Lektoři

Tvořivá setkání MŠ  

 

ms_anotace

ms_program

ms_lektori

ms_aktuality

 ms_inspirace

registrace_plzen

registrace_praha

registrace_hradec

registrace_brno

 

LEKTOŘI

 

Akci odborně povedou zkušené lektorky a lektoři z praxe, prostor pro aktivní vystoupení dostanou také učitelky a učitelé z místních MŠ.

 

Lektorky na které se můžete těšit:

 

Mgr. Hana Nádvorníková


Mgr. Hana Nádvorníková

Vystudovala učitelství v MŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze. Osmnáct let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, tři roky byla inspektorkou České školní inspekce pro oblast předškolního vzdělávání.
V současné době působí na Vyšší odborné škole pedagogická a sociální, Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu v Praze 6, kde vyučuje metodiku hrových a manipulačních činností, metodiku kognitivních činností a řeči, pedagogické projektování, sociální a školský management. Je vedoucím učitelem odborné praxe všech vzdělávacích oborů školy. V letech 2002–2012 zároveň zastávala pozici vedoucí střediska odborné praxe (Centrum volného času Marie Montessori při VOŠ a SOŠ a G, Praha 6). Je členkou rady Společnosti pro předškolní výchovu.
S Nakladatelství Dr. Josef Raabe rozsáhle spolupracuje již od roku 1997, je editorkou a spoluautorkou koncepce většiny publikací a pracovních sešitů určených pro mateřské školy. Vedle řady metodických příspěvků je autorkou knihy Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání.PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.


PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.Na Pedagogické fakultě UK vystudovala předškolní pedagogiku a učitelství pro 1. stupeň a řadu let působila jako učitelka v mateřských, základních i středních školách.


Od roku 2002 zastává na PedF UK pozici odborného asistenta katedry primární pedagogiky a od roku 2009 je na téže fakultě proděkankou pro studijní záležitosti. V rámci své přednáškové a lektorské činnosti se pravidelně účastní konferencí a seminářů věnovaných problematice předškolního vzdělávání. Spolupracuje s řadou odborných společností, podílí se na organizaci vzdělávacích akcí.


Jako uznávaná odbornice je PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., také členkou expertní pracovní skupiny při Národním ústavu pro vzdělávání a poradního sboru MŠMT.


Vedle předškolní pedagogiky se specializuje zejména na problematiku návaznosti mezi preprimárním a primárním vzděláváním, rané dětství a výchovu v rodině.


V dílech Nakladatelství Dr. Josef Raabe publikovala řadu článků určených učitelkám a ředitelkám mateřských škol, je také autorkou knihy Budeme mít prvňáčka, spoluautorkou studijních skript a editorkou vědeckých sborníků.Mgr. Jaroslava Budíková


Mgr. Jaroslava BudíkováNa univerzitě v Hradci Králové absolvovala magisterské studium pedagogiky. Učila na základní i praktické škole. V současnosti působí v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza …). Jako lektorka se věnuje RWCT, koordinátorům RVP ŠVP, programu J. Prekopové – Škola lásky v rodině a programu Jdeme společně. Dlouhá léta působila jako  místopředsedkyně v organizaci Dys-centrum Praha. Je lektorkou odborného vzdělávání DVPP např. v NIDV, STEP BY STEP, Nová škola, Člověk v tísni a spoluautorkou knihy Je vaše dítě připraveno do první třídy?

 

 

 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová  

 

Vystudovala střední Pedagogickou školu v Čáslavi, Pedagogickou fakultu UK Praha– obor předškolní pedagogika a Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha – obor tělesná výchova a sport. V uplynulých devatenácti letech pracovala jako vychovatelka na dětské ozdravovně, v mateřské škole, vedla kroužek pohybových her na základní škole. Momentálně působí jako odborná asistentka na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Je cvičitelkou předškolních dětí a rodičů s dětmi a psychomotoriky. Spolupracuje se sportovními oddíly na pohybové přípravě nejmenších dětí a s nakladatelstvím RAABE na projektu Očekávané výstupy v praxi mateřské školy.

 

Mgr. Jiřina Bednářová
Speciální pedagog PPP Brno, absolventka FF MU a PF MU Brno, 26 let praxe. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče v oblasti předškolní stimulace, specifických poruch učení. Vede edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti, reedukační skupiny pro žáky se specifickými poruchami učení, skupiny pro starší žáky zaměřené na získávání studijních dovedností. Aktivní přednášková činnost, jako lektor působí nejen v rámci akreditovaných programů v PPP Brno, ale spolupracuje s dalšími institucemi. Účastník výcviku v metodě Rozvoj kognitivních funkcí R. Feuersteina, metodě VTI, psychometrie a řady krátkodobějších kurzů.  

 

Seznam lektorů i s jejich medailonky pro Vás budeme průběžně doplňovat.

 

  

ms_anotace

ms_program

ms_lektori

ms_aktuality

 ms_inspirace

registrace_plzen

registrace_praha

registrace_hradec

registrace_brno

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150