Good Start to School – projekt ERASMUS+

      

 

Good Start to School

Jako leader v podpoře kvality předškolního vzdělávání jsme iniciovali mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+ s cílem přípravy a realizace inovativního modelu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou.

 

Co je projekt GOOD START TO SCHOOL?

  • Mezinárodní evropský projekt, jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko.
  • Projekt je zaměřen na hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole a na rozvoj komunikace mezi MŠ a rodinou.
  • Koordinace projektu: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
  • Partnerské organizace: Masarykova Univerzita v Brně, 5 partnerských mateřských škol ze všech zúčastněných zemí, Nakladatelství Dr. Josef Raabe na Slovensku a v Maďarsku

Projekt vytváří společný mezinárodní prostor pro nápomoc k hledání dalších efektivních způsobů rozvoje a prohlubování partnerství rodiny a školy.

 

Výstupy projektu, které vytvořili experti z Pedagogické fakulty MU v Brně a ověřovaly učitelky a ředitelky partnerských škol:

  • unikátní diagnostický nástroj PREDICT pro průběžné zaznamenávání a vyhodnocování učebních pokroků dítěte v mateřské škole, respektive jeho klíčových kompetencí;
  • METODIKA PRO UČITELE, z níž se dozvíte nejen informace o tomto diagnostickém nástroji;
  • PŘÍRUČKA PRO RODIČE, která rodičům slouží jako průvodce hodnocením rozvoje dítěte.

 

Po vyhodnocení a zpracování budou závěry projektu šířeny rovněž formou mezinárodních konferencí.

 

Výstupy projektu jsou určeny pro:

/ pedagogy a­ odborníky v­ MŠ a ­ZŠ
/ rodiče dětí i­ jejich rodinné příslušníky
/ Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a ­další země

 

Projekt je realizován od října 2015 do června 2018 – o jeho průběhu a výsledcích Vás budeme průběžně informovat!

 

Informační stránka k projektu, kde se dozvíte další podrobnosti:
www.goodstarttoschool.eu

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940