Lektoři konference VAŠE ŠKOLA 2014

Konference VAŠE ŠKOLA 2014 

Termín a místo:

12. 11. 2014, PASPŮV SÁL – STAROPRAMEN, Nádražní 84, Praha 5 – Smíchov – zobrazit na mapě

Cílová osoba:

ředitel/ka všech typů, stupňů škol

Konference je akreditována MŠMT.

 

Vaše škola_anotace

Vaše škola_program

Vaše škola_lektori

Vaše škola_aktuality

LEKTOŘI:

 

 
PhDr. Václav Trojan, Ph.DŘadu let působil jako ředitel gymnázia, v současnosti vede katedru Centrum školského managementu na PedF UK. Je autorem studijních textů pro obor školský management, věnuje se oblasti leadershipu a řízení pedagogického procesu a oblasti kompetencí řídících pracovníků ve školství. Své výsledky publikuje v odborném tisku a prezentuje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí. Je úspěšným řešitelem několika projektů ESF zaměřených na vzdělávání a profesionalizaci řídících pracovníků ve školství a působí také jako projektový manažer PedF UK. Vede rubriku v odborném časopisu Řízení školy, je členem redakční rady mezinárodního časopisu Technologie vzdelávania a redakční rady RAABE, přispívá do dalších odborných časopisů. Jako expert spolupracuje s MŠMT a NIDV.

 

doc.PhDr.Ing.Jan Urban CScVěnuje se manažerskému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem a spolumajitelem poradenské společnosti Consilium Group s.r.o., autorem řady článků a několika publikací na téma řízení lidských zdrojů a podnikové organizace, učitelem na Univerzitě Karlově a VŠE v Praze a lektorem vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Má rozsáhlé zkušenosti z podnikové praxe, klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se mimo jiné na oblasti vedení, motivace a odměňování zaměstnanců a manažerů. Působí také jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

 

 

 

 
PaedDr. Pavel SchneiderPo studiu na pedagogické fakultě pracoval řadu let jako učitel a následně jako ředitel základní školy. Působil také ve funkcích vedoucího referátu školství okresního úřadu nebo ředitele pedagogického centra. Od roku 2009 je vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Jako lektor spolupracuje se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, Institutem veřejné správy MV ČR a nakladatelstvím RAABE. Publikoval v časopisech Řízení školy a Učitelských novinách.

 

 

 

 

Mgr.Pavel ZemanVystudoval pedagogickou fakultu a patnáct let pracoval jako učitel na základních a středních školách. Následně působil sedmnáct let na různých pozicích školské správy. Od roku 2006 poskytuje školám a školským zařízením poradenské služby, zejména v oblastech řízení a hospodaření. Je garantem webové stránky www.volny.cz/seminar.ms, kde jsou pro uživatele zdarma přístupné informace o řízení a hospodaření škol a pracovněprávních vztazích.

 

Mgr. Filip KuchařJiž osmým rokem z pozice vedoucího Odboru školství městské části Praha 7 řídí jejich 16 školských pracovišť zajišťujících předškolní a základní vzdělávání s cca. 385 zaměstnanci, a je zodpovědný za bezproblémový chod těchto základních a mateřských škol s 3343 dětmi a žáky v rozsahu daném školskou legislativou. Pro Prahu 7 připravil a po jejím schválení realizuje historicky první dlouhodobou koncepci pro školství. Zároveň připravuje a realizuje pro školy Prahy 7 řadu projektů vytvářejících jim podmínky ke zkvalitňování vzdělávacích programů škol a volnočasových aktivit. Mezi nejznámější lze zařadit např. venkovní třídu pro ZŠ, odborné učebny trochu jinak, vzdělávání na dálku, obědové konto, Slowfoods – kvalitnější stravování, školní uniformy, T-ball do škol a další. Úspěšně realizoval jak optimalizační kroky, tak plán na snížení výdajů škol a školských zařízení, kdy se podařilo dosáhnout úspor ve výši 10% v provozních nákladech. Jako velkou slabinu našeho školství vidí v nedostatečné komunikaci, proto na Praze 7 zavádí programy podporující otevřenou komunikaci mezi aktéry vzdělávání, ať již to jsou vzdělávací semináře, kulaté stoly, společné volnočasové aktivity nebo možnost sledovat veškeré dění nejen ve školství pomocí vzdělávacího portálu MČ Prahy 7 www.jaknaskoly.cz jehož je jedním z garantů.


 

 

 

 

 

 

Vaše škola_anotace

Vaše škola_program

Vaše škola_lektori

Vaše škola_aktuality

 

Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR.

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150