O autorech

Nápadník pro mateřské školy  

 

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

O AUTORECH:

 

Editorky:

Mgr. Hana Nádvorníková

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství v MŠ. Osmnáct let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, tři roky (1990 – 1994) působila na České školní inspekci v Praze (inspektorka pro předškolní vzdělávání). V současné době působí na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu v Praze 6, kde vyučuje metodiku hrových a manipulačních činností, metodiku kognitivních činností a řeči, pedagogické projektování, sociální a školský management. Působí v pozici „Vedoucí učitel odborné praxe“ všech vzdělávacích oborů školy (organizační a metodická koordinace praxí, koncepční a metodické řízení praxí). V letech 2002 – 2012 zároveň zastávala pozici vedoucí střediska odborné praxe (Centrum volného času Marie Montessori při VOŠ a SOŠ a G, Praha 6).

 

Mgr. Bc. Zuzana Bečvářová

Vystudovala PF UK obor předškolní pedagogika, rozšiřující studium speciální pedagogiky a školský management. Působila jako učitelka, ředitelka mateřské školy, dále jako obvodní metodička a po roce 1990 jako školní inspektorka pro předškolní vzdělávání. V současnosti působí jako středoškolský učitel na Vyšší odborné škole pedagogické v Praze. Je autorkou dvou odborných publikací zaměřených na řízení mateřských škol (Současná mateřská škola a její řízení a Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy - nakl. Portál).

 

Autorky:

/ Mgr. Zuzana Filípková – speciální pedagog, MŠ Trutnov

/ Bc. Markéta Košťálová, DiS. – speciální pedagog, MŠ Sulanského Praha

/ doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – Katedra hudební kultury, PedF ZU v Plzni

/ Bc. Radka Johana Paterová – Černošice

/ Bc. Milena Bejlková – MŠ Poříčí nad Sázavou

/ Miroslava Strakatá  – ředitelka MŠ Maršovice

/ Mgr. Lucie Víchová – ZŠ a MŠ, Blažkova, Brno

  

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

 

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940