VAŠE ŠKOLA 2014

Konference VAŠE ŠKOLA 2014 

Termín a místo:

12. 11. 2014, PASPŮV SÁL – STAROPRAMEN, Nádražní 84, Praha 5 – Smíchov – zobrazit na mapě

Cílová osoba:

ředitel/ka všech typů, stupňů škol

Konference je akreditována MŠMT.

 

Vaše škola_anotace

Vaše škola_program

Vaše škola_lektori

Vaše škola_aktuality

JAKÁ BYLA KONFERENCE VAŠE ŠKOLA 2014?

 

Konference určená školskému managementu a dalším odborníkům v oblasti školství a vzdělávání byla věnována úloze ředitele v klíčových oblastech řízení školy. Pozice ředitele dnes totiž předpokládá roli silného týmového lídra s jasnou vizí, schopného politika při jednáních se zřizovatelem, ale i odpovědného finančního manažera. Renomovaní experti pojednali o odpovědnostech, překážkách, ale také o nejnovějších trendech, příležitostech a výzvách v řízení škol a školských zařízení.


Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí ředitelek a ředitelů různých typů škol a stejně tak aktivitními diskusními vstupy účastníků s přednášejícími. Domníváme se, že podobných společných setkání klíčových aktérů školské politiky – ředitelek a ředitelů – je nesmírně potřeba, neboť jen společným vyjasňováním stanovisek a koordinací společných možností se může nastartovat pozvolná změna situace ředitelské profese, kterou mnozí z účastníků a také někteří přednášejících pojmenovávali jako nepříliš uspokojivou.


V průběhu dne měli zástupci školského managementu příležitost poslechnout si referáty známých osobností ze tří klíčových oblastí, které konference svým záběrem pokrývala. Přednáškami provázel PhDr. Václav Trojan, Ph.D., kterého možná znáte i osobně jako vedoucího Centra školského managementu při PedF UK. Ten byl autorem hned prvního příspěvku s trochu provokativním názvem Nebezpečná pozice – ředitel školy v České republice, v němž mimo jiné analyzoval nepřiměřené pracovní zatížení českého ředitele z hlediska rolí a kompetencí a vedle několika sond do zahraniční praxe navrhl možná řešení. Problematikou nároků na osobnost ve vedoucí pozici (leadera či vůdce), jejími potřebnými charakteristikami i možnostmi rozvoje se dále zabývala přednáška odborníka na personální management doc. PhDr. Ing. Jana Urbana, CSc., Jak v praxi uplatňovat leadership.


Nejživější ohlasy jsme zaznamenali v bloku následujícím, věnovaném financování a hospodaření škol. Jak se zdá, zde je asi kámen úrazu. Úvodního příspěvku se ujal PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Svou přednáškou Financování regionálního školství v roce 2014, výhled na rok 2015 – pohled z praxe zřizovatele se dostal do nelehké pozice a vzbudil řadu otázek a připomínek. O to více si vážíme, jeho téměř tradiční aktivní účasti na našich konferencích. Dle následných diskuzí musíme ocenit také zasvěcený a nápomocný příspěvek k problematice financování Mgr. Pavla Zemana Finanční řízení ředitele školy.


V bloku věnovaném školské politice zaujal Mgr. Filip Kuchař, vedoucího Odboru školství městské části Praha 7. Referát s velmi upřímným názvem Jako kočka a pes – otevřeně o vztazích zřizovatele a ředitele při řízení školské politiky se pokoušel o objektivní uchopení vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem a přinášel zkušenosti a inspirace z praxe jedné pražské městské části.


Vedle tradičních přednášek a diskusních vstupů nabízela konference VAŠE ŠKOLA ještě další formy vystoupení s profesním přesahem. Mgr. Hana Stýblová a Mgr. Pravoslav Němeček, představitelé Asociace ředitelů základních škol, prezentovali minulost, ale i současné výzvy a cíle této profesní platformy. Prostor dostal i Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu v čele s předsedkyní PhDr. Danou Moravcovou, Ph.D.


Závěr konference byl složen z několika světlých a již méně formálních momentů. Gratulaci moderátora a pořadatelů přijala PaedDr. Věra Jakoubková, známá odbornice v oblasti předškolního vzdělávání a ředitelka MŠ, za 50 let své aktivní pedagogické činnosti. Nakladatelství RAABE spolu s autorkami a kmotrami z výše uvedených profesních organizací pokřtilo novou komplexní metodiku Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání, byla vylosována tombola a přihlášení zájemci se již mohli přesunout na výjimečnou prohlídku pivovaru Staropramen…


A my se již těšíme na další ročník konference VAŠE ŠKOLA. A těšíme se i na Vás!

   

Vaše škola_anotace

Vaše škola_program

Vaše škola_lektori

Vaše škola_aktuality

 

Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR.  

AŘZŠ
aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150