Menu
Nákupní košík

Balík Školní zralosti

Balík Školní zralosti s 40% SLEVOU = šest publikací na téma školní zralosti, které si kladou za cíl pomoci pedagogům mateřské školy připravit předškolní dítě na nástup do první třídy. VIP cena 1 434 Kč (z původní ceny 2 394 Kč, ušetřeno 960 Kč).

Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti
Balík Školní zralosti

Balík Školní zralosti s 40% SLEVOU = šest publikací na téma školní zralosti, které si kladou za cíl pomoci pedagogům mateřské školy připravit předškolní dítě na nástup do první třídy. VIP cena 1 434 Kč (z původní ceny 2 394 Kč, ušetřeno 960 Kč).

1 434 Kč
Cena bez DPH: 1 304 Kč

Balík Školní zralosti = Ediční řada Školní zralost si klade za cíl pomoci pedagogům mateřské školy připravit předškolní dítě na nástup do první třídy a získat všechny potřebné informace. Publikace přinášejí příspěvky pokrývající všechna důležitá témata a oblasti spjaté s nástupem dítěte do základní školy – připravenost dítěte na vstup do školy, problematiku odkladů školní docházky, téma rozvoje jednotlivých oblastí nebo přehled nezbytné legislativy týkající se nástupu dítěte do základní školy.


První díl Školní zralost a její diagnostika  se věnuje tématu připravenosti dítěte na vstup do základní školy a tomu, co pro její optimální úroveň mohou udělat mateřské školy. Nechybí obecná charakteristika předškolního dítěte jak po stránce vývoje motorického, kognitivního, sociálního a motivačně-volního vývoje, tak po stránce hry a vývoje emocionálního. Samostatná kapitola se věnuje rozvíjení poznávacích funkcí dítěte. Zpracována je také problematika pedagogické diagnostiky v práci pedagoga mateřské školy. Závěr patří přehledu nejvýznamnějších změn, týkajících se předškolního vzdělávání a nástupu do školy, které přinesla novela školského zákona.


Druhý díl Školní zralost a odklady školní docházky přináší komplexně zpracované téma odkladů školní docházky. Úvodní stať přináší analýzu nečastějších příčin odkladů a také odpovědi na nejčastější otázky, které v souvislosti s odklady zaznívají. Samostatná kapitola se věnuje nedostatečné pracovní, sociální i citové zralosti a její roli při možných budoucích neúspěších malého školáka. Nechybí pohled logopeda na řečové vady a jejich případnou roli při odkladu školní docházky a ani téma sjednávání odkladu z pohledu pracovníka pedagogicko-psychologické poradny. Uveden je rovněž přehled základní legislativy týkající se tohoto tématu.


Třetí díl Školní zralost a komunikace v MŠ přináší komplexně zpracované téma komunikace v mateřské škole s vazbou na téma školní zralosti. Téma je představeno z několika úhlů pohledu: komunikace s rodiči předškolního dítěte se všemi jejími specifiky, komunikace se základní školou nazíraná jak z pohledu školy mateřské, tak základní a nechybí ani téma komunikace MŠ a pedagogicko-psychologické poradny.


Čtvrtý díl Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika představuje specifika vzdělávání a diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v posledním předškolním ročníku mateřské školy. Diagnostiku školní zralosti a připravenosti u těchto dětí autorky příspěvků představují především jako oblast, která není jen doménou odborníků a učitelů v mateřských školách, nýbrž je součástí zájmu rodičů a dospělých, kterým jde především o zdravý vývoj dětí.


Pátý díl Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy se věnuje problematice přípravě dětí s SVP na školní docházku z praktického hlediska. Publikace pojednává o začlenění dětí s SVP jak do běžné, tak do speciální třídy MŠ, o specifikách jejich předškolní přípravy či o komunikaci s jejich rodiči. Dozvíte se o zkušenostech s přípravou na školní docházku u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, které jsou určeny (nejen) dětem s SVP.


V šestém díle Školní zralost a nadané dítě naleznete informace jak nadané dítě rozpoznat, jak je správně podpořit a připravit na školní docházku.
Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam

Související články z Magazínu Raabe