Konference ADHD 2019

 

Termín a místo:24. duben 2019, Praha
Cílová osoba:rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další.
Cena:

ZDARMA

 

 

 

 

 

 … připravujeme

 

III. ročník konference ADHD 2019 navazuje na uplynulé konference a dále téma ADHD rozvíjí a posunuje. V prvním ročníku jsme poukázali na mezioborovou propojenost ADHD a v druhém ročníku jsme se věnovali současným poznatkům o mozku ve vztahu k ADHD a ukázali možnosti dynamické diagnostiky a následné péče o děti s ADHD v oblasti pedagogiky a psychologie.
Setkání nad tématem ADHD v roce 2019 prohlubuje téma dynamické diagnostiky a zprostředkuje pedagogické veřejnosti i rodičům adekvátní přístup k ADHD, tj. 3 x P = POZNAT, POROZUMĚT A PŘISTUPOVAT. 

 

Stručně z obsahu:

  • Nabídka přístupů pedagogické diagnostiky, která rozliší nevychovanost, lajdáctví či neochotu od skutečného problému s diagnózou ADHD,
  • přiblížení jak vést vyučování a pracovat s dynamikou třídy/skupiny,
  • vyzdvihnutí přínosu práce asistenta pedagoga ve třídě,
  • návod jak připravit úspěšné pobyty a výjezdy dětí s ADHD,
  • inspirace jak komunikovat s rodiči či rodičovskou skupinou.

 

Konference bude otevřeným prostorem pro sdílení informací, přístupů, metod a zejména zkušeností širokého spektra odborníků na vzdělávání dětí s ADHD.