Program konference VAŠE ŠKOLA 2014

Konference VAŠE ŠKOLA 2014 

Termín a místo:

12. 11. 2014, PASPŮV SÁL – STAROPRAMEN, Nádražní 84, Praha 5 – Smíchov – zobrazit na mapě

Cílová osoba:

ředitel/ka všech typů, stupňů škol

Konference je akreditována MŠMT.

 

Vaše škola_anotace

Vaše škola_program

Vaše škola_lektori

Vaše škola_aktuality

PROGRAM:

 

BLOK I.: Leadership v ředitelské praxi aneb Ředitel školy jako lídr a manažer a jeho selfmanagement

 

Nebezpečná pozice – ředitel školy v ČR PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.Nedá se spočítat, kolikrát bylo poukazováno na současnou podobu rolí a práce ředitele české školy. Je evidentní, že souhrn činností a odpovědností přesahuje rozumnou mez, a v důsledku této situace je často upozaďována základní činnost ředitele a celé školy, totiž řízení pedagogického procesu a kvality výuky. V rozporu s touto situací se bude zřejmě dále rozšiřovat míra odpovědnosti ředitele školy v souvislosti s připravovaným kariérovým systémem učitele. Na ředitele budou kladeny další nároky a je otázkou, zdali je reálně jejich správné zvládnutí. Konferenční příspěvek se bude věnovat právě vymezení obsahu činností ředitele školy v kontextu kariérového systému, poukáže na možná úskalí, stejně ovšem bude pracovat i s výhodami tohoto dlouho očekávaného dokumentu.

– prezentace zde

  

Leadership v praxi doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.Úkolem manažerů není jen řídit, ale i vést. Manažeři jsou proto stále častěji označování jako vůdci a management jako vůdcovství. Ne proto, že by řídící schopnosti již nebyly důležité, ale z toho důvodu, že tyto schopnosti již samy o sobě k úspěchu ve vedoucí funkci ve většině organizací nestačí. Vůdcovské schopnosti přitom nejsou důležité jen v jejich čele, ale na všech řídících úrovních. I když se úspěšné vůdcovství opírá o určité osobní vlastnosti, lze se mu naučit.

 - prezentace zde

 


 

BLOK II.: Škola, ředitel, finance a hospodaření

 

Financování regionálního školství 2014 s výhledem na rok 2015 PaedDr. Pavel Schneider
PaedDr. Pavel SchneiderPřednáška se zaměří na aktuální problémy ve financování školství z pohledu zřizovatele a krajského úřadu s důrazem na problematiku vázání finančních prostředků, financování asistentů pedagoga a ostatní neinvestiční výdaje. Dále bude z perspektivy zřizovatele představen koncepční záměr MŠMT a reformy systému financování regionálního školství.

 

- prezentace zde


 

 

Finanční řízení ředitele školy – Základní legislativní rámec finančního řízení Mgr. Pavel Zeman
Mgr. Pavel ZemanPřednášející se zaměří na klíčová témata z oblasti finančního řízení školy a jeho právního zakotvení. Vedle forem využití majetku zřizovatele to bude zejména rozpočet školy, od jeho návrhu po dodržování hospodaření dle rozpočtu. Vysvětleno bude časové rozlišení výnosů a nákladů a úloha dohadných účtů. Dále bude pojednána problematika finanční kontroly, výsledku hospodaření a fondů příspěvkové organizace. Navrženy budou možnosti, jak uspořit v oblasti mzdových nákladů.


- prezentace zde

 

 

BLOK III.: Školská politika aneb Ředitel školy, zřizovatel, stát a zkušenosti z praxe

 

13:45 – 14:30   Jako kočka a pes – Otevřeně o vztazích zřizovatele a ředitele při řízení školské politiky Mgr. Filip Kuchař
Mgr. Filip KuchařVýsledkem změn ve školské politice za posledních dvacet let je, že v současné době ředitelé škol disponují rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi při řízení škol nezávisle na svém zřizovateli. Tento příspěvek s nadhledem a otevřeností nahlíží na rozdílnosti, které odlišují zřizovatele a ředitele v jejich poslání, mapuje jejich osobnostní i společenské cíle, odborné zázemí, vzdělání, způsoby komunikace a vzájemná očekávání od společné spolupráce. Cílem tohoto otevřeného pohledu na vztahy mezi zřizovateli a řediteli škol, a to i se zohledněním Strategie 2020, je otevřít prostor nad úvahou, zda-li už dnešní podmínky pro společné řízení školské politiky zřizovatelů s řediteli nejsou dostačující. Případně, v jakých oblastech by měl být systém řízení školské politiky s podporou MŠMT upraven tak, aby byly nastaveny podmínky, které zřizovatelům a ředitelům škol umožní společně řídit školskou politiku ke změnám v kvalitě poskytovaného vzdělávání.

- prezentace zde

  

Zkušenosti a nové výzvy z pohledu ředitele základní školy – Mgr. Pravoslav Němeček, víceprezident AŘZŠ
Mgr. Pravoslav NěmečekZkušený odborník v oblasti managementu základních škol se z hlediska dosavadních zkušeností i nových výzev vyjádří k často diskutovaným tématům, jako je například budování vztahu mezi školou a jejím okolím, spolupráce a komunikace pedagogů s rodiči nebo vztahy mezi školou a jejím zřizovatelem. Zmíněny budou též příklady dobré praxe.

- prezentace zde


 

Zkušenosti a nové výzvy z pohledu ředitelky mateřské školyPaedDr. Věra Jakoubková
PaedDr. Věra JakoubkováZkušená odbornice v oblasti managementu mateřských škol se z hlediska dosavadních zkušeností i nových výzev vyjádří k často diskutovaným tématům, jako je například budování vztahu mezi školou a jejím okolím, spolupráce a komunikace pedagogů s rodiči nebo vztahy mezi školou a jejím zřizovatelem. Zmíněny budou též příklady dobré praxe.

 

 

 


Křest publikace Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání – reportáž z křestu zde

 

Představení cílů a poslání Asociace ředitelů základních škol prezidentkou asociace Mgr. Hanou Stýblovou – Mgr. Hana Stýblová, prezidentka AŘZŠ – www.arzs.cz

prezentace zde

 

Představení cílů a poslání Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu (ČV OMEP) předsedkyní českého výboru PhDr. Danou Moravcovou, Ph.D. –  www.omep.cz

prezentace zde

 

 

Vaše škola_anotace

Vaše škola_program

Vaše škola_lektori

Vaše škola_aktuality

 

 Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR.

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150