Konference ADHD 2014

Konference ADHD 

Termín a místo:

22. 10. 2014, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - zobrazit na mapě

Cílová osoba:

rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další..

 

adhd_anotace

adhd_priogram

adhd_lektori

adhd_aktuality

 Fotogalerie

 

Hlavním cílem I. Celostátní mezioborové konference ADHD, která proběhla 22. října 2014 v prostorách TOP HOTELU Praha byla podpora mezioborového přístupu při pomoci dětem s diagnózou ADHD a to zejména ve školské praxi. Konference nabídla 250 účastníkům ojedinělou příležitost získat cenné informace od odborníků různých disciplinárních zaměření, kteří se na diagnostice, terapii a výuce dítěte s ADHD podílejí. Při přednáškách, panelových diskuzích, prakticky zaměřených workshopech a osobních konzultacích mohli účastníci získat cenné informace a zkušenosti od řady osobností z oboru klinické psychologie, psychiatrie, neurologie, speciální pedagogiky a školské praxe.


Celostátní konferenci, která se v ČR uskutečnila jako první svého druhu, uspořádalo nakladatelství RAABE v rámci svého Programu na podporu rozvoje školní zralosti.


Součástí dopoledního programu byly přednášky, které měly účastníkům zprostředkovat různé pohledy na problematiku ADHD. Úvodní přednáška doktora Šturmy se věnovala mezioborové diagnóze ADHD se zřetelem na nejednotnost v diagnostice ADHD a variabilitě možností přístupu k léčbě. Přednáška doktorky Korsové přinesla pohled na diagnostiku a léčbu ADHD z pozice neurologa. Vystoupení paní Weiss a doktora Považana poskytla přítomným zajímavé postřehy z pozice psycholožky a psychiatra. Následující panelové diskuse a odpolední workshopy a konzultace nabídly všem účastníkům možnost diskuse nad palčivými problémy v oblasti ADHD.


V rámci konference se všichni přítomní odborníci shodli na tom, že ADHD nelze postihnout diagnostickými nálezy jednotlivých oborů, ale že je nutné na tuto problematiku nahlížet multidisciplinárně. V panelových diskusí zaznělo, že ADHD je třeba podchytit již v raném věku dítěte. Dle výzkumů si asi 15 % dětí přináší tento problém do dospělosti a vystavují se tak riziku psychopatologických projevů včetně různých druhů závislostí. Dle názoru odborníků by mělo dítě především zažít pocit bezvýhradného přijetí od všech zúčastněných (rodina, škola, poradna, psychiatr, neurolog…).


Všichni odborníci se též shodli na důležitosti podpory informovanosti rodičů, tak aby tito mohli rozpoznat příznaky ADHD u dětí ještě dříve než se tento problém dostane do pokročilejšího stádia. Odborníci též poukazovali na absenci zakotvení pojmu ADHD ve stávající legislativě a vyčlenění předškolního vzdělávání se systému poradenství v této oblasti.


Nakladatelství RAABE se ve spolupráci s předními odborníky podařilo nastavit nový – multidisciplinární pohled na problematiku ADHD a věří, že odborné výstupy z této první mezioborové konference najdou uplatnění ve skutečné praxi.


Velmi děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na brzké shledání na některé z dalších akcí.

ZÁZNAMY Z KONFERENCE ADHD 2014 najdete ve videích na YouTube.

FOTOGALERII z celé akce naleznete na našem Facebooku.

Stáhnout Sborník z konference si můžete ZDE, nebo si jej prohlédněte online:

 

adhd_anotace

adhd_priogram

adhd_lektori

adhd_aktuality

Fotogalerie

 
 Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR.

 

Doporučujeme Vám také odbornou konferenci VAŠE ŠKOLA 2015:

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150