VÝVOJ DÍTĚTE OD 3 DO 6 LET – část I.

  

VÝVOJ DÍTĚTE OD 3 DO 6 LET – část I.

Ing. Iva Fínová

 

 1.            ÚVOD

 
Období dětí od 3 do 6 let je nazýváno také obdobím předškolního věku, neboli obdobím „rozkvětu“. Z hlediska tělesného a psychického vývoje se jedná o jedno z nejdůležitějších období předškoláka. Dochází k rozvoji pohybových aktivit.
Kromě tělesného vývoje a pohybových schopností dítěte se (nejen) v tomto období dbá zejména na vývoj řeči. Řeč děti používají k regulaci svého chování. Kromě řeči vyjadřují své pocity také malbou či výtvory všeho druhu. Každá maminka si kolem 3. roku dítěte všimne jeho potřeby socializovat se, chodit mezi děti, mezi kamarády a celkově se osamostatňovat (oblékání, jídlo, hygiena, pomoc v domácnosti apod.).
Je to období neustálého „PROČ?“ Tyto otázky jim napomáhají k jejich zdravému vývoji. Děti si rády hrají. Rozvíjí se také intenzivní smyslové a citové vnímání.
Konec předškolního období není určen věkem, ale nástupem dítěte do základní školy, kdy už je dítě sociálně vyzrálé. Velkým zásahem do života dítěte je vstup do mateřské školy.
 

2.            TĚLESNÝ A POHYBOVÝ VÝVOJ

 

2.1        TĚLESNÝ VÝVOJ

V období od 3 do 6 let věku dítěte dochází u dítěte k výraznému zrychlení růstu, mění se tělesná konstituce dítěte. Průměrná výška dítěte v tomto věku je 90–120 cm a váha 15–25 kg. V průměru se hmotnost dítěte zvýší o 2,5 kg a vyroste o 6 cm za rok.
Dochází k růstu dlouhých kostí a výraznému nárůstu svalové hmoty. Baculatost se mění ve štíhlost, vznikají disproporce mezi růstem končetin, trupu a hlavy. Dítě na konci předškolního věku roste do délky – mluvíme o období „vytáhlosti“, prodlužují se horní i dolní končetiny, rozvíjí se podélná a příčná klenba nohy, pokračuje osifikace kostry, dokončuje se prořezávání mléčných zubů,
Objevují se nápadné pohlavní rozdíly. V obličeji se projevují charakteristické rysy zděděné po předcích. Oční řasy jsou stejně dlouhé jako u dospělých, proto se zdají nadměrné velké. Obočí je nedostatečné, vlasy jsou světlejší než v dospělosti, rozšiřují se ramena, chybí zúžení v pase. Hmotnost plic a srdce se zvyšuje 3x od hmotnosti při narození.
V tomto věku je velice ohrožena páteř dítěte a osvojení špatných pohybových stereotypů. Proto je žádoucí pravidelná pohybová aktivita a občasné protažení. Děti v tomto období by se měly vyvarovat nošení těžkých předmětů, neboť hrozí nebezpečí kýly.  V tomto věku se také utváří obranyschopnost dítěte. Přestavba těla je pro děti velice psychicky i fyzicky náročná, je nutná zdravá, pestrá a vyvážená strava, která dítěti dodá potřebné živiny a zároveň je motivuje ke správným stravovacím návykům.
 
TĚLESNÝ VÝVOJ
3 ROKY
Ø dítě měří kolem 100 cm, váží 14–17 kg.
Ø vypadá štíhleji, protože mizí tukové faldíky.
4 ROKY
Ø dítě měří 98–117 cm, váží 15–20 kg.
5 LET
Ø dítě měří 105–117 cm, váží 16,3–20,5 kg.
Ø velikost hlavy dítěte už zhruba odpovídá velikosti hlavy dospělého jedince.
Ø některým dětem již začínají vypadávat „mléčné zuby“.
Ø dítě má dvojnásobnou délku horních i dolních končetin, než kterou mělo při narození.
Ø objem mozkové tkáně je úplný, mozek se již nezmění – 200 miliard buněk a 14 miliard – šedá kúra mozková. Vyzráváním mozku se celý dětský organismus stává výkonnějším a odolnějším. 
Ø rozvíjí se současně jemná motorika a začíná se vyhraňovat stranová orientace – lateralita. To znamená, jestli dítě bude pravák, nebo levák.
6 LET
Ø dítě měří až 120 cm, váží 25 kg.
Ø osifikace kostí se dovršuje osifikací zápěstních kůstek, což má význam pro rozvoj jemné motoriky. 
Ø dostatečný poměr paže k velikosti hlavy (tzv. filipínská míra).
 

2.2        POHYBOVÝ VÝVOJ

Pohyb je nejpřirozenější potřebou dítěte. V rámci pohybového vývoje a vývoje motoriky dokáže dítě v předškolním věku koordinovat své pohyby mnohem lépe. Hrubá motorika se neustále zlepšuje a zdokonaluje.
Dochází k větší hbitosti dítěte a eleganci pohybů. Nabývá obratnosti rukou, nohou i trupu. Dokáže jít rovně, stát jednu sekundu na jedné noze. S přibývajícím věkem je schopno skákat po jedné noze, posléze se odrazit a skočit. V oblasti jemné motoriky se dítě stává zručnější. Neustále se vyvíjí kresba, navléká korálky na nit, dokáže si zavázat tkaničky.
 
Hrubou motorikou označujeme schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako celek. Systematicky se rozvíjí pohyby trupu, těla, končetin, hlavy. Zvládnutí hrubé motoriky má základní význam pro plný rozvoj jedince. Dovednosti, které jsou zaměřeny na tuto oblast, pomohou dítěti získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost. Aktivní pohybové činnosti podněcují tělesný vývoj a vedou k lepším návykům v oblasti spánku a jídla. Dítě s nedostatečně rozvinutými pohybovými dovednostmi má sklony stranit se lidí, což může způsobit společenské problémy. Neupevní-li si dítě koordinované pohybové návyky v oblasti hrubé motoriky v rané fázi svého vývoje, v pozdějších letech pro ně bude zvládnutí těchto dovedností obtížnější.
 
POHYBOVÝ VÝVOJ
3 ROKY
Ø Při chůzi ze schodů střídá nohy.
Ø Je velmi hbité.
Ø Udrží se na jedné noze několik okamžiků.
Ø Umí jezdit na tříkolce, některé děti již zvládají i jízdu na kole.
Ø Dokáže házet a chytat míč.
Ø Přeskočí provázek 5 cm nad zemí.
Ø Dokáže chodit po špičkách.
Ø Udrží se při chůzi i na úzkém prostoru (například na lávce, prkně nebo obrubníku).
4 ROKY
Ø Udělá kotrmelec.
Ø Skáče do dálky, z místa i s rozběhem.
Ø Skočí snožmo 20 cm daleko.
Ø Dovede stát na jedné noze.
Ø Zlepšují se v házení míče horem.
5 LET
Ø Skáče na jedné noze.
Ø Samo se umyje, učeše.
Ø Dovede rozeznat pravou a levou ruku, preferuje jednu ruku před druhou a používá ji s větší zručností.
Ø Chodí pozpátku.
Ø Chodí bez pomoci po schodech.
Ø Pomáhá při mytí nádobí.
Ø Koordinace pohybů je přesnější, při manuálních činnostech je mnohem šikovnější.
Ø Dotkne se rukou prstů u nohou, aniž by pokrčilo kolena.
Ø Udrží rovnováhu na jedné noze.
Ø Při skákání přes švihadlo zvládne střídat nohy.
Ø Umí udělat až deset skoků dopředu v jedné řadě, aniž by spadlo.
Ø Vyhazuje míč do výšky.
6 LET
Ø Zaváže si tkaničku na botě.
Ø Na jedné noze dokáže stát se zavřenýma očima.
Ø Ve dvou ze tří pokusů se trefí tenisovým míčkem z 2 m do kruhu o průměru 25 cm.
Ø Vstane z lehu na zádech, aniž by se opíralo o ruce.
Ø Pohybuje se podle hudby.
Ø Při chůzi pokládá jednu nohu před druhou systémem špička – pata.
 
 

Zdroj:

BAJGAROVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, H., TÁBORSKÁ, H.: Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku, 2011, dostupné na http://www.vemeste.cz
MICHALOVÁ, Z.: Vývoj dítěte v některých oblastech od narození do zahájení školní docházky, Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů, dostupné na http://clanky.rvp.cz, 2007
Význam předškolního období pro správný vývoj dítěte, autor neznámý, dostupné na http://www.psychoporadna.cz
 

 

 

 


aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940