Škola a rodiče

 

Škola a rodiče

 

Program na podporu rozvoje DĚTSKÉ zralosti
 

Představujeme Vám program na podporu rozvoje školní zralosti a připravenosti dětí, který má za cíl pomoci pedagogům a rodičům připravovat děti co nejlépe nejen na vstup do 1. třídy, ale hlavně na život a celoživotní vzdělávání.

Otázku školní zralosti totiž považujeme za jednu z klíčových, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníků ZŠ, ale zejména v cíleném vzdělávání předškolních dětí. Vhodné načasování a odpovídající připravenost a zralost dítěte pro nástup do školy může přinášet dlouhodobá pozitiva v průběhu celé školní docházky, z čehož vyplývá i vliv této skutečnosti na celou studijní dráhu jedince.

Zároveň si uvědomujeme, že mnoho dětí má před vstupem do školy se zvládáním právě těchto základních dovedností, vědomostí a schopností stále problémy. Velkou roli v tom dle našeho názoru hraje nedostatečné aktivní zapojení rodičů do přípravy předškoláků na školní docházku. Některé z rodičů však často od systematické přípravy odradí to, že neví, jak správně postupovat.

Na metodickou podporu této problematiky v oblasti předškolního vzdělávání se soustavně specializujeme již řadu let. Spolupracujeme s předními odborníky a specialisty na předškolní vzdělávání i s celou řadou pedagogů přímo z praxe. Vzhledem k rozsahu i hloubce našich společných zkušeností jsme se nyní rozhodli soustředit je do programu na podporu školní zralosti.

Chceme přispět nejen k rozvoji metodických a pracovních aktivit pro školní a domácí přípravu děti, ale současně k rozvoji komunikace mezi školou a rodiči. Právě odborně vedenou, ale srozumitelnou a vhodnou komunikaci mezi dvěma stranami podílejícími se na přípravě dítěte na vstup do školy považujeme za důležitou pro úspěšné zvládnutí tohoto zásadního kroku v jeho životě.


Program je určen pro:

 • pedagogy a odborníky v mateřských a základních školách
 • rodiče i rodinné příslušníky dětí předškolního a mladšího školního věku
 • ...a širokou veřejnost, které není lhostejná budoucnost našich nejmenších

 Program přináší:

 • kvalitnější přípravu dětí na vstup do školy
 • větší angažovanost a informovanost rodičů ve výchově a vzdělávání dětí
 • profesní rozvoj pedagogů mateřských a základních škol
 • menší počet odkladů školní docházky
 • pomoc při řešení široce diskutovaného a společensky důležitého tématu

  

ŠKOLA A RODIČE – metodické a pracovní aktivity pro podporu rozvoje školní zralosti:

 • komplexní metodiky jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání
 • tematické metodické příručky pro pedagogy MŠ a ZŠ
 • pracovní sešity pro předškolní vzdělávání dětí v MŠ s odbornou metodickou podporou pro učitele
 • pracovní sešity k procvičování konkrétních dovedností, schopností a znalostí dětí v domácím prostředí s vhodnou metodickou podporou pro rodiče
 • akreditované vzdělávání pedagogů se zaměřením na školní zralost
 • odborné konference jako platforma pro diskuzi a výměnu zkušeností 


ŠKOLA A RODIČE – projekty pro podporu komunikace mezi pedagogy a rodiči:

 • KULIFERDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY – školky, které cíleně rozvíjejí klíčové oblasti školní zralosti svých dětí a aktivně spolupracují s rodiči
 • KULIFERDOVO DESATERO – desatero budoucího školáka srozumitelné i dětem
 • KULIFERDA MÁ POD ČEPICÍ – edukační aktivity pro předškoláky a školáky a jejich rodiče
 • KULIFERDOVA ŠKOLA HROU – celoroční hravé vzdělávání a dárky a odměny navíc
 • KULIFERDÍ BLOG o předškolním vzdělávání – zajímavé postřehy a názory o vzdělávání dětí – více zde


Iniciátor a garant programu:

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5

RAABE se úspěšně profiluje jako odborné pedagogické nakladatelství – specializujeme se na vydávání odborných publikací a metodických příruček pro učitele a ředitele MŠ a ZŠ a pracovních sešitů pro podporu rozvoje našich dětí.

Naším dlouhodobým cílem je podpora kvality vzdělávání. Chceme být profesionálním a spolehlivým partnerem při řešení specifických i každodenních potřeb vedení škol, učitelů i dalších odborných pracovníků ve školství. V neposlední řadě pomáháme předškolákům, žákům, studentům i jejich rodičům.

Více i nás a našich cílech se dozvíte zde.

 

Jako leader v podpoře kvality předškolního vzdělávání jsme iniciovali mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+ s cílem přípravy a realizace inovativního modelu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou.

Více o projektu Good Start to School.

 

 

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150