Očekávané výstupy v praxi mateřské školy

Očekávané výstupy v praxi mateřské školy  

 

O publikaci

 

O autorech

 

 

 


Očekávané výstupy v praxi mateřské školy

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

•   rozvíjející zábavné činnosti v MŠ dokonale propojeny s RVP PV

•   příležitosti pro rozvoj dítěte při volné hře

•   očekávané výstupy dále rozpracovány do konkretizovaných očekávaných výstupů


 

Publikace představuje metodickou podporu pedagogům mateřských škol, kteří chtějí porozumět očekávaným výstupům v předškolním vzdělávání a rozvíjet kompetence a dovednosti dětí v souladu s připravovanou revizí RVP PV. Usnadní orientaci ve struktuře a obsahu očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí revidovaného RVP PV a prostřednictvím široké nabídky konkrétních činností a aktivit poskytne pedagogům didaktické nástroje pro komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Náměty na aktivity jsou koncipovány tak, aby zdůraznily provázanost všech vzdělávacích oblastí a podpořily integrované pojetí předškolního vzdělávání.

 

VÝHODY PUBLIKACE:

/ Struktura publikace a dělení kapitol dodržuje strukturu RVP PV.

/ Náměty na činnosti a aktivity zohledňují konkretizované očekávané výstupy dle připravované revize RVP PV.

/ Kromě námětů na řízené aktivity získáte i tipy, jak využívat k výchovně-vzdělávacím účelům také příležitosti, které se objevují ve spontánních činnostech dětí.

/ Všechny činnosti respektují přirozenou provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí a podporují tak integrované pojetí vzdělávání. U každé aktivity získáte náměty, jak jejím prostřednictvím komplexně rozvíjet osobnost dítěte v rozličných oblastech.

 

 

 

O publikaci

 

O autorech

 

 

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150