ADHD 2019 - program

 

Termín a místo:24. duben 2019, HOTEL DUO, Teplická 492, Praha 9 (u stanice metra C – Střížkov) - mapa
Cílová osoba:rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další.
Cena:

ZDARMA

 

 

 

 

 

  

Program

DOPOLEDNE

9:00–9:15 Úvodní slovo jednatelky nakladatelství Raabe Mgr. Stanislavy Andršové a garanta konference Mgr. Jaroslavy Budíkové

 

9:15–10:00 Představení projektu WELCOME (Mgr. Jana Šámalová, PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.)

V úvodním vstupu bude představen projekt WELCOME, spolufinancovaný z evropského projektu Erasmus+, jehož se účastní 7 partnerských organizací koordinovaných nakladatelstvím Raabe. Projekt probíhá v letech 2016 – 2019 a jeho hlavním cílem je podpořit inkluzi v mateřských školách a nabídnout funkční nástroje pro práci s heterogenní skupinou a zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž rozvoj je ovlivněn znevýhodněním či postižením.

 

Přestávka na kávu

 

10:20–10:50 Pedagogická diagnostika a ADHD pro učitele a učitelky škol (PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová)

Přednáška bude věnována možnostem pedagogické diagnostiky dítěte se symptomy syndromu ADHD. Hlavními tématy bude odlišení projevů syndromu ADHD od projevů poruch chování či od projevů chování plynoucího z nevhodné výchovy a problematika nízké motivovanosti dětí ke školní práci. Přednášku doplňuje odpolední volitelný workshop zaměřený na praktický přínos pro učitele.

 

10:50–11:30 Líný učitel (Mgr. Robert Čapek)

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vydává na cestu pedagogického hrdiny. Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby pro své žáky udělal to nejlepší, co umí. Vzdělávat kvalitně ale neznamená zbytečně ztrácet energii. Úvodní přednáška přinese nevšední teorii, kterou doplní volitelný workshop založený na rozboru případů z praxe a konkrétních doporučeních do praxe.

 

11:30–11:40 Informace k odpolednímu programu

 

Přestávka na oběd

 

ODPOLEDNE

13:00–14:50 Workshopy – 2x 50 minut.

Zaručenou účast na workshopech mají předem přihlášení účastníci (viz REGISTRACE).

  

cca 15:00 Konec konference (po ukončení 2. běhu workshopů)

 

Program k online zobrazení a stažení zde.

 

Anotace workshopů

Jak pracovat s dětmi s SVP v mateřské škole – PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (od 13:00 do 14:50)

Editorky a spoluautorky zásadních projektových výstupů WELCOME detailně představí trojici unikátních projektových výstupů, které pomohou učiteli v MŠ při práci s heterogenní skupinou dětí, a to zejména s dětmi s SVP, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  • Metodika pro práci s dětmi s SVP v MŠ – publikace přináší v přehledné a ucelené formě informace a náměty pro práci s dětmi s SVP. Publikace přináší teoretické i metodické poznatky, v nichž se odrážejí i vlastní pedagogické zkušenosti autorů. V jednotlivých oblastech rozvoje se čtenáři seznámí s pedagogickou diagnostikou, nástinem možností rozvoje, konkrétními vzdělávacími činnosti a příklady dobré praxe.
  • Interaktivní aplikace pro práci s dětmi se SVP IDEA – aplikace přináší doporučení konkrétních aktivit pro rozvoj dítěte v jednotlivých oblastech na základě provedené pedagogické diagnostiky, která je rovněž součástí aplikace. Aplikace obsahuje rozsáhlý soubor vzdělávacích činností rozdělených podle oblastí rozvoje. Díky opakovanému provádění diagnostiky a zařazování jejích výsledků do portfolia pak učitelka může průběžně sledovat výsledky a pokrok sledovaného dítěte (nejen) s SVP po celou dobu docházky do MŠ.
  • Příručka pro individuální použití interaktivní aplikace s dětmi s SVP – brožura přináší instrukce pro správné používání aplikace a využití teoretických poznatků Metodiky při práci s celou třídou a odpoví na otázku jak pracovat s dětmi s SVP v rámci třídy v mateřské škole a jak zapojit učitele do práce s těmito dětmi.

 

Asistent pedagoga a jeho role v podpoře dětí a žáků s ADHD – PhDr. Zbyněk Němec, Ph. D. (od 13:00 a od 14:00)

Autor workshopu představí specifika práce asistenta pedagoga na základě svých rozsáhlých zkušeností s problematikou asistenta pedagoga ve školní praxi. Zodpoví otázky, jak úspěšně vybrat vhodného asistenta pedagoga a jak jej uvést do praxe, jak optimálně nastavit spolupráci a kompetence učitele a asistenta pedagoga, jak vymezit pracovní náplň asistenta i jak pracovat s dětmi s ADHD.

 

Pracujeme s předškolákem s ADHD – Mgr. Jaroslava Budíková (od 13:00 a od 14:00)

Workshop s ukázkovými pracovními listy a sešity představí praktické náměty a materiály pro práci s předškolákem s ADHD. Díky této metodice získají účastníci semináře účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů na jejich řešení.

 

ADHD za školou aneb výjezdy s dětmi s ADHD – prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (od 13:00)

Cílem workshopu je sdílet zkušenosti, tipy a osvědčené postupy z výjezdů s dětmi a s žáky s ADHD, upozornit na příležitosti a rizika, která obnášejí, a na modelových problematických situacích navrhnout jejich možná řešení.

 

Spolupráce s rodiči dětí a žáků (MŠ/ZŠ) – Linda Malenovská (od 14:00)

Workshop vychází ze zkušeností z úspěšného projektu Varianty – jak pracovat s rodiči na školách. POZNAT, POROZUMĚT a PŘISTUPOVAT k dítěti můžeme nejsnáze přes porozumění sami sobě, svým emocím a potřebám v konkrétních situacích. Pojďme se společně podívat na to, jak naše vnitřní nastavení ovlivňuje chování dítěte a jak můžeme toto poznání využít ke zlepšení vzájemné komunikace a přístupu k dítěti.

 

Líný učitel – Cesta pedagogického hrdiny – Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (od 13:00 a od 14:00)

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vydává na cestu pedagogického hrdiny. Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby udělal to nejlepší, co umí, pro své žáky. Vzdělávat kvalitně ale neznamená zbytečně ztrácet energii. Workshop založený na rozboru případů z praxe a konkrétních doporučeních do praxe.

 

Práce s emocemi u dětí s ADHD – Mgr. Jan Uhlíř (od 13:00 kapacita naplněna, od 14:00)

V průběhu workshopu se seznámíme s pohledem na ADHD v souvislosti s poruchami sebepřijetí a přijetí okolím. Dozvíte se, jak směrovat rodiče k podpoře dětí s ADHD, jak pracovat s těmito dětmi, jak eliminovat poruchy sebehodnocení a jak využít jednoduché vizualizace problému při hledání cest k řešení problematických a konfliktních situací. Lektor Vám představí využití kreativních terapeutických technik k uvolnění napětí a poradí, jak uchopit potenciál ADHD jako specifickou variantu nadání.

 

Žáci s ADHD na 2. stupni ZŠ – PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková (od 14:00)

Praktická workshopová část navazuje na téma dopolední přednášky, které se věnuje přístupům pedagogické diagnostiky dítěte se symptomy ADHD. Rozlišeny budou projevy syndromu ADHD od poruch chování, negativismu a nemotivovanosti dětí v období dospívání. Projevy hyperaktivity dětí budou pojímány objektivně - jak z hlediska záporů, tak i kladů hyperaktivity.

 

Pracujeme se školákem s SVP/ADHD – PhDr. Jitka Kendíková (od 13:00)

Workshop s pracovními listy a metodikou připravenou speciálně pro školáky s SVP/ADHD. Získáte praktické náměty a materiály pro práci se školním dítětem s SVP/ADHD pro rozvoj různých oblasti jeho dovedností. Metodika je zpracována ve dvou variantách – jak pro pedagogy, tak pro rodiče.

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940