Semináře pro učitele

Přehled seminářů pro učitele

Semináře pro učitelky mateřských škol

Semináře účastníkům představí jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech, představí v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností.

Semináře pro učitele středních odborných škol

V rámci semináře se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Odborní konzultanti nabídnou pohled na aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro skupinu oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba.
 

Podrobnosti k jednotlivým seminářům

Semináře pro učitelky mateřských škol

Semináře účastníkům představí jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech, představí v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností.

Budou představeny konkrétní pracovní materiály k jednotlivým složkám školní zralosti (pracovní listy, pohybové hry, návody k práci se situacemi reálného života atd.). Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly zvládnutelné jak pro děti, které mají v některé složce školní zralosti rezervy, tak i rozvíjející pro děti vyspělejší.

Cíle seminářů:

  • Rozšířit znalosti pedagogů mateřských škol v oblasti školní zralosti,
  • poskytnout pedagogům metodickou podporu a posílit jejich pedagogické dovednosti v této oblasti,
  • seznámit je s některými méně známými přístupy k rozvoji schopností u předškolních dětí a s vhodnými pracovními materiály.

Termíny a místa:

4. 4. 2017, Praha od 13:00
   Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (mapa)
25. 4. 2017, Liberec od 13:00
   STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec, Na Bojišti 15 (mapa)
4. 5. 2017, Brno od 13:00
   Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15 (mapa)
16. 5. 2017, Ostrava od 13:00
   VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Hasičská 49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (mapa)
23. 5. 2017, Plzeň od 13:00
   Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (mapa)

Hodinová dotace: 4 hodiny

Počet účastníků: max. 40

Cílová skupina: pedagogové mateřských škol

Odborná lektorka: Mgr. Hana Nádvorníková

Na PedF UK v Praze vystudovala učitelství pro MŠ. Osmnáct let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, tři roky byla inspektorkou České školní inspekce pro oblast předškolního vzdělávání.

V současné době působí na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu v Praze 6, kde vyučuje metodiku hravých a manipulačních činností, metodiku kognitivních činností a řeči, pedagogické projektování, sociální a školský management. Je vedoucím učitelem odborné praxe všech vzdělávacích oborů školy. V letech 2002–2012 zároveň zastávala pozici vedoucí střediska odborné praxe (Centrum volného času Marie Montessori při VOŠ, SOŠP a G, Praha 6). Je členkou rady Společnosti pro předškolní výchovu.

S Nakladatelství Dr. Josef Raabe rozsáhle spolupracuje již od roku 1997, je editorkou a spoluautorkou koncepce většiny publikací a pracovních sešitů určených pro mateřské školy.

Podrobnější obsah:

  • Školní zralost a školní zrání v souvislostech.
  • Důležité složky školní zralosti (jemná motorika a grafomotorika, znalosti, výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy a myšlení, sociální a emoční zralost, pracovní zralost, fyzická zralost).
  • Možnosti rozvoje školní zralosti v mateřské škole, dynamický přístup.
  • Představení vhodných pracovních materiálů.

Samozřejmostí bude malé občerstvení a nabídka odborných titulů nakladatelství Raabe.

 

REGISTROVAT SE NA SEMINÁŘ PRO MŠ

 

Semináře pro učitele středních odborných škol

V rámci semináře se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Odborní konzultanti nabídnou pohled na aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro skupinu oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba.

Cíle seminářů:

  • Představit aktuální témata v odborném vzdělávání – legislativa, podpora spolupráce škol a firem, využívání dotací a fondů v praxi středních odborných škol,
  • shrnout současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a společnou diskuzí rozšířit odborné znalosti účastníků,
  • představit nový koncept odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba – učebnice pro učitele a pracovní učebnice pro žáky, možnosti v naplňování rámcových vzdělávacích cílů středního vzdělávání, RVP SŠ a ŠVP s využitím doporučených materiálů.

Termíny a místa:

4. 4. 2017, Praha od 13:00 nebo od 15:00
   Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (mapa)
25. 4. 2017, Liberec od 13:00 nebo od 15:00
   STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec, Na Bojišti 15 (mapa)
4. 5. 2017, Brno od 13:00 nebo od 15:00
   Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15 (mapa)
16. 5. 2017, Ostrava od 13:00 nebo od 15:00
   VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Hasičská 49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (mapa)
23. 5. 2017, Plzeň od 13:00 nebo od 15:00
  
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (mapa)

Hodinová dotace: 2 hodiny

Počet účastníků: max. 20

Cílová skupina: pedagogové středních odborných škol

Odborný lektor: Ing. Miloš Rathouský

Absolvent ČVUT, fakulty strojního inženýrství. Působil jako středoškolský učitel, odborný pracovník NÚOV a ministerský úředník. V současnosti pracuje pro významný zaměstnavatelský svaz.

Ve volném čase se věnuje stavebním řemeslům, historii a satelitní technice.

Na publikaci Strojírenství a strojírenská výroba spolupracuje jako odborný garant.

Součástí příjemného setkání bude občerstvení a tombola se zajímavými dárky z nakladatelství Raabe.

 

REGISTROVAT SE NA SEMINÁŘ PRO SŠ

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940