Ředitelem školy v každodenní praxi

Ředitelem školy v každodenní praxi  

 

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 


Ředitelem školy v každodenní praxi

 

ŘEDITELEM ŠKOLY V KAŽDODENNÍ PRAXI 

Právo, finance, management, inkluze, příklady dobré praxe

 

novinky a změny v legislativě, finanční řízení, účetnictví, finanční kontroly, inkluzivní vzdělávání a příklady dobré praxe, personální management, povinnosti a kompetence ředitele

 

•   1 200 stran A5

•   cena 1 665 Kč vč. DPH 


 

Prohlédněte si ukázkové listy nebo si publikaci objednejte k nezávaznému vyzkoušení na 14 dní zdarma!

 

Publikace Vám umožní zorientovat se v aktuálních změnách ve školské a související legislativě nezbytné pro výkon ředitelské profese. Vyhnete se nejčastějším pochybením ve finančním řízení instituce. Budete pravidelně informováni o novinkách a nejnovějších trendech v oblasti školského managementu. Získáte návody na vhodná inkluzivní opatření ve Vaší škole a další náměty na vytvoření příznivého školního klimatu.

 

ÚVODNÍ SLOVO EDITORKY:

 

"Vážené kolegyně, vážení kolegové,
každý ředitel školy musí denně řešit větší či menší problémy nejrůznějšího charakteru. Někdy má na jejich řešení dostatek času, jindy se ocitá v časové tísni. Často potřebuje rychle najít potřebnou informaci, aby mohl okamžitě odpovědět na dotaz či uzavřít nějakou smlouvu. Mnoho ředitelů jistě hledá spolehlivý zdroj, v němž by se bylo možné jednoduše zorientovat, jenž by obsahoval velké množství potřebných informací. Vzhledem k mnoha změnám ve společnosti, ale i legislativě jde zejména o data co nejaktuálnější.
Publikace Ředitelem školy v každodenní praxi si klade za cíl uvedené požadavky co možná nejvíce naplnit. Pro přehlednost je rozdělena do pěti tematicky zaměřených oddílů: Legislativa, Finance, ekonomika, Ředitel školy, Vzdělávací proces a Příklady dobré praxe.
Předkládaná publikace je otevřeným dílem, které bude reagovat na legislativní i jiné změny v oblasti školství a bude v pravidelných intervalech doplňováno. Soustředíme se především na aktuální novinky, praktické rady a příklady. V nejbližší době se tak můžete těšit na stati věnované novele školského zákona.
Přáli bychom si, aby se publikace Ředitelem školy v každodenní praxi stala Vaším užitečným pomocníkem, který Vám ulehčí řešení každodenních různorodých školních situací či obtíží."
 
PhDr. Jitka Kendíková,
editorka

 

OBSAH PUBLIKACE:

 

A)Legislativa

• Školský zákon a jeho dopady do praxe ředitele školy – JUDr. Eva Dandová

• Zákon o pedagogických pracovnících k 1. lednu 2015 – Mgr. Bc. Pavel Šimáček

• Jak pečovat o zaměstnance škol – JUDr. Eva Dandová

• Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení
   – 1. část: Škola v systému soukromého a veřejného práva – Mgr. Pavla Katzová
   – 2. část: „Občan“, rodina a škola – Mgr. Petr Vokáč – ukázka zde

• Personální činnosti po novém občanském zákoníku – JUDr. Ladislav Jouza

• Nový občanský zákoník a jeho dopady na praxi ředitelů škol a školských zařízení – 3. část: Smlouvy podle nového občanského zákoníku – Mgr. Pavla Katzová

• Velká novela školského zákona – díl I. – JUDr. Eva Dandová


B) Finance, ekonomika

• Řídící kontrola ve škole – příspěvkové organizaci – Mgr. Pavel Zeman

• Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek v účetním období 2015 – Jaroslava Svobodová
 
C) Ředitel školy

• Manažerské výzvy v řízení pedagogického procesu – PhDr. Václav Trojan, Ph.D. – ukázka zde

• Učitelské inspirace v ředitelské práci – PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 

D) Vzdělávací proces

• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami – PhDr. Jitka Kendíková – ukázka zde

• Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – PhDr. Jitka Kendíková

E) Příklady dobré praxe, zajímavosti

• Komunikace mezi školou a rodinou – PhDr. Jan Vyhnálek

• Práce s rodičovskými skupinami ve škole – Mgr. Marek Lauermann

• Zapojení žáků do života školy – Mgr. Marek Lauermann

• Alternativní inspirace – waldorfské školy – Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

  

Prohlédněte si ukázkové listy nebo si publikaci objednejte k nezávaznému vyzkoušení na 14 dní zdarma!

  

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940