Již proběhlé

Konference DÍTĚ V CENTRU POZORNOSTI 2018

 

Konference ADHD 2016

 

 

Konference VAŠE ŠKOLA 2016

 

JARO 2016

PODZIM 2015: 

 

  

JARO 2015:

 

PODZIM 2014: 

 

 

ŠKOLNÍ ZRALOST 2014

Praha 24. 4. 2014

 

 • Úvodní slovo čestného hosta konference (Mgr. Nina Nováková, poslankyně PS PČR)
 • Školní připravenost a školní zralost (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.)
 • Aktuální téma v předškolním vzdělávání (Bc. Hana Splavcová, NÚV)
 • Nový státní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na Slovensku (prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.)
 • Psychická školní zralost (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.)
 • Fyzická školní zralost (doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.)
 • Sociální a emocionální školní zralost (Mgr. Hana Nádvorníková)
 • 1. workshop: Diagnostika školní zralosti v praxi (Mgr. Jiřina Bednářová / PaedDr. Drahomíra Jucovičová)
 • 2. workshop: Děti s ADHD v mateřské škole (Mgr. Jaroslava Budíková / Mgr. Lenka Křapková)
 • 3. workshop: Možnosti smysluplného využití ICT v předškolním vzdělávání (Mgr. Jiří Havlík / Mgr. David Bílek)

 více o konferenci zde.

 

PODZIM 2013

Vaše škola – Bludištěm paragrafů bez obav

Praha 6. 11. 2013

Konference_RAABE      Konference_RAABE

 • Management školy – ředitel v zajetí paragrafů a jeho manažerské povinnosti (PhDr. Václav Trojan, Ph.D.)
 • Financování regionálního školství – pohled z praxe, finanční kontroly ve školách a školských zařízeních (PaedDr. Pavel Schneider)
 • Žák se specifickými vzdělávacími potřebami z hlediska legislativy (PhDr. Jitka Kendíková)
 • Novela školského zákona a s ní související změny další školské legislativy (Mgr. Bc. Pavel Šimáček)
 • Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol a školských zařízení (Mgr. Dora Boková)

více o konferenci zde.

 

JARO A PODZIM 2012

Vaše škola – legislativně-manažerské konference pro ředitele všech typů škol

Praha 24. 4. 2012 a Přerov 13. 11. 2012

Konference Vaše škola - Praha       Konference Vaše škola - Přerov

 • Novela školského zákona a související změny další školské legislativy (Mgr. Pavla Katzová)
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících (RNDr. Jindřich Kitzberger)
 • Prezentace Haiti (Václav Vacek)
 • Financování regionálního školství – pohled z praxe, finanční kontroly ve školách a školských zařízeních (PaedDr. Pavel Schneider)
 • Povinnosti na úseku požární ochrany ve školách (Ing. Václav Kratochvíl)
 • Prezentace Rodiče vítáni (Mgr.Tomáš Feřtek)
 • Prezentace Lendid (Mgr. Lenka Chabrová)
 • Management školy – ředitel v zajetí paragrafů a jeho manažerské povinnosti (PhDr. Václav Trojan, Ph.D.)
 • Novela zákoníku práce (JUDr. Ladislav Jouza) Personální řízení ve školách (Mgr. Dana Forýtková)
 • Plán hlavních úkolů, kriteria hodnocení škol a školských zařízení (Mgr. Lenka Zedková, ČŠI)
 • Povinnosti provozovatele dětských hřišť (Jiří Antoš)
 • Fundraising ve školách (Ing. Pavel Němeček, Sdružení D)
 • Vnitřní systém finanční kontroly škol (Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová)

 

Metodická konference Standardy pro MŠ – ředitelky a učitelky:

Praha 7. 11. 2012

 • Konkretizované očekávané výstupy v RVP PV (Mgr. Martina Kupcová)
 • Význam pravidel pro rozvoj osobnosti dítěte (Mgr. Eva Svobodová)
 • Jazykové hry pro děti předškolního věku (PaedDr. Simona Pišlová, Dr.)
 • Výtvarné řady jako východiska pro integrované tematické celky (PaedDr. Helena Hazuková, CSc.)
 • Rozvoj matematických dovedností u předškolních dětí (PhDr. Michaela Kaslová)
 • Pohybem ke zdraví, radosti i rozvoji osobnosti (doc. PhDr. Hana Dvořáková, Ph.D.)
 • Workshopy: Tvoříme pravidla spolu s dětmi (Mgr. Eva Svobodová), Výroba jazykových pomůcek (PaedDr. Simona Pišlová, Dr.), Cesty k nápadům pro výtvarné činnosti dětí v MŠ (PaedDr. Helena Hazuková, CSc.)

 

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940