Školní zralost 2014

 

Školní zralost 2014
odborná pedagogická konference
 
kdy:       24. dubna 2014kde:       Základní škola T.G. Masaryka Praha 7
Ortenovo náměstí 34, Praha 7 – zobrazit na mapě
 
 

 

ANOTACE

 

Konferenci na téma školní zralosti jsme připravili v rámci našeho programu na podporu rozvoje školní zralosti předškolních dětí. Na soustavnou a komplexní metodickou podporu této problematiky v oblasti předškolního vzdělávání se specializujeme již řadu let. Zkušenosti našich autorů, editorů a odborných konzultantů ve spojení s praktickými zkušenostmi učitelek a učitelů z mateřských škol jsme se nyní rozhodli soustředit do programu, který má za cíl pomoci pedagogům a jejich prostřednictvím také rodičům připravit děti co nejlépe na vstup do 1. třídy.
Problematiku školní zralosti totiž považujeme z hlediska výchovy a vzdělávání za jednu z klíčových, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníků ZŠ. Vhodné načasování a odpovídající připravenost a zralost dítěte pro nástup do školy může přinášet dlouhodobá pozitiva v průběhu celé školní docházky, z čehož vyplývá i vliv této skutečnosti na celou studijní dráhu jedince. Zároveň si také uvědomujeme, že mnoho dětí má před vstupem do školy se zvládáním základních dovedností, vědomostí a schopností zahrnovaných do pojmu školní zralosti stále větší problémy. Výraznou roli v tom dle našeho názoru rovněž hraje nedostatečné aktivní zapojení rodičů do jejich přípravy.
Pro učitelky a učitele mateřských škol je školní zralost věčně aktuálním tématem. S oporou o své odborné znalosti a profesní zkušenosti musí připravenost pro školu u dítěte do značné míry rozvíjet, jsou také důležitým „poradním hlasem“ pro rodiče, kteří váhají mezi zápisem dítěte do základní školy a odkladem jeho školní docházky.
Záštita MŠMT
Konferenci ŠKOLNÍ ZRALOST 2014 udělilo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 Věříme, že jsme konferencí ŠKOLNÍ ZRALOST 2014 přispěli:

 
·         k dalšímu profesnímu rozvoji pedagogů mateřských škol,
·         k řešení široce diskutovaného a společensky důležitého tématu,
·         ke kvalitnější přípravě dětí na vstup do školy a jejich úspěchu v průběhu školní docházky,
·         k menšímu počtu odkladů školní docházky,
·         k větší angažovanosti a informovanosti rodičů ve výchově a vzdělávání předškolních dětí.
 
Organizátor konference:        Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
Partner konference:                IDV – Institut pro další vzdělávání, o.p.s.
Obsah konference:

Pojetí školní zralosti v sobě zahrnuje několik rovin – zralost tělesnou, psychickou a sociální. Uvedeným tematickým oblastem se bude věnovat dopolední část konference vedená uznávanými odborníky na tuto problematiku. S hlavním příspěvkem dopoledního bloku vystoupí PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., (PedF UK), která je přední odbornicí v oboru předškolní pedagogiky a návaznosti mezi preprimárním a primárním vzděláváním. V odpoledním bloku workshopů se účastníci seznámí se složkami školní zralosti v praktických souvislostech každodenní práce s dětmi. Představen bude také v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetenci k učení, ale také pomoci celkově zhodnotit úroveň jejich schopností.
Odpolední workshopy budou dále věnovány konkrétním materiálům, které napomáhají k aktivnímu vedení a zapojení dětí do přípravy na nástup do 1. třídy v období předškolního vzdělávání. Představeny budou pracovní materiály a metodiky k jednotlivým složkám školní zralosti (pracovní listy, pohybové hry, návody k práci se situacemi reálného života atd.). Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly zvládnutelné jak pro děti, které mají v některé složce školní zralosti rezervy, tak v náročnější variantě pro děti vyspělejší.

Jednotlivé příspěvky zajistili odborníci a specialisté na předškolní vzdělávání:
 
Mgr. Stanislava AndršováPaedDr. Drahomíra Jucovičová
Mgr. Jiřina BednářováPhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava BudíkováMgr. Lenka Křapková
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.Mgr. Martina Kupcová
Mgr. Jan FišarMgr. Hana Nádvorníková
Mgr. Jiří Havlíkprof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
 

Konferencí provázela Mgr. Martina Kupcová, dlouholetá didaktička předškolního vzdělávání ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, autorka a editorka metodických materiálů pro nejmenší.

 

Shrnutí obsahu konference:

 

a)     školní zralost v souvislostech,
b)    důležité složky školní zralosti (jemná motorika a grafomotorika, znalosti, výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy a myšlení, sociální a emoční zralost, pracovní zralost, fyzická zralost),
c)     možnosti rozvoje školní zralosti v mateřské škole, dynamický přístup,
d)    představení vhodných pracovních materiálů a pomůcek,
e)     možnosti smysluplného využití ICT v předškolním vzdělávání.
 
Partneři konference:
     
Děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli s přípravou konference:
            

 

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150