ABC pro mateřské školy - projekt ERASMUS +

 

Co je projekt ABC pro mateřské školy?

Od 1. listopadu 2020 nakladatelství Raabe začalo realizovat nadnárodní projekt „Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy)“, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o., je mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (2020-1-CZ01-KA201-078464), jehož se účastní Česká republika, Slovensko a Slovinsko.

Projekt spojí úsilí 8 organizací ze tří evropských zemí (Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Našimi partnery jsou Univerzita Karlova (Česká republika), Fakultní mateřská škola se speciální péčí v Praze (Česká republika), Mateřské školy Kopřivnice (Česká republika), Katolická univerzita v Rožmberku (Slovensko), Mateřská škola Riadok v Rožmberku (Slovensko), Univerzita v Mariboru (Slovinsko) a Mateřská škola Studenci Maribor (Slovinsko).

Co je cílem projektu ABC pro mateřské školy?

Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání zavedením inovativních přístupů a postupů, zajistit komplexní rozvoj kompetencí dítěte předškolního věku. Toho bude dosaženo podporou učitelů mateřských škol při získávání znalostí o tom, jak efektivně aplikovat projektové učení a činnostní učení v předškolním vzdělávání.
Projekt je inovativní, protože si klade za cíl povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucích“ na „průvodce“ procesu učení. Projekt učitele vybaví metodikou tvořenou jim na míru, která jim pomůže rozšířit jejich pedagogickou praxi a tím podpořit jejich profesionální rozvoj. To zahrnuje podporu přístupů zaměřených na děti k rozvoji kreativity, samostatnosti, soběstačnosti, motivace k učení, uvědomění si vlastních práv a povinností, řešení problémů, sebehodnocení a hodnocení vlastních znalostí a potřeb dětí.

Jaké jsou výstupy projektu ABC pro mateřské školy?

Během 27 měsíců existence projektu Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy) budeme pracovat na následujících intelektuálních výstupech, které jsou navzájem propojeny a společně vytvářejí jeden celek:
  1. Metodika ABC pro učitele - metodické pokyny pro učitele předškolního vzdělávání o tom, jak integrovat projektové a činností učení do předškolního vzdělávání s praktickými aktivitami a komplexním přehledem návrhů činností, technik hodnocení a různých dalších zdrojů.
  2. ABC Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávací program pro poskytovatele vzdělávání učitelů mateřských škol o tom, jak školit studenty předškolní pedagogiky a učitele. Cílem je zlepšit jejich profesní rozvoj se zaměřením na metody orientované na dítě, jako je projektové a činností učení.
Kromě toho budou k dispozici ještě 2 hmatatelné výstupy projektu:
  • ABC pilotáž výstupů – testování inovativních výstupů v praxi v průběhu projektu a získání zpětné vazby o použitelnosti, aplikovatelnosti a potenciálu dalšího využití intelektuálních výstupů.
  • ABC Závěrečná projektová konference - propagace výsledků projektu, podpora nadnárodní spolupráce na tomto tématu a umožnění širšího dopadu.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt ABC pro mateřské školy se prezentuje:

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150