O autorech

  

 

O publikaci

 

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

Mgr. Hana Splavcová

Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Kladně, obor dětská sestra, a následně vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory učitelství pro mateřské školy a pedagogika předškolního věku se zaměřením na rané dětství. V současné době je doktorandem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na předškolní pedagogiku.

Její profesní dráha je velmi rozmanitá. V počátku kariéry pracovala jako dětská sestra v jeslích a společném zařízení jeslí a mateřské školy. Po návratu z mateřské dovolené se profesně odklonila do oblasti finančního řízení. Po letech strávených mimo obor přijala nabídku uplatnit své zkušenosti jak z oblasti vzdělávání tak finančního managementu a několik let vedla zařízení pro děti do tří let. Učitelskou dráhu ukončila v pozici zástupce ředitele mateřské školy. Nyní pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání, kde zastává pozici garanta předškolního vzdělávání. Zároveň je zapojena do projektů realizovaných Národním ústavem pro vzdělávání:  Podpora práce učitelů (PPUČ) v pozici manažera podpory učitelů a garanta stupně vzdělávání; Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV A) v pozici odborného garanta DVPP.

Nad rámec pracovních aktivit se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, převážně prostřednictvím NIDV. Nejčastějšími tématy seminářů, které uskutečňuje, jsou vzdělávání dětí od dvou let v mateřské škole a naplňování platných právních předpisů v mateřské škole (soulad RVP PV a ŠVP). Je místopředsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy (www.asociacePV.cz).

 

Bc. Miroslava Nowaková, RN

Absolvovala Střední zdravotnickou školu ve Zlíně, obor dětská sestra. Ihned po maturitě nastoupila do zaměstnání jako dětská sestra v Rehabilitačním stacionáři rovněž ve Zlíně, kde poskytovala nepřetržitou ošetřovatelskou a výchovně vzdělávací péči dětem s převážně kombinovanými tělesnými a mentálními vadami.

Po sedmnácti letech strávených ve stacionáři v Hanzelkově vile se se vší vervou vrhla do kombinovaného studia na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde úspěšně absolvovala obor Všeobecná sestra. Současně změnila zaměstnání a nastoupila do vedoucí pozice v Jeslích M. Knesla, kde působí dodnes.

Přes svoji bohatou každodenní praxi stále toužila po rozšíření teoretických znalostí na poli pedagogickém, a proto ještě při zaměstnání vystudovala Střední školu pedagogickou a sociální ve Zlíně se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku.

 

 

Mgr. Andrea Mouchová

Vystudovala Gymnázium v Berouně a následně absolvovala bakalářské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru učitelství pro mateřské školy a navazující magisterské studium v oboru pedagogika předškolního  věku se zaměřením na rané dětství.

Od roku 1999 pracuje jako učitelka v mateřské škole. Zároveň spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání. Je zapojena do projektu realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání Podpora práce učitelů (PPUČ) v pozici garanta vzdělávací oblasti.

Prostřednictvím NIDV se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v seminářích k tématu vzdělávání dětí od dvou let v mateřské škole. Její příspěvky najdete na Metodickém portále rvp.cz. Je členkou Asociace předškolní výchovy (www.asociacePV.cz).

 

Bc. Blanka Zelenková

Absolvovala Gymnázium ve Vlašimi a jako nástavbové studium Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství se specializací výtvarná výchova. Na PedF UK vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy se specializací tělesná výchova a nyní dokončuje navazující magisterské studium Pedagogika předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku.

Během svého profesního růstu se vždy věnovala dětem a jejich rozvoji, čemuž zasvětila svůj dosavadní život. Nejprve pracovala osm let jako třídní učitelka na 1. stupni ZŠ, následně jako vedoucí vychovatelka a po narození druhé dcery postupně přešla do oboru předškolní pedagogiky – nejprve v soukromém sektoru, nyní pracuje jako učitelka ve státní mateřské škole. Mimo své působiště pracovala souběžně i jako volnočasový pedagog, lektor a metodik v DDM, dlouhodobě pořádala akce pro rodiny s dětmi s cílem ukázek společného trávení volného času.

Mimo svou práci byla vždy aktivní v oblasti sportu – jako trenér sportovní gymnastiky, cvičitelka všestrannosti a cvičitelka rodičů s dětmi a předškolních dětí. Nyní se těmto aktivitám věnuje více jako lektor cvičitelů a pedagogů v oblasti pohybového rozvoje dětí především předškolního věku. Od roku 2008 patří do týmu lektorů ÚŠ ČOS, je autorkou metodik a choreografií, mimo jiné i k projektu Škola písničkou, který se snaží spojit hudbu s pohybem a propojit všechny vzdělávací oblasti za pomoci hudby. Je členkou Asociace předškolní výchovy.

 

Bc. Jana Smolková

Absolvovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor učitelství MŠ a následně vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro mateřské školy se specializací na dramatickou výchovu.

Svůj profesní život od roku 1981 do roku 2017 věnovala vzdělávání dětí předškolního věku. Vždy ji zajímaly nové informace z oblasti vzdělávání a aktivně se o inovativní metody zajímala a stále zajímá. Od roku 1997 se hlouběji věnovala studiu Montessori pedagogiky v českém i evropském prostředí. Jako učitelka MŠ byla u pilotního ověřování Montessori učení v ČR a dalších 19 let v této pedagogické práci pokračovala, naposledy v MŠ Kladno. V těchto letech se věnovala dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti Montessori pedagogiky, tématům školní zralosti a připravenosti, přípravy dětí ke vstupu do ZŠ.

Nyní pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání, kde zastává pozici garanta předškolního vzdělávání. Zároveň je zapojena do projektů realizovaných Národním ústavem pro vzdělávání: Podpora práce učitelů (PPUČ) v pozici garanta vzdělávací oblasti, Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV A) v pozici odborného garanta DVPP. Je členem Asociace předškolní výchovy (www.asociacePV.cz) a Společnosti Montessori ČR (www.montessoricr.cz).

 

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940