Semináře pro učitele - proběhlo

Semináře v roce 2018

 

Semináře pro učitele středních odborných škol

 

V rámci semináře se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Odborní konzultanti nabídnou pohled na aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro skupinu oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba. SEMINÁŘ JE ZDARMA.

  

Cíle seminářů:

 • Představit aktuální témata v odborném vzdělávání – legislativa (legislativa v odborném vzdělávání, novinky – jednotné přijímací zkoušky, reforma financování, daňové odpočty na investice do vzdělávání, možnosti financování z OP VVV, příp. dalších programů), připravovaná revize RVP OV, podpora spolupráce škol a firem (situace v odborném vzdělávání, trh práce a školy, praktické vyučování v reálném pracovním prostředí, „duální“ vzdělávání, pohled zaměstnavatelů), využívání dotací a fondů v praxi středních odborných škol,
 • shrnout současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a společnou diskuzí rozšířit odborné znalosti účastníků (šetření potřeb škol v oblasti učebnic pro Strojírenství, typy vzdělávacích materiálů, moderní trendy, digitální učební materiály, digitalizace, diskuze k situaci v oblasti učebnic pro Strojírenství),
 • představit nový koncept odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba – učebnice pro učitele a pracovní učebnice pro žáky, možnosti využití modulární koncepce učebnice při naplňování cílů jednotlivých RVP Strojírenství a odpovídajících ŠVP.

 

Termíny a místa:

 • 27. březen 2018, Cheb – Integrovaná střední škola Cheb, Učebna D 1.14 na Divadelním náměstí 8
 • ZRUŠENO 12. duben 2018, České Budějovice ZRUŠENO
 • 24. duben 2018, Sezimovo Ústí – Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421
 • 25. říjen 2018, Praha – Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1 - Staré Město, Betlémská 287/4

 

Další podrobnosti:

Hodinová dotace: 2 hodiny

Počet účastníků: max. 20

Cílová skupina: pedagogové středních odborných škol

Odborný lektor: Ing. Miloš Rathouský

Cena: Seminář je zdarma 

 

V loňském roce jsme odstartovali semináře pro učitele odborných předmětů a ředitele středních škol. Protože považujeme za důležité hovořit i o problémech středního odborného vzdělávání, nabízíme semináře i v roce 2018. Číst celý článek >> 

 

Semináře v roce 2017

 

Semináře pro učitelky mateřských škol

Akreditované semináře účastníkům představí jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech, představí v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností.

Semináře pro učitele středních odborných škol

V rámci semináře se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Odborní konzultanti nabídnou pohled na aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro skupinu oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba.
 

Podrobnosti k jednotlivým seminářům

Semináře pro učitelky mateřských škol

Akreditované semináře účastníkům představí jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech, představí v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností.

Budou představeny konkrétní pracovní materiály k jednotlivým složkám školní zralosti (pracovní listy, pohybové hry, návody k práci se situacemi reálného života atd.). Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly zvládnutelné jak pro děti, které mají v některé složce školní zralosti rezervy, tak i rozvíjející pro děti vyspělejší.

 

Cíle seminářů:

 • Rozšířit znalosti pedagogů mateřských škol v oblasti školní zralosti,
 • poskytnout pedagogům metodickou podporu a posílit jejich pedagogické dovednosti v této oblasti,
 • seznámit je s některými méně známými přístupy k rozvoji schopností u předškolních dětí a s vhodnými pracovními materiály. 

 

Termíny a místa:

4. 4. 2017, Praha od 13:00 - OMLOUVÁME SE, KAPACITA JE NAPLNĚNA. Využijte volných míst v jiných městech, např. v Plzni.
   Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (mapa)
25. 4. 2017, Liberec od 13:00
   STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec, Na Bojišti 15 (mapa)
4. 5. 2017, Brno od 13:00
   Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15 (mapa)
16. 5. 2017, Ostrava od 13:00
   VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Hasičská 49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (mapa)
23. 5. 2017, Plzeň od 13:00
   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň (mapa)
 

Další podrobnosti:

Hodinová dotace: 4 hodiny

Počet účastníků: max. 40

Cílová skupina: pedagogové mateřských škol

Cena: 390 Kč (využijte akci 1 + 1 a přijďte dvě za jednu cenu!)

Nepřehlédněte! Poplatek lze hradit z Výzvy OP VVV č. 22 a č. 23 - PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., konkrétně z aktivity Usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Odborná lektorka: Mgr. Hana Nádvorníková

Na PedF UK v Praze vystudovala učitelství pro MŠ. Osmnáct let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, tři roky byla inspektorkou České školní inspekce pro oblast předškolního vzdělávání. Od roku 1994 vyučovala na VOŠ pedagogické a sociální a SOŠ pedagogické v Praze 6 (zejména metodiku a odbornou praxi) a zároveň v letech 2002–2012 zastávala pozici vedoucí střediska odborné praxe těchto škol (Centrum volného času Marie Montessori). Je členkou rady Společnosti pro předškolní výchovu, kde dlouhodobě spolupracuje s mnoha odborníky z této oblasti při vytváření koncepce vzdělávání předškolních pedagogů.
 

S Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe rozsáhle spolupracuje již od roku 1997, je editorkou a spoluautorkou koncepce většiny publikací a pracovních sešitů určených pro mateřské školy.

 

Podrobnější obsah:

 • Školní zralost a školní zrání v souvislostech.
 • Důležité složky školní zralosti (jemná motorika a grafomotorika, znalosti, výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy a myšlení, sociální a emoční zralost, pracovní zralost, fyzická zralost).
 • Možnosti rozvoje školní zralosti v mateřské škole, dynamický přístup.
 • Představení vhodných pracovních materiálů.

Samozřejmostí bude malé občerstvení a nabídka odborných titulů nakladatelství Raabe.

Akreditace: Č.j.: MSMT- 966/2017-1-149

  

 

Semináře pro učitele středních odborných škol

V rámci semináře se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Odborní konzultanti nabídnou pohled na aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro skupinu oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba.

 

Cíle seminářů:

 • Představit aktuální témata v odborném vzdělávání – legislativa (legislativa v odborném vzdělávání, novinky – jednotné přijímací zkoušky, kariérní řád, reforma financování, daňové odpočty na investice do vzdělávání, možnosti financování z OP VVV, příp. dalších programů), podpora spolupráce škol a firem (situace v odborném vzdělávání, trh práce a školy, praktické vyučování v reálném pracovním prostředí, „duální“ vzdělávání, pohled zaměstnavatelů), využívání dotací a fondů v praxi středních odborných škol,
 • shrnout současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a společnou diskuzí rozšířit odborné znalosti účastníků (šetření potřeb škol v oblasti učebnic pro Strojírenství, typy vzdělávacích materiálů, moderní trendy, digitální učební materiály, digitalizace, diskuze k situaci v oblasti učebnic pro Strojírenství, představení koncepce nové učebnice, související učební materiály),
 • představit nový koncept odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba – učebnice pro učitele a pracovní učebnice pro žáky, možnosti v naplňování rámcových vzdělávacích cílů středního vzdělávání, RVP SŠ a ŠVP s využitím doporučených materiálů.

 

Termíny a místa:

4. 4. 2017, Praha od 13:00 nebo od 15:00
   Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (mapa)
25. 4. 2017, Liberec od 13:00
   STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec, Na Bojišti 15 (mapa)
4. 5. 2017, Brno od 13:00
   Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15 (mapa)
16. 5. 2017, Ostrava od 13:00
   VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Hasičská 49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (mapa)
23. 5. 2017, Plzeň od 13:00
  
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň (mapa)

 

Další podrobnosti:

Hodinová dotace: 2 hodiny

Počet účastníků: max. 20

Cílová skupina: pedagogové středních odborných škol

Odborný lektor: Ing. Miloš Rathouský

Součástí příjemného setkání bude občerstvení a tombola se zajímavými dárky z nakladatelství Raabe.

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150