Nápadník pro mateřské školy

Nápadník pro mateřské školy  

 

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 


Ředitelem školy v každodenní praxi

 

NÁPADNÍK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hravé náměty pro práci s dětmi

 

•   Nevšední náměty na hry a činnosti

•   Písničky, básničky, pohádky, pracovní listy

•   Vhodné náměty na činnosti při inkluzivním vzdělávání

•   Účinná pomoc začínajícím učitelkám

 

•   600 stran A4

•   cena 1 665 Kč vč. DPH 


 

Prohlédněte si ukázkové listy nebo si publikaci objednejte k nezávaznému vyzkoušení na 14 dní zdarma!

 

ANOTACE:


Publikace Nápadník pro mateřské školy přináší aktuální pohled na vytváření, realizaci i hodnocení tematicky laděných celků v práci pedagogů mateřských škol. Měl by sloužit k dosažení výraznějšího souladu s požadavky na formální obsah i realizaci předškolního vzdělávání na úrovni tříd.

Nabízené příspěvky jsou další inspirací pro tvořivou práci pedagogů s dětmi. Přinášející nové a často nevšední náměty na hry a činnosti, včetně konkrétních písniček, básniček, pohádek, pracovních listů apod. Příspěvky jsou podle názvu a obsahu tematicky rozdělené do několika okruhů.

Charakteristika (hlavní záměr) jednotlivých příspěvků vyjadřuje volně - vlastními slovy formulované tři rámcové cíle (co se dítě nového naučí, s jakými hodnotami se setká a jak bude rozvíjena a podporována jeho samostatnost).

Dílčí vzdělávací cíle (ze všech pěti dílčích vzdělávacích oblastí  RVP PV) k  nabídce her a činností jsou zde důsledněji rozpracovány v konkrétnější a jednoznačnější cíle, které tak lépe vedou učitelku k tomu, čeho si při práci s dětmi nejvíce všímat, co u dětí zejména sledovat a průběžně vyhodnocovat. Na závěr každého celku jsou uváděny i návrhy otázek pro pedagoga, které mohou pomoci se zhodnocením přínosu pro děti, zejména z pohledu zvolených – tedy konkrétních vzdělávacích cílů včetně volby dalších postupů popř. i opatření.

Mnohé příspěvky vytvářejí metodicky zdatní specialisté v některých oblastech činností (např. pohybové, hudební, jazykové, výtvarné, dramatické), čímž pomáhají zejména začínajícím učitelkám lépe zvládat metodické postupy včetně plánování diferenciace náročnosti.

Publikace nabízí i vhodné náměty na činnosti při inkluzivním vzdělávání – začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (např. dětí z cizojazyčného prostředí, dětí se zdravotními problémy, či dětí nadaných) do běžných tříd mateřských škol.

 

OBSAH PUBLIKACE:

 

A) Lidé

• Všichni jsme tu kamarádi – Bc. Radka Johana Paterová – ukázka zde

• Hurá do cirkusu – Stanislava Kociánová

 

B) Příroda

• Co víme o zvířátkách? – Bc. Milena Bejlková

• Pěstujeme bylinky – Miroslava Strakatá

 

C) Pohádky a pověsti, oslavy a svátky

• O mrazíku, který maloval barvami – Mgr. Lucie Víchová

• O Červené karkulce – Mgr. Zuzana Filípková

• Co jsme našli v krabici? – Stanislava Kociánová

• Maminky mají svátek – Bc. Milena Bejlková

 

D) Umění kolem nás

• Na vlnách Vltavy – Bc. Markéta Košťálová, DiS.

• Máji, zavoň kvítím – doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – ukázka zde

• U rybníka, na potoce – doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

 

E) A něco na víc

Umíme správně dýchat? – Bc. Markéta Košťálová, DiS.

 

 Prohlédněte si ukázkové listy nebo si publikaci objednejte k nezávaznému vyzkoušení na 14 dní zdarma!

 

  

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

 

 

 

 

 

 

• Hurá do cirkusu – Stanislava Kociánová

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940