Good Start to School – projekt ERASMUS+

      

 

Good Start to School

Jako leader v podpoře kvality předškolního vzdělávání jsme iniciovali mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+ s cílem přípravy a realizace inovativního modelu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou.

Větší zapojení rodičů do předškolního vzdělávání je východiskem pro úspěšnou spolupráci s učiteli a současně povede i k posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání a výchovu dětí.

Projekt vytváří společný mezinárodní prostor pro nápomoc k hledání dalších efektivních způsobů rozvoje a prohlubování partnerství rodiny a školy.

Výstupy projektu budou ve formě kompletu praktických materiálů včetně metodické příručky pro učitele a praktické příručky pro rodiče. Materiály a výstupy budou vytvářet a ověřovat učitelky a ředitelky partnerských škol spolu s experty z Pedagogické fakulty MU v Brně.

Mezinárodní odbornou a organizační podporou v České republice, na Slovensku a v Maďarsku zajišťuje nakladatelství RAABE.

Po vyhodnocení a zpracování budou závěry projektu šířeny rovněž formou mezinárodních konferencí.

 

Výstupy projektu jsou určeny pro:

/ pedagogy a­ odborníky v­ MŠ a ­ZŠ
/ rodiče dětí i­ jejich rodinné příslušníky
/ Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a ­další země

Projekt přináší:

/ nový model komunikace mezi rodinou a ­mateřskou školou
/ větší angažovanost a ­informovanost rodičů
/ zkvalitnění společného sdílení cílů
/ mezinárodní sdílení zkušeností a­ praxe
/ praktické metodické materiály pro učitele a ­rodiče

 

Projekt je realizován od října 2015 do června 2018 – o jeho průběhu a výsledcích Vás budeme průběžně informovat!

 

Informační stránka k projektu, kde se dozvíte další podrobnosti:
www.goodstarttoschool.eu

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940