Menu
Nákupní košík

Jak rozvíjet polytechnickou gramotnost v MŠ?| Lektorka webináře: Mgr. Hana Nádvorníková

 Klikněte na obrázek a podívejte se na webinář.

Cílem webináře je přispět k podpoře zájmu o elementární poznatky ze světa vědy a techniky zejména pomocí jednoduchých pokusů v mateřské škole. V posledních letech se často setkáváme s pojmem polytechnická gramotnost. Snad každý obor, každá oblast lidského konání má dnes popsánu svou gramotnost. Co je tedy polytechnická gramotnost? Najdeme pro tuto gramotnost oporu v RVP PV? Společně krátce nahlédneme do tajů utváření polytechnické gramotnosti, a to z pohledu metod, postupů a současných principů předškolního vzdělávání, kterými je možné základy polytechnické gramotnosti vytvářet. Otevřeme si tak cestu k hlubšímu porozumění polytechnické gramotnosti pro celkový rozvoj dítěte. 

Publikace Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání je určena zejména učitelkám a vychovatelkám mateřských škol a vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí.