Název: Jak rozvíjet gramotnosti v mateřské škole


Datum: 20. 09. 2021, od 17 hodin

Lektor: Mgr. Hana Splavcová

Nahraný webinář ke zpětnému zhlédnutí naleznete ZDE.

Trvání (v minutách): 80 minut 


Obsah webináře:

Cílem webináře je přispět k informovanosti učitelů a ředitelů mateřských škol. V posledních letech se často setkáváme s pojmem gramotnost. Z původního významu gramotnosti, tedy ovládání trivia, jsme se posunuli k utváření tzv. funkčních gramotností. Snad každý obor, každá oblast lidského konání má dnes popsánu svou gramotnost. Co tedy jsou gramotnosti? Kterými gramotnostmi bychom se měli zabývat při vzdělávání dětí předškolního věku? Jak je můžeme rozvíjet? Najdeme pro ně oporu v RVP PV? Společně krátce nahlédneme do tajů utváření funkčních gramotností, a to z pohledu tří základních gramotností – čtenářské, matematické a digitální. Otevřeme si tak cestu k hlubšímu porozumění jejich významu pro celkový rozvoj dítěte.


Osnova:

  • Úvod
  • Co je gramotnost? Vymezení pojmu
  • Předškolní období – základy funkční gramotnosti (propedeutika)
  • Gramotnosti v RVP PV
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Rozvoj matematické gramotnosti
  • Rozvoj digitální gramotnosti

   Pro koho webinář doporučujeme:

   Webinář je určen především ředitelkám mateřských škol, pedagogům mateřských škol a asistentům pedagoga MŠ.