Při práci na „Výběru z aktuálních školských témat“ a “Výběru ze školské legislativy” jsme se snažili vybrat nejen zajímavá témata, ale zpracovat je tak, aby co nejlépe splnila svůj účel. 

Víme totiž dobře, pro koho jsou určena – především pro ředitele základních a mateřských škol a jejich zástupce. Ti by jistě rádi získali základní přehled, nové náměty, svěží inspirace a příklady dobré praxe. Nemají však čas na čtení monografií, prohrabování se ve sbornících z konferencí či surfování zahraničními weby. Nemají kdy naslouchat českým odborníkům a získávat podněty, které by se hodily pro naše místní podmínky. 

Nevadí, od toho je tu tým tvůrců „Výběru z aktuálních školských témat“! Náměty na témata jsme získali širokým a pečlivým výzkumem mezi samotnými řediteli a věříme, že jejich zpracování pro ně bude zajímavé a užitečné. Ve „Výběru ze školské legislativy“ budeme zase srozumitelnými komentáři pokrývat nejdůležitější a nejaktuálnější právní změny, které zasahují školské prostředí.