Strojírenství a strojírenská výroba

  

 

O publikaci

O autorech

Prohlédněte si

 Vyzkoušejte zdarma

 


 

STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Publikace vznikla z podnětu učitelů středních odborných škol.

Základní dílo má cca 400 stran, cena  je 1665,- Kč s DPH, bez poštovného a balného. Formát A4.

V průběhu 1 roku zašleme předplatitelům 7 doplňujících balíčků, které vytvoří kompletní publikaci s počtem stran cca 1 660.

 Podrobnosti k předplatnému >>

Publikaci získáte k 14dennímu nezávaznému nahlédnutí (e-shop). 


 

Objednejte si publikaci k nezávaznému vyzkoušení na 14 dní zdarma!

 

Členění publikace: 

  • Strojní součásti a mechanizmy
  • Stroje a zařízení
  • Mechanika
  • Technické materiály a polotovary
  • Strojírenská technologie a měření
  • Technická dokumentace
  • BOZP

 

Nepřehlédněte

Novinka

Semináře pro učitele středních odborných škol

V rámci semináře se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Odborní konzultanti nabídnou pohled na aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech pro skupinu oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba.

Více o seminářích >>

 

Přečtěte si články k tématu

Pomoc pro obor Strojírenství

Přinášíme rozhovor s Ing. Milošem Rathouským, někdejším středoškolským učitelem a odborným pracovníkem NÚOV, který je odborným garantem nové publikace Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Strojírenství a strojírenská výroba pro střední odborné vzdělávání.

Číst dále >>

 

Nadchází soumrak učebnic?

Pokud jste učiteli odborných předmětů na střední škole, můžete si udělat jeden rychlý test. Zkuste odpovědět na otázku, jak staré jsou učebnice, které při výuce nejčastěji používáte? Pět, deset, patnáct let nebo ještě více?

Číst dále >>

 

Kompletní obsah publikace (cca 1 660 stran)

 

A – Strojní součásti a mechanizmy

A 1 – Spoje a spojovací součásti: Rozdělení spojů, Šroubové spoje, Kolíkové spoje, Čepové spoje, Klínové spoje, Spoje perem, Svěrné spoje, Tlakové spoje, Nýtové spoje, Svarové spoje, Pájené a lepené spoje, Pružné spoje, Těsnění nepohyblivých spojů,

A 2 – Součásti k přenosu sil a momentů: Hřídele, Čepy, Ložiska, Brzdy, Spojky,

A 3 – Mechanické převody a jejich součásti: Základní pojmy, Třecí převody, Řemenové převody, Řetězové převody, Ozubené převody, Planetové a harmonické převody

A 4 – Potrubí, armatury a příslušenství: Potrubí, Armatury, Příslušenství potrubí, Ochrana a uložení, Montáž, demontáž a údržba potrubí a armatur

A 5 – Kovové a nekovové konstrukce: Nosníky, příhradové konstrukce, rámy strojů a zařízení

A 6 – Mechanizmy: Mechanizmy kinematické, Mechanizmy tekutinové

A 7 – Elektrická zařízení strojů: Elektrická výstroj strojů (rozvody, pohony, ovládací prvky, jištění)

A 8 – Prvky automatického řízení: Řídicí a automatizační systémy (elektrické, elektronické, elektrohydraulické a elektropneumatické)

B – Stroje a zařízení

B 1 – Zdvihací a dopravní stroje a zařízení: Zvedáky, Kladkostroje a navijáky, Jeřáby, Výtahy, Dopravníky

B 2 – Pracovní stroje (generátory): Čerpadla, Kompresory

B 3 – Hnací stroje (motory): Vodní motory, Spalovací motory, Parní turbíny, Plynové turbíny

B 4 – Technická úprava prostředí: Vytápění, chlazení, větrání a klimatizace

B 5 – Silniční vozidla

B 6 – Kolejová vozidla

B 7 – Plavidla

B 8 – Letadla

B 9 – Provoz a údržba strojů a zařízení: Údržba, Technická diagnostika

C – Mechanika

C 1 – Statika: Základní pojmy, Soustava sil a její řešení, Působení síly na těleso, Nosníky, Těžiště, Pasivní odpory

C 2 – Pevnost a pružnost: Druhy namáhání - Tah, Tlak, Střih, Krut, Ohyb, Vzpěr

C 3 – Kinematika

C 4 – Dynamika

C 5 – Hydromechanika

C 6 – Termomechanika

D – Technické materiály a polotovary

D 1 – Rozdělení a vlastnosti materiálů: Rozdělení technických materiálů, Fyzikální a chemické vlastnosti, Mechanické a technologické vlastnosti, Defektoskopie

D 2 – Základy metalografie a tepelného zpracování: Základní pojmy, Kovy a jejich slitiny, Slitiny železa, Tepelné a chemickotepelné zpracování

D 3 – Kovové materiály: Rozdělení, výroba surového železa, Oceli, Litiny, Neželezné kovy a slitiny, Nástrojové materiály

D 4 – Plasty a ostatní nekovové materiály: Plasty, Výroba a zpracování plastů, Ostatní nekovové materiály

D 5 – Pomocné materiály, provozní hmoty a mazadla

D 6 – Polotovary: Normalizované polotovary, Nenormalizované polotovary

E – Strojírenská technologie a měření

E 1 – Obrábění: Teorie obrábění, Ruční obrábění a dělení materiálu, Soustružení, Frézování, Hoblování a obrážení, Vrtání a vyvrtávání, Protahování a protlačování, Broušení, Výroba ozubení, Dokončovací způsoby obrábění, Nekonvenční způsoby obrábění, Obráběcí stroje pro automatizaci výroby, Přípravky

E 2 – Tváření: Tváření za tepla, Tváření za studena

E 3 – Odlévání:Odlévání do pískových forem, Jiné způsoby odlévání

E 4 – Svařování, pájení a lepení: Svařování plamenem a elektrickým obloukem, Pájení a lepení

E 5 – Montáže

E 6 – Povrchové úpravy: Koroze a její odstraňování, Ochrana kovovými povlaky, Ochrana nekovovými povlaky

E 7 – Technologické postupy: Principy, tvorba, stanovení technologických podmínek, využití výpočetní techniky

E 8 – Kontrola a měření: Jakost - definice, řízení a certifikace, Měření základních fyzikálních a technických veličin, Měření rozměrů, Měření úhlů, tvarů, vzájemné polohy ploch a prvků, Komplexní měření strojních součástí a nástrojů, Způsoby měření a kontroly jakosti povrchu, Zjišťování mechanických a technologických vlastností materiálů, Zkoušky bez porušení materiálu a zkoušky provozních materiálů

F – Technická dokumentace

F 1 – Úvod do technické dokumentace: Normalizace v technickém kreslení, Druhy technické dokumentace, Druhy čar, měřítka, technické písmo

F 2 – Technické zobrazování: Technické zobrazování, řezy a průřezy, Kótování, Tolerování rozměrů, lícování, Předepisování geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch a prvků, Předepisování jakosti povrchu

F 3 – Zobrazování strojních součástí: Šrouby a šroubové spoje, Čepy, hřídele, tvarové spoje, Ozubené převody, Ložiska a pružiny, Nýtové a svarové spoje, Potrubí a armatury

F 4 – Výkresy, schémata a další technická dokumentace: Výkresy součástí, Výkresy sestavení, Výkresy polotovarů, Kinematická schémata, Elektrotechnická schémata, Hydraulická a pneumatické a další schémata, Technologická dokumentace, Další technická dokumentace (normy, provozní předpisy, katalogy, servisní dokum.)

F 5 – Základy deskriptivní geometrie

F 6 – Programy pro podporu konstruování

G – BOZP: Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Základy první pomoci, Hygiena práce, Požární prevence, Pracovněprávní souvislosti

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940