Lektoři

 

Termín a místo:

11. listopad 2015, Kongresové centrum Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 – mapa

Parkování: nejbližší parkování je možné ve Václavských garážích

Cílová osoba:     

ředitelé a ředitelky základních a středních škol, jejich zástupci, výchovní poradci, školní poradenské pracoviště (školní speciální pedagogové, školní psychologové), asistenti pedagogů, pracovníci speciálně pedagogických center a další poradenská pracoviště

Cena:                 

běžná cena 1 290 Kč, zvýhodněná cena 990 Kč (zvýhodněná cena platí pro předplatitele produktů RAABE, účastníky předchozích konferencí RAABE, členy AŘZŠ ČR, studenty CŠM PedF UK, AKCE 1+1 = jeden za plnou cenu a druhý za zvýhodněnou cenu)

Speciální zvýhodnění pro členy AŘZŠ ČR – sleva pro jednoho účastníka 50 % z běžné ceny účastnického poplatku nebo pro dva účastníky akce 1+1 ZDARMA = první účastník má 50% slevu a druhý má vstup zdarma.

 

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

klf_aktuality

 klf_registrace

      

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Řadu let působil jako ředitel gymnázia, v současnosti vede katedru Centrum školského managementu na PedF UK. Je autorem studijních textů pro obor školský management, věnuje se oblasti leadershipu a řízení pedagogického procesu a oblasti kompetencí řídících pracovníků ve školství. Své výsledky publikuje v odborném tisku a prezentuje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí. Je úspěšným řešitelem několika projektů ESF zaměřených na vzdělávání a profesionalizaci řídících pracovníků ve školství a působí také jako projektový manažer PedF UK.
Vede rubriku v odborném časopisu Řízení školy, je členem redakční rady mezinárodního časopisu Technologie vzdelávania, přispívá do dalších odborných časopisů. Jako expert spolupracuje s MŠMT a NIDV.

 

    PhDr. Jana Zapletalová

PhDr. Jana Zapletalová má dvanáctiletou praxi školní psycholožky na střední škole, byla ředitelkou Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR, zastávala pozici předsedkyně výboru Asociace školní psychologie SR a ČR, v současnosti je náměstkyní Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu NÚV.

Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

    

    

 

PhDr. Jitka Kendíková 

PhDr. Václav Trojan, Ph.D

Na PedF UK v Praze vystudovala obor český jazyk – dějepis. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na Základní škole a Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského v Praze. Na uvedené ZŠ vykonávala od roku 2002 funkci výchovného poradce a od stejného roku působila jako zástupce ředitele gymnázia. Od roku 2006 je ředitelkou obou uvedených škol.

Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují nebo studovali v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Na školách, které vede, realizuje ve spolupráci s MHMP nostrifikační zkoušky. Napsala několik statí, v nichž se soustřeďuje na zmiňovaná a mnohá další aktuální témata, vyvíjí lektorskou a přednáškovou činnost, aktivně spolupracuje s MZV ČR, Českými centry, PedF UK a mnoha pobočkami České školy bez hranic a různými odbornými a neziskovými organizacemi.

    

Mgr. František Tomášek

PhDr. Václav Trojan, Ph.D

  

Zakládající člen Asociace ředitelů základních škol, lektor DVPP, dvacet let působil jako ředitel Fakultní ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem.

   

  

    

 

Mgr. Pravoslav Němeček

PhDr. Václav Trojan, Ph.D

Viceprezident Asociace ředitelů základních škol. Působí na Základní škole a základní umělecké škole, Bezdrevská 3, České Budějovice.

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Vosmik

Pedagog a výchovný poradce na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského a Základní škole J. Gutha Jarkovského, koordinátor ŠPP na těchto školách. Dlouhodobě se věnuje metodické a lektorské činnosti v rámci podpory dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, zvl. autismem. Autor a spoluautor odborných publikací týkajících se vzdělávání dětí se SVP (PAS).

 

 

 

 

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

klf_aktuality

klf_registrace


Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR.

 

Doporučujeme Vám také shrnutí z odborné konference KuliFerda a jeho svět 2015:

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940