Menu
Nákupní košík

E-knihy

Kůry, můry, ven, ať je krásný den - e-kniha
BESTSELLER E-KNIHA
Publikace Kůry, můry, ven, ať je krásný den obsahuje inspirativní tematické celky vycházející z autorčiny dlouholeté praxe v mateřské škole. Nejrůznější zábavné hry, činnosti a společná povídání jsou věnovány zejména proměnám přírody a rozvoji dětského prosociálního cítění. Tři tematické c..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Malé příběhy o velkých věcech - e-kniha
E-KNIHA
Záleží Vám na tom, aby si děti navštěvující Vaši mateřskou školu rozvíjely empatii, altruismus a přijímání odlišností druhých? Ve Vašem úsilí Vám pomůže publikace Malé příběhy o velkých věcech.  Díky ní si děti rozvinou své sociálně emoční dovednosti a také posílí svou schopnost spolup..
365 Kč
Cena bez DPH:332 Kč
Není drak jako drak - e-kniha
BESTSELLER E-KNIHA
Publikace Není drak jako drak na 1. stupni ZŠ obsahuje inspirativní tematické celky rozvíjející jednotlivé gramotnosti, vychází z dlouholeté praxe autorů na základní škole. Důraz je zejména kladen na rozvoj komunikativních dovedností dětí. V publikaci naleznete nepřeberné množství aktivit a činností..
329 Kč
Cena bez DPH:299 Kč
O jedné louži - e-kniha
E-KNIHA
Publikace O jedné louži Vám přináší čtyři tematické bloky zaměřené na vytváření základních sociálních dovedností, postojů a poznatků, které napomáhají tvorbě sociálních vazeb a vztahů. Všechny tematické bloky jsou postaveny na práci s příběhem. Pomocí technik dramatické výchovy se děti učí..
365 Kč
Cena bez DPH:332 Kč
Od satiry k ekonomii - e-kniha
E-KNIHA
Ústředním tématem publikace Od satiry k ekonomii je divadlo. Metodika z ediční řady Rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ je vhodná pro práci se staršími žáky 2. stupně v rámci českého jazyka. Vedle rozvoje základní, čtenářské gramotnosti vede žáky k práci s vlastními emocemi a k ro..
365 Kč
Cena bez DPH:332 Kč
Od zrníčka po koláček - e-kniha
E-KNIHA
Publikace Od zrníčka po koláček přináší širokou paletu činností s environmentální a výtvarnou tematikou. Děti se například hravými aktivitami seznamují s životním cyklem obilí a vším, co předchází upečení lahodného koláče. Získávají také představu o tom, jaká skladba potravin je pro ně zdravá. ..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Pokusy a experimenty - e-kniha
BESTSELLER E-KNIHA
Tato metodika Pokusy a experimenty na 2. stupni ZŠ rozvíjí všechny gramotnosti s důrazem na gramotnost přírodovědnou. Žáci se stanou badateli na vědecké konferenci a zároveň své znalosti a dovednosti využijí i v praktických činnostech. Pomocí dostupných pomůcek můžete s žáky i s ostatními vyuču..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Řečové a komunikační obtíže - e-kniha
E-KNIHA
Publikace Řečové a komunikační obtíže čtenáře informuje jednak o tom, jak komunikovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak o specifikách jeho vlastní komunikace. Dále se dílo zaměřuje na poruchy řeči jako takové, ať už se jedná o balbutismus, mutismus či lálie. V neposlední řadě k..
365 Kč
Cena bez DPH:332 Kč
Vánoční čas - e-kniha
BESTSELLER E-KNIHA
Autoři publikace Vánoční čas  na 1. stupni se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v t..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Výchova k reprodukčnímu zdraví - e-kniha
E-KNIHA
V publikaci Výchova k reprodukčnímu zdraví naleznete nejen inspiraci, ale i návod, jak nenásilně začlenit sexuální výchovu do výuky. Publikace obsahuje čtyři tematické celky, ve kterých se žáci seznámí se zásadami intimní hygieny, fyzickými a psychickými rozdíly mezi mužem a ženou, plánova..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Výživa a zdraví - e-kniha
E-KNIHA
Publikace Výživa a zdraví obsahuje kapitoly, které se věnují problematice výživy a jejího vlivu na zdraví. Naleznete zde metodické materiály, díky kterým seznámíte žáky s jednotlivými složkami výživy a jejich významem pro lidský organismus. Pomocí praktických pracovních listů si zapamatují zása..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Zlatý klíček - e-kniha
BESTSELLER E-KNIHA
Publikace Zlatý klíček  přináší širokou paletu činností s environmentální a výtvarnou tematikou. Děti se názorně a hravě seznamují se zákonitostmi sluneční soustavy a pozemské přírody a jejich projevy v našem každodenním životě. Tvořivou a zábavnou formou experimentují s přírodními mate..
345 Kč
Cena bez DPH:314 Kč
Zobrazuji 1 až 12 z 16 (celkem stran 2)