří chtějí, aby se jejich dítě nemuselo bát cestovat kvůli tomu, že se v zahraničí nedomluví.
Rodiče tak často tlačí na to, aby se jejich dítě začalo učit cizímu jazyku již v mateřské škole. Je to ale dobrý nápad? Zvládne to například čtyřleté dítě? Je vůbec takto malé dítě schopné učit se cizímu jazyku? Jak by měla výuka u takto malých dětí probíhat? Neměly by se děti nejprve pořádně naučit rodnému jazyku, jeho gramatice a správné výslovnosti? Nezhorší se tím jeho mateřská mluva, například „šišláním“, apod.? Chápe dítě vůbec to, že se někde jinde mluvím jiným jazykem než českým? To vše je tématem tohoto článku.
 

2. Proč začít s výukou cizího jazyka již v mateřské škole?

 
Mnoho dětí má v procesu osvojování si mateřského jazyka již vyvinuté základní schopnosti, díky nimž jsou schopny se učit jazyk nový, cizí. Jedná se například o schopnost zachycovat určité významy, chápat smysl celých výroků a to vše na základě učitelčiny intonace, mimiky, gestikulace a kontextu mezi tím, co bylo řečeno a schopností „dekódovat“ smysl slyšeného. Tyto schopnosti se pak dále ještě rozvíjí během učení jazyka. Postupně se přidává schopnost zvládat omezené lingvistické významy.
Je-li obsah výuky smysluplný, zajímavý, vzrušující nebo zábavný, dochází k tomu, že děti jsou více motivovány, aby rozuměly tomu, co slyšely.
Nejsilnější motivaci učit se a poznávat cizí řeč je právě v předškolním věku. Na základní škole děti již tuto motivaci ztrácejí.
Navíc děti, které začnou s cizím jazykem již v mateřské škole, se nebojí cizí jazyk používat, zatímco starší školní děti už se často ostýchají a bojí se, aby to, co řeknou, bylo správně.
Objevují se dokonce i názory, že s výukou cizího jazyka je dobré začít prakticky už od narození, protože dle nejnovějších výzkumů je malé dítě přímo „naprogramováno“ na osvojování řeči nejen mateřské, ale i cizí.
Zhruba do šesti let se dítě učí přirozeně, spontánně, jako když se učí mateřský jazyk. Neuvědomuje si, že slyší nějaký cizí jazyk, vnímá ho jako jazyk mateřský. U dítěte se dotváří většina nervových spojů v mozku. Po šestém roce se tato schopnost vytrácí a dítě se začíná učit systematicky. Do patnácti let věku dítěte se pak dokonce mluví o tzv. „kritickém období pro osvojení jazyka“.
Podstatou je, aby se děti neostýchaly používat cizí jazyk. Mluva cizí řečí by pro ně měla být přirozenou záležitostí.

3. Jak by měla probíhat „výuka“ cizího jazyka u předškolních dětí?

 
V takto nízkém věku si děti s jazykem často hrají a pokoušejí se zvýšit své jazykové schopnosti přenášením toho, co se již naučily, do jiného kontextu, vymýšlejí si nová slova nebo výrazy. U dětí předškolního věku nejde o formální učení cizího jazyka, ale spíše o tzv. „nepřímé učení“ – děti se neučí slovíčka, fráze nebo vazby jako samostatné prvky, ale zajímají je příběhy, kterým se pokoušejí porozumět, opakují zvuk nových slov, baví je písničky a říkanky, mají rády pohyb. Imitují hlasy postav ze scének s velmi dobrou výslovností. Děti se tak učí jakoby nevědomky. V herních situacích přijímají cizí jazyk jako svůj vlastní. Snaží se porozumět tomu, co slyší – uvažují o tom, co by to mohlo znamenat. K tomu jim napomáhají obrázky, kresby, mimika, gestikulace či jiné vizuální pomůcky. Základem je pak neustálé opakování. 
 

Zdroje

 
NOVOTNÁ, L.: Kolik řečí umíš… Který jazyk vybrat a kdy začít? Maminka, 2013.
PALATINOVÁ, A.: Angličtina v mateřské škole ano, nebo ne?, časopis Informatorium 3-8, č. 8/2004.
PALATINOVÁ, A.: Cizí jazyk v MŠ – víc než jen zábava a hry. Metodický portál RVP.
TĚTHALOVÁ M.: Malé děti vnímají cizí jazyk naprosto přirozeně, bez problémů, časopis Informatorium 3-8, č. 7/2014.
TĚTHALOVÁ M.: Předškolní dítě se cizí jazyk učí přirozeně, spontánně, časopis Informatorium 3-8, č. 7/2015.
ZORMANOVÁ, L.: Vhodné učební aktivity pro výuku cizích jazyků v mateřské škole. Metodický portál RVP.

 

Připravili jsme pro vás shrnutí celé konference o předškolním vzdělávání KuliFerda a jeho svět včetně odkazů na prezentace a video záznam z panelové diskuze.  

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940