Good Start to School – projekt ERASMUS+

      

 

Good Start to School

Jako leader v podpoře kvality předškolního vzdělávání jsme iniciovali mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+.

 

Co je projekt GOOD START TO SCHOOL?

  • Mezinárodní evropský projekt, jehož se účastnily Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko a probíhal v letech 2015 – 2018.
  • Projekt je zaměřen na hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole a na rozvoj komunikace mezi MŠ a rodinou.
  • Koordinace projektu: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
  • Partnerské organizace: Masarykova Univerzita v Brně, 5 partnerských mateřských škol ze všech zúčastněných zemí, Nakladatelství Dr. Josef Raabe na Slovensku a v Maďarsku

 

VÝSTUPY PROJEKTU GOOD START TO SCHOOL

Výstupy projektu jsou určeny především pro pedagogy MŠ, a rodiče dětí. Jsou dostupné zdarma ve čtyřech jazycích (v češtině, slovenštině, maďarštině, angličtině).

 

DOWNLOAD / STÁHNOUT

 

PREDICT

Diagnostický a evaluační nástroj je určen pro průběžné zaznamenávání a vyhodnocování učebních pokroků dítěte v MŠ, respektive rozvoje jeho klíčových kompetencí. Odpovídá praktickým požadavkům sledování a záznamu po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Výsledky hodnocení dítěte je možné zaznamenávat flexibilně, v souladu s preferencí každého jednotlivého učitele.

 

METODIKA PRO UČITELE

Příručka pro učitele mateřských škol přináší informace o diagnostickém a evaluačním nástroji PREDICT, včetně instrukcí jak s PREDICTEM pracovat v jeho tištěné i elektronické podobě. Publikace učitele seznamuje s diagnostickými metodami používanými v MŠ, věnuje se komunikaci mateřské školy s rodiči a přináší četné příklady z praxe i praktické ukázky ve formě příloh.

 

PŘÍRUČKA PRO RODIČE

Průvodce hodnocením rozvoje dítěte jasně a srozumitelně představuje rodičům, jak učitelé v MŠ s dětmi pracují na jejich sociálně-emočním rozvoji prostřednictvím nástroje PREDICT a jak je pro rozvoj dítěte prospěšná spolupráce a kvalitní komunikace mateřské školy s rodiči.

 

ELEKTRONICKÁ FORMA NÁSTROJE PREDICT

Elektronická verze evaluačního a diagnostického nástroje PREDICT umožňuje jednoduše vizualizovat výsledky měření a velmi přehledně prezentovat jak výsledky pro jednotlivé dítě, tak pro celou třídu ve formátu Excel. Vizualizace výsledků je efektivním nástrojem při rozhovoru učitele s rodičem dítěte nebo při konzultačních hodinách.

 

DOWNLOAD / STÁHNOUT

 

INFORMAČNÍ STRÁNKA PROJEKTU
www.goodstarttoschool.eu

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 


aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150