VAŠE ŠKOLA 2016

  

Termín a místo:

9. 11. 2016, Hotel Artemis (Olympik), Praha 8 – zobrazit na mapě

Cílová osoba:

ředitelé všech typů škol a školských zařízení, zástupci, výchovní poradci a střední management MŠ, ZŠ, SŠ

  

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

 klf_registrace


Školní rok 2016/2017 s sebou přináší povinné inkluzivní vzdělávání, o němž se hojně hovoří nejen ve školách. Lze předpokládat, že se situace na školách z počátku v různých ohledech zintenzivňuje. Každoroční konference VAŠE ŠKOLA se vedle tradiční legislativní stránky změn zaměří na nové podmínky motivace pedagogických pracovníků, nastavování nových vnitřních pravidel řízení školy, prevenci výchovných a vzdělávacích problémů, v neposlední řadě i na to, jak inkluzivní proces komunikovat rodičům a jak si při tom všem udržet pozitivní mysl.


Zajímají Vás názory odborníků? Máte zájem o výměnu zkušeností ze zavádění inkluzivního vzdělávání s dalšími vedoucími pracovníky škol? Chtěli byste ochutnat něco z koučování a mentoringu? Chcete, aby se Vaše škola efektivně vyrovnala se změnami v novém školním roce?
Pokud alespoň jednou kladně odpovíte, přijďte určitě na konferenci VAŠE ŠKOLA nakladatelství RAABE. Letošní setkání přinese mnoho příležitostí pro všechny, kteří se inkluzí prakticky zabývají.

 Jaké to bylo?

 

Všechny výstupy zobrazíte zde

 

Hlavní body programu

  • panelová diskuze s odborníky
  • praktické workshopy
  • osobní setkání s prezentujícími osobnostmi
  • pohlazení po duši – degustace vína, společné odpolední posezení při hudbě

 

 Partnerem konference byla Asociace ředitelů základních škol ČR a Centrum školského managementu.

                      

 

DOPORUČILI JSME

Napřehlédněte nabídku na navazující veletrh VŠE PRO ŠKOLY A ŠKOLKY, který se koná 10. listopadu 2016 ve stejných prostorách. Vyhraďte si ještě jeden den a využijte možnosti zmapovat nabídku trhu.

 

 

 

RAABE v rámci veletrhu nabízí další vzdělávací semináře:

  • Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku, Mgr. Kateřina Papoušková

Workshop je věnován tématu nácviku sociálních dovedností u dětí s ADHD. Věnovat se budeme dovednostem, se kterými mívají děti největší potíže, a zážitkovou formou si budeme ukazovat způsoby práce s těmito tématy. Společně tak budeme hledat možnosti, díky nimž můžeme dítěti usnadnit jeho cestu ke spokojenějšímu fungování s jeho nejbližším okolím. Číslo akreditace: č. j.: MSMT-29134/2014-1-774

  • Pracujeme s předškolákem s ADHD v mladším školním věku, Mgr. Jaroslava Budíková

Workshop s ukázkovými pracovními listy a sešity představí praktické náměty a materiály pro práci s předškolákem s ADHD. Díky jedinečné metodice získají účastníci semináře účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů na jejich řešení.
Číslo akreditace: č. j.: MSMT-29134/2014-1-774

  • Ověřování školních předpokladů, Mgr. Helena Vlčková

Praktický workshop zaměřený na možnosti ověřování potřebných dovedností, schopností a znalostí budoucího školáka. Příklady vhodných metod a způsobů ověřování na konkrétních pracovních listech.

Přehled workshopů a přihlášení zobrazíte klepnutím na záložku Konference na webu Vše pro školy a školky.

 

PROBĚHLO

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940