KuliFerda a jeho svět 2015

 

Termín a místo:

20. října 2015, Hotel Artemis ****, U Sluncové 14, Praha 8 – zobrazit na mapě

Cílová osoba:

všichni, kteří se věnují předškolnímu vzdělávání, ředitelé a ředitelky, učitelé a učitelky mateřských škol, speciální pedagogové, psychologové a rodiče

Cena:          

běžná cena 1 490 Kč, zvýhodněná cena 990 Kč (zvýhodněná cena platí pro předplatitele produktů RAABE, účastníky předchozích konferencí RAABE, členy AŘZŠ ČR, AKCE 1+1 = jeden za plnou cenu a druhý za zvýhodněnou cenu)

 

klf_anotace

klf_priogram

adhd_lektori

klf_aktuality

 klf_registrace

 

V úterý 20. října 2015 proběhla v zaplněných konferenčních prostorách hotelu Artemis**** v Praze mezioborová konference o předškolním vzdělávání, ale nejen o něm. Ústřední otázkou totiž bylo, jakými kompetencemi dítě předškolního věku vybavit, aby bylo úspěšné nejen při svém dalším vzdělávání, ale také v dalším životě ve světě, který se neustále mění a technologicky rozvíjí. V úvahu byly brány jak aspekty osobnostní výbavy dítěte, tak nynější a v budoucnu předpokládané nároky trhu práce měnícího se světa. I proto byla skladba referujících a diskutujících odborníků velmi pestrá.

V panelové diskuzi, která byla jádrem dopoledního bloku, tak vedle sebe vystoupily jak osobnosti dlouhodobě spjaté s předškolní pedagogikou a praxí (spoluautorka RPV PV Martina Kupcová, Jana Kropáčková z katedry primární pedagogiky PedF UK, Jana Slezáková z katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK nebo Dana Moravcová, ředitelka MŠ a předsedkyně OMEP ČR), tak osobnosti zastupující spíše nároky současného světa (Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo Ondřej Neumajer, specialista na zavádění ICT inovací do výuky).

Panelové diskuzi předcházelo stručné představení právě spuštěného mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem Good Start to School, který realizuje nakladatelství RAABE v kooperaci se vzdělávacími institucemi a svými pobočkami v několika evropských zemích. I tento projekt má za cíl přípravu dítěte nejen na školu, ale hlavně pro život, a to s důrazem na kvalitativně novou spolupráci učitelů a rodičů například při evaluaci pokroků dítěte.

Většina expertek na předškolní vzdělávání se ve svých úvodních vstupech shodla na tom, že nadčasové cíle pro vzdělávání v mateřských školách poskytuje RVP PV, i tak byl ale patrný originální vhled do problematiky každé z nich. Opětovně bylo upozorněno na významnou úlohu volné hry, která má potenciál zajistit dítěti dostatek podnětů pro uspokojení jeho poznávacích potřeb a zároveň je důležitá například pro rozvoj jeho organizace času.

Ve světě, který se neustále mění, bude třeba lidí tvořivých, proto by i dítě mělo být k tvořivosti vedeno – například metodami objevování, experimentování, podporou vlastní aktivity při řešení problému. Oproti stávajícímu stavu škol vyžadujícím popis věcí a dějů, by mělo být upřednostněno jejich praktické využívání a ovládání. Děti pak získají potřebnou manuální zručnost a technickou představivost, kterou mohou dále zhodnotit na trhu práce.

Významným tématem individuálních příspěvků i společné diskuze byla otázka informačních a komunikačních technologií v životě a ve vzdělávání nejmenších. V současnosti už není možné si představit budoucnost vzdělávání bez nich, je třeba ale brát v potaz některá omezení a doporučení, aby jejich využívání nebylo bezhlavé. Škola by měla v této oblasti poskytovat dětem něco více než další čas strávený u mobilních dotykových zařízení, ideální je propojit technologie s tvořivostí, umožnit dětem v digitálních aplikacích navrhovat řešení, vytvářet něco nového, konstruovat, programovat (již existují programovací aplikace pro předškoláky). Moderní ICT technologie by tak neměly být pouhou náhražkou aktivit, které se nechají jednoduše provádět i bez nich. Důležitá je i určitá osvěta rodičů, kteří někdy k ICT zařízením děti „odkládají“, ale i prevence zdravotních rizik kompenzačními pohybovými aktivitami, dodržováním správného sezení a podobně.

Odpolední hodiny byly věnovány praktickým skupinovým workshopům pro podporu rozvoje dětí v nejrůznějších oblastech a prostřednictvím různých metod a pomůcek, z bohaté nabídky témat si mohl každý účastník konference vybrat až tři workshopy. Vedle příjemného občerstvení trávili účastníci konference přestávky u stánků s výstupy projektů neziskových organizací nebo u prezentace publikací a pracovních sešitů z produkce nakladatelství RAABE, které si zde mohli s mimořádnou konferenční slevou také zakoupit – některé tituly byly dokonce na místě vyprodány!

Konference splnila cíle, které si organizátoři předsevzali, pomohla nahlédnout za horizont současného vzdělávání a upozornila na výzvy, se kterými se předškolní pedagogika, učitelky a učitelé MŠ, ale zejména děti budou muset v příštích letech tvořivě vyrovnat. A tvořivost, to byla asi ta nejskloňovanější klíčová kompetence dítěte, které má v budoucím světě uspět.

Z účastníků i lektorů vyzařovala uvolněnost a radost ze vzájemného obohacování. Akce se prostě vydařila. A už teď se těšíme na Vaše usměvavé tváře na některém dalším setkání, které pro Vás připravujeme.

 

PREZENTACE Z ÚVODNÍ ČÁSTI:

Erasmus+ Good Start To School – Představení projektu ZDE

 

PREZENTACE Z PANELOVÉ DISKUZE:

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. ZDE
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. ZDE
PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. ZDE
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. ZDE
 

VIDEO ZÁZNAM PANELOVÉ DISKUZE

 

FOTOGRAFIE

na Facebooku KuliFerda a jeho svět v albu Konference KuliFerda a jeho svět 2015

 

klf_anotace

klf_priogram

adhd_lektori

klf_aktuality

 klf_registrace

 

Konference je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR Rok průmyslu a technického vzdělávání:

        

 

Doporučujeme Vám také odbornou konferenci VAŠE ŠKOLA 2015:

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150