JE VHODNÉ ZAČÍT S VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA JIŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE? – část II.

JE VHODNÉ ZAČÍT S VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA JIŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
část II.


Ing. Iva Fínová

1. Nebude dítě přetěžováno?

Pokud začnete s výukou cizího jazyka u svého dítěte již v mateřské škole, v žádném případě se nemusíte bát, že ho přetížíte, nebo že mu dokonce ublížíte. Při ideální výuce cizího jazyka jsou neustále aktivovány všechny smysly dítěte, což pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte. Prostřednictvím výuky cizího jazyka lze taktéž rozvíjet rozumové schopnosti dítěte a dále schopnosti sociální, citové či motorické. Děti jsou velmi flexibilní a pro vyvíjející se mozek je naopak mnohem horší, když je nedostatečně stimulován a zaměstnáván.
Učením se cizímu jazyku se dítěti rozvíjí jeho jazyková i verbální zručnost, pokládá se tak základní kámen pro myšlení a učení se. Mozek dítěte je již v raném věku schopen pojmout nové informace a uložit je do podvědomí, a proto se předškolní věk jeví z hlediska výuky cizích jazyků jako ideální.
Vědecké výzkumy již prokázaly, že učí-li se dítě cizí jazyk, trénuje tím svůj mozek a má v něm více šedé hmoty. Na jejím objemu pak závisí jak inteligence, tak paměť. Tento trénink zvyšuje kognitivní schopnosti dítěte, které pak může využít i při studiu jiných předmětů, než je cizí jazyk. Jestliže je dítě s cizím jazykem seznamováno pravidelně a systematicky a dbá se na rozvoj jeho smyslů, naučí se gramatiku i přízvuk cizího jazyka zcela automaticky a přirozeně.

 

2. Jaký je rozdíl ve výuce u předškoláka a školáka?

Pokud v rámci výuky cizího jazyka provedete stejnou aktivitu s předškolákem a školákem na prvním stupni základní školy, poznáte rozdíl přístupu těchto dětí k cizímu jazyku.
Předškolák přijme novou činnost naprosto lehce, přirozeně, v podstatě ani nezaznamená, že neprobíhá v češtině. Je nadšený, nebojí se mluvit. Když nezvládne slova, vyjadřuje se gesty.
Starší dítě se nad novou činností pozastaví, směje se tomu, jak jazyk zní, směje se tomu, že mu nerozumí, stydí se aktivně zapojit a projevit, bojí se, že nebude mluvit správně. Má problém zachytit melodii řeči, věty kouskuje po slovíčkách, které už zná. Výuka už pro něj není zábavou.

 

3. Závěr

Používání cizích jazyků se v dnešní moderní době stalo každodenní pravidelností, a dokonce i nutností. Ne nadarmo se říká: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Kdo dnes neovládá alespoň jeden cizí jazyk, téměř jako by nebyl. V současném světě je člověk bez umu cizího jazyka ztracen. Cizí nápisy na nás koukají všude, z rádia i z televize na nás mluví cizí řečí, prvky cizích jazyků se dostávají i do českého jazyka. A tak se v podstatě stalo nutností, aby český člověk uměl nejméně jeden další světový jazyk, nejlépe anglický či německý, v poslední době je stále oblíbenější také jazyk ruský, francouzský, španělský či italský.
Na otázky, kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka a zda je vhodné začít s výukou cizího jazyka již v mateřské škole, existuje několik názorů. Některé jsou pro, jiné proti. Rozdílné názory najdete u pedagogů, psychologů nebo u metodiků výuky cizích jazyků. Někdo je pro výuku cizího jazyka již od mateřské školy. Podle jiných by dítě mělo umět nejprve vyjádřit své potřeby a umět se dorozumět. Zároveň by nemělo trpět žádnou logopedickou vadou. Objevuje se i názor, že je dítě zbytečně brzy přetěžováno.
Ve finále však převládá tvrzení a názory přikyvující tomu, aby se dítě začalo učit cizímu jazyku již v mateřské škole.
Konečné rozhodnutí je ovšem vždy na rodičích, kteří nejlépe posoudí, zda je jejich dítě připravené a dostatečně vývojově a rozumově vyspělé na to, aby trávilo čas „výukou“ cizího jazyka.

 

4. Zdroje

NOVOTNÁ, L.: Kolik řečí umíš… Který jazyk vybrat a kdy začít? Maminka, 2013.
PALATINOVÁ, A.: Angličtina v mateřské škole ano, nebo ne?, časopis Informatorium 3-8, č. 8/2004.
PALATINOVÁ, A.: Cizí jazyk v MŠ – víc než jen zábava a hry. Metodický portál RVP.
TĚTHALOVÁ M.: Malé děti vnímají cizí jazyk naprosto přirozeně, bez problémů, časopis Informatorium 3-8, č. 7/2014.
TĚTHALOVÁ M.: Předškolní dítě se cizí jazyk učí přirozeně, spontánně, časopis Informatorium 3-8, č. 7/2015.
ZORMANOVÁ, L.: Vhodné učební aktivity pro výuku cizích jazyků v mateřské škole. Metodický portál RVP.

Připravili jsme pro vás shrnutí celé konference o předškolním vzdělávání KuliFerda a jeho svět včetně odkazů na prezentace a video záznam z panelové diskuze.

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940