Program konference

Termín a místo:

11. listopad 2015, Kongresové centrum Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 – mapa

Parkování: nejbližší parkování je možné ve Václavských garážích

Cílová osoba:         

ředitelé a ředitelky základních a středních škol, jejich zástupci, výchovní poradci, školní poradenské pracoviště (školní speciální pedagogové, školní psychologové), asistenti pedagogů, pracovníci speciálně pedagogických center a další poradenská pracoviště

Cena:         

běžná cena 1 290 Kč, zvýhodněná cena 990 Kč (zvýhodněná cena platí pro předplatitele produktů RAABE, účastníky předchozích konferencí RAABE, členy AŘZŠ ČR, studenty CŠM PedF UK, AKCE 1+1 = jeden za plnou cenu a druhý za zvýhodněnou cenu)

Speciální zvýhodnění pro členy AŘZŠ ČR – sleva pro jednoho účastníka 50 % z běžné ceny účastnického poplatku nebo pro dva účastníky akce 1+1 ZDARMA = první účastník má 50% slevu a druhý má vstup zdarma.

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

klf_aktuality

klf_registrace

 

   

8:30 – 9:15         Registrace účastníků a ranní občerstvení

 

9:15 – 9:20         Úvodní slovo moderátora konference 

                          PhDr. Václav Trojan, Ph.D., vedoucí katedry Centrum školského managementu PedF UK v Praze

  

9:20 – 9:25         Úvodní slovo autorky konceptu konference

                          – PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázium J. Gutha - Jarkovského

 

9:25 – 9:30         Úvodní slovo organizátora

                           Mgr. Stanislava Andršová, jednatelka Nakladatelství Dr. Josef Raabe

     

Ředitel školy, novela školského zákona a managament zavádění změn.

 

9:30 – 10:00        Ředitel jako manažer zavádění změn

                            PhDr. Václav Trojan, Ph.D.vedoucí katedry Centrum školského

                          managementu PedF UK v Praze

 

Přednáška se zaměří na management zavádění změn souvisejících s integrací a inkluzí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pohledem ředitele školy. Pojednány budou možná úskalí (bezbariérový přístup, pomůcky, IVP, financování asistentů, problémy s chováním) a zkušenosti s ředitelské praxe. Zohledněn bude stav současného vzdělávání a připravenosti pedagogů, připomenuta bude možnost využívání metod mentoringu a supervize.

   

10:00 – 10:45      Nová koncepce podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v novele

                          školského zákona

                          PhDr. Jana Zapletalovánáměstkyně Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání,

                          školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu, Národní ústav pro vzdělávání, Praha

 

10:45 – 11:15 Přestávka na občerstvení

 

Vedle zdůvodnění úprav ve znění školského zákona se přednáška zaměří na § 16 v jeho struktuře, obsahu a dopadech na povinnosti škol a školských poradenských zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována aplikaci podpůrných opatření do školské praxe.

           

11:15 – 12:00      Nová role školního poradenského pracoviště vyplývající z § 16 novely školského zákona

                           Mgr. Miroslav Vosmik, výchovný poradce Základní školy a Gymnázia Gutha-Jarkovského, Praha

 

Přednáška se bude věnovat proměnám spolupráce školy a školního poradenského zařízení a jejich novým povinnostem při zavádění podpůrných opatření, které přináší § 16 novely školského zákona. Pozornost bude zaměřena především na proměny pracovní náplně a kompetencí školních poradenských zařízení a doporučením v oblasti vzdělávání poradenských pracovníků.

       

     

     

12:00 – 13:00       Role školy a školského poradenského zařízení aneb Jak zvládnout nové role?

Jak nastavit efektivní spolupráci školy, zákonných zástupců a školského poradenského pracoviště při zavádění podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 novely školského zákona? Jaké nové požadavky jsou kladeny na jednotlivé zúčastněné strany? Jaké vidíme překážky, jaké příležitosti? Jak by měly vypadat přípravné kroky pro úspěšné zavedení změn k 1. září 2016? Co můžeme poradit a existují již příklady dobré praxe?

 

Moderátor: PhDr. Jitka Kendíková

   
Účastníci panelu:
PhDr. Jana Zapletalová
Mgr. Miroslav Vosmik
PhDr. Jitka Kendíková
Mgr. František Tomášek

 

13:00 – 13:30 Přestávka na občerstvení

  

     

       Zavádění nových trendů do škol a školských poradenských zařízení, příklady dobré praxe.

  

13:30 – 14:00       Novela zákona v praxi ředitele školy

                            – Mgr. Pravoslav Němeček, viceprezident AŘZŠ

Vystoupení viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol k dopadu a aplikaci novely školského zákona do praxe ředitelů základních škol. Referát se zaměří na změny v náplni činností školy, ředitele školy a výchovného poradce. Uvedeny budou též úskalí a příležitosti vycházející z legislativních změn. Diskuze k příspěvku.

                

14:00 – 14:30       Výběr střední školy a přijímací řízení na střední školu u žáků s SVP

                            PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázium J. Gutha - Jarkovského

Vystoupení se bude věnovat problematice výběru střední školy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a náležitostem přijímacích řízení na střední školu s příklady dobré praxe. Uvedeny budou i zvláštnosti maturitní zkoušky. Diskuze k příspěvku.

       

14:30 – 14:35       Křest publikace nakladatelství Dr. Josef Raabe

                            – PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Stanislava Andršová

     

14:35                   Závěrečné slovo a ukončení konference, občerstvení před cestou domů

                            – PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Stanislava Andršová     

     

 

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

klf_aktuality

 klf_registrace

 

 Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR.

 

     

Doporučujeme Vám také shrnutí z odborné konference KuliFerda a jeho svět 2015:

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940